14. Ноември 2014 Оливър Bienkowski

3D производство ръчна протеза

3D производство ръчна протеза

Започнахме да отпечатваме Robohand на нашия принтер Ultimaker 3D. С течение на времето придобихме опит и сменихме производството в Испания в професионална печатница, която ни осигурява напълно сглобени ръце, след като измерихме децата и възрастните.

ръка