Ailgoedwigo yn lle mwyngloddiau tir yn erbyn newid yn yr hinsawdd

Gollwng dartiau coed gydag eginblanhigion gorffenedig a gwrtaith

Coedwigo yn lle mwyngloddiau tir. Mae’r papur newydd mwyaf ym Moroco yn adrodd heddiw ar ein cynnig i Senedd Awstralia ofyn i’r Brenin Moroco roi awyren mwyngloddio tir Hercules-C130 inni fel y gallwn ei throsi ar gyfer ailgoedwigo coedwigoedd Moroco ac Awstralia. Mae ffatri fach yma yn ein lleoliad ym Moroco i fod i gynhyrchu'r dartiau coed sydd wedyn yn cael eu gollwng. Ond ni allwn wneud unrhyw beth heb gymorth brenin Moroco. Gan na ymatebodd i'n llythyrau diwethaf, nid ydym yn rhagweld unrhyw gyfleoedd, ond rydym yn hapus am bethau annisgwyl cadarnhaol. 

Dartiau coed o'r argraffydd 3D

???????????? ein `n nonprofit wneud heb eich rhoddion caredig ???? Yn enw goddefgarwch, shoulderstand rydym claimsoft yr hawl i beidio â goddef anoddefgarwch ??????? ?????????