Pixelhelper.org

Tập thể nghệ sĩ toàn cầu được đại diện chính thức bởi tổ chức ô có trụ sở tại Ma-rốc:

PixelHELPER quốc tế
Không. bạn đăng ký lại tòa án thương mại: 64023
Ban giám đốc & Người sáng lập: Oliver Bienkowski

Thẩm quyền là Marrakech, Ma-rốc.

Nhà điều hành của trang:
PixelHELPER Agency SARL
2 Imm.El Massoudi, Rue Mauritanie, Gueliz
40000 Marrakech, Ma-rốc

Không. bạn đăng ký lại tòa án thương mại: 63955