7. اکتبر 2014 الیور Bienkowski

PixelHELPER Cubik در سازمان ملل متحد

کوبیک در سازمان ملل متحد. مکعب جادویی که توسط PixelHELPER خریداری شده و از طریق کشورهای 40 در سراسر جهان سفر می کند، توسط ناصیر یاسین به سازمان ملل ارائه شد و سپس به مراکش فرستاده شد.

cubik