Залесяване вместо наземни мини срещу климатичните промени

Изпускане на дръвчета на дърветата с готови разсад и тор

Лесовъдство вместо наземни мини. Най-големият вестник в Мароко днес съобщава за нашето предложение до австралийския парламент да поиска от мароканския крал да ни даде самолет на херкулес-C130, за да можем да го превърнем в залесяване на гори на Мароко и Австралия. Малка фабрика тук на нашето мароканско място трябва да произвежда дръвчета, които след това се изхвърлят. Без помощта на краля на Мароко не можем да направим нищо. Тъй като той не отговори на последните ни писма, не си представяме никакви шансове, но се радваме на положителни изненади.

Дърво стрели от 3D принтера

???????????? Нашата организация с нестопанска цел не може да направи без вашите дарения ??????????????????? ?????????