Reforestació en lloc de mines terrestres contra el canvi climàtic

Arrossegant dards dels arbres amb planters i adobs acabats

Reforestació en lloc de mines terrestres. El diari més gran del Marroc informa de la nostra proposta al Parlament d’Austràlia per demanar al rei marroquí que ens proporcioni un avió Hercules-C130 per poder convertir-lo en reforestar els boscos del Marroc i Austràlia. Se suposa que una petita fàbrica a la nostra ubicació marroquina produeix els dards dels arbres que es llancen. Sense l’ajuda del rei del Marroc, no podem fer res. Com que no va respondre a les nostres darreres cartes, no ens imaginem cap possibilitat, però estem contents de sorpreses positives.

Arbres dards de la impressora 3D

🙈🙉🙊Our `t sense ànim de lucre i sense fer les seves donacions en espècie 🎩In nom de la tolerància, que shoulderstand claimsoft el dret a no tolerar intolerance🛐🆘💰👉