ساعت 22 پیش
#SaudiArabia may Build rifles from German manufacturer Heckler&Koch for their own use. Now the federal government has to admit that it has no control over who the Sheikhs pass their weapons onto. Put the @HK_Firearms Weapons in the asses of dictators ♥️👉 https://t.co/ohWx0i5gy4 https://t.co/oqa2i8W7s4 عکس PixelHELPER
روز 2 پیش
Please retweet.We demand the release of Princess Latifa,out of the arms of the malicious HHShkMohd Lightprojection German Chancellery.The #UAE و #India will pay a high price for the criminal kidnapping #FreeLatifa #HelpLatifa #Latifa #SuperMario پشتیبانی https://t.co/CD5GZl0lKn https://t.co/upbm7dopoV عکس PixelHELPER
روز 2 پیش
Everything ██is█████ ████ ████fine ███ █ ████ love. ████ ███ the ██Princess █ #HelpLatifa ███ ████ government ██ #UAE #Censorship We demand the release of Princess Latifa,out of the malicious HHShkMohd support us: https://t.co/CD5GZl0lKn https://t.co/4Y8kq2wazU
روز 2 پیش
RT dwnews: علامت های تبلیغاتی 4 سال زندان رفیع بداوی با نمایش چهره های چریکی #FreeRaif PixelHelper miss9afi
https://t.…
روز 2 پیش
Regime change! #Democracy حمایت کردن PixelHELPER برای #rebellion ما تقاضای آزادی شاهزاده خانم لافیعا از سلاحهای مخرب هستیم HHShkMohd Lightprojection Embassy UAE # برلین #FreeLatifa #HelpLatifa #Latifa پشتیبانی https://t.co/CD5GZl0lKn https://t.co/CSMG86gD8x عکس PixelHELPER
#190 - خطا در اعتبار برنامه شناسه برنامه نامعتبر است در اینجا چند راه حل ممکن برای رفع خطا وجود دارد.
روز 2 پیش
 • 14
 • 1
روز 2 پیش
 • 15
 • 1
روز 2 پیش
 • 10
 • 1
روز 2 پیش
 • 10
 • 3
1 هفته پیش
 • 17
 • 1
1 هفته پیش
 • 30
 • 2