2. Hulyo 2014 Oliver Bienkowski

02. Hulyo 2014

Pagsugod sa proyekto; Preliminary test sa teknolohiya. Una sa tanan kinahanglan kita mag-ingon nga ang speed sa Internet dautan gayud sa sinugdanan. Kinahanglan ming magbag-o ug mag-organisar sa Africa. Sa katapusan kini nagtrabaho apan maayo ug mahimo namong ipaila ang tanan nga mga bahin nga among giplano.

Start1

Start2Start3