10. سپتامبر 2014 الیور Bienkowski

توزیع مجموعه های مدرسه

بازگشت به مدرسه در مراکش. توزیع مجموعه مدارس در نزدیکی مدارس - آواتارهای PixelHELPER ما از جریان ویژه در مراکش همیشه با بچه های روستاهای نزدیک مراکش که ما تهیه می کنیم در تماس مستقیم هستند. ما برای شروع مدرسه کاملاً آماده شدیم.

مجموعه مدرسه