Reforestació en lloc de mines terrestres contra el canvi climàtic

Arrossegant dards dels arbres amb planters i adobs acabats

Repoblament forestal en lloc de mines terrestres. El diari més gran del Marroc informa avui sobre la nostra proposta al Parlament australià de demanar al rei marroquí que ens doni un avió de mina terrestre Hercules-C130 perquè el puguem convertir per a la reforestació dels boscos del Marroc i Austràlia. Se suposa que una petita fàbrica de la nostra ubicació marroquina produeix els dards dels arbres que després es llancen. Però no podem fer res sense l’ajut del rei del Marroc. Com que no va reaccionar a les nostres darreres cartes, no imaginem cap oportunitat, però estem contents de les sorpreses positives. 

Arbres dards de la impressora 3D

🙈🙉🙊Our `t sense ànim de lucre i sense fer les seves donacions en espècie 🎩In nom de la tolerància, que shoulderstand claimsoft el dret a no tolerar intolerance🛐🆘💰👉