Nqa Kev Koom Tes Nrog Ib Lub Zog

เรา ฉาย แสง ไป ที่ ตึก ของ นายกรัฐมนตรี อัง กาลา แม ร์ เคิ ล เรียก ร้อง ให้ ท่าน เริ่ม กระบวนการ ขับ ไล กษัตริย์ ออก จาก เยอรมนี คน ไทย ต้อง ลุก ขึ้น มา ยกเลิก ระบอบ กษัตริย์ และ จัด เลือกตั้ง เสรี ตาม ระบอบ ประชาธิปไตย
เรา ฉาย แสง การ์ตูน ด้วย ข้อความ ““ ถูง ฟก ฟ้าผ่า ขณะาย ขณะ นั่ง บน โถส้วม ”ฉก ฉาย ตึ่ ทำก ขการ รอง รัฐบาล ะ่วย ควิต ฆนทีทีฎหรุโ ในิต ปนุโ่ xwb nrog rau lub neej muaj kev nyuaj siab.
Kev mus khwv: “กเัตริย“ กลัว ไทน ปย พลด พันไทนาการ พาก จวก เจ้า ”ฉก ไปาย ไป ยัง ตึก ที่ทำการ นรต ต. .่ # เบอร์ลิน เรา ขอ สนับสนุน ให้ คน ไทย มี ติัติการ ต่อต้าน กดขี่ ข่มเหง พอง พวก เจ้า
แรงแรม ร สร้าง อนุสาวรีย์ พิทักษ์ รัฐธรรมนูญ ลร้อม ล้อ เล้ว เรา จะ เ มน มัน บ รบ บ Sonรงแรม Sonnenbichl
ยกเลิก ระบอบ กษัตริย์ ของ ไทย
ฆก ฆ่า พืาย เพื่อ พระราม
Nyob Zoo!
ห้นหา ความ จริง
วิดีโอ ของ ปะลปะ
กษัตริย์ ล้อง ลา ออก ประเทศไทย Txoj Kev Xav ประชาธิปไตย
เฉรื่อง ฉาย แสง Garmisch Partenkirchen nroog tsev

การ เลือก ภาษา

กรุณา สนับสนุน พวก เรา Pay่าน Paypal ที:: paypal@PixelHELPER.tv

H PixelHELPER เูน มูลนิธิ ไ่ แม่ วสวง กีร มี วัตถุประสงค์ เต่อ ู่อสู้ เพื่อ ุติธวาม ยุติธรรม ใน โลก โดย เฉพาะ เน เรื่อง สิทธิ มนุษย เสน tus poj niam kuv tseem

พวก เรา ได้ ตัดสินใจ รณ ง ค์ ประท้วง ต่อต้าน กษัตริย์ ไทย ที่พัก อาศัย อยู่ ใน ประเทศ เยอรมนี เพราะว่า พวก เรา ไม่ สามารถ ยินยอม ให้ กษัตริย์ ที่ มี ประวัติการ ทำร้าย ผู้ คน มา ยาวนาน มา ใช้ ประโยชน์ จาก สิทธิ และ เสรีภาพ ใน ประเทศ เยอรมนี ใน ขณะ ที่ ปล้น สะดม มา จาก ใน ปน ประเทศ ของ ตัว เอง

พวก เรา จะ ยัง คง รณรงค์ ต่อ ไป ใน หลากหลาย รูป แบบ ซึ่ง รวม ทั้ง การ รวบรวม ลาย ชื่อ พลเมือง ใน ท้องถิ่น ที่ ต่อต้าน กษัตริย์ คน นี้ ซึ่ง ขณะ นี้ ได้ มี นัก กิจกรรม จาก องค์กร เรา หลาย คน ได้ เดินทาง ไป รวบรวม ราย ชื่อ ประชาชน จาก บ้านเรือน ต่างๆ ใน Lub nroog no thiab tseem muaj อีก หลาย กิจกรรม พ่ เวก เรา จะ ดำเนิน การ ต่อ และ พวก เรา ห ุยุด ะทระท้วง ก็ ื่อ เมษ่อ กษัตริย์ ์น ะ ชา ชน ของ ตัว เอง ที่ บ้าน เกิด

กิจกรรม ฉาย ภาพ คำ ประท้วง ที่ โรงแรม เดอะ แก รน ด์ เมื่อ คืน นี้ เป็น เพียง กิจกรรม เริ่ม แรก ของ พวก เรา เพื่อ จะ กดดัน ให้ กษัตริย์ คน นี้ แสดง ความ รับผิดชอบ ต่อ ประชาชน ใน ประ ท เศ ไทย

เลื่อน ลง เพื่อ ดู รูปภาพ อื่น

เรา ต้องการ กัน สนับสนุน ทุาก ทก ค่าน ะนละ เล็ก อยนละ น้อย โปรด ช่วย กัน สนับสนุน เวก เรา tau kev kho siab tau ิจ กิจกรรม ได้ อก่า

กลุ่ม คน คน ไทย ที่ ต่อสู้ เพื่อ ประชาธิปไตย และ เสรีภาพ ใน การ แสดง ความ คิดเห็น ได้ สนับสนุน นัก กิจกรรม นานาชาติ กลุ่ม pixels Pab ที่ เปิด การ รณรงค์ เพื่อ ประท้วง กษัตริย์ ว ชิ รา ลง กร ณ์ ของ ประเทศไทย ซึ่ง เป็น กษัตริย์ ที่ โหด รา้ ย และ ชอบ ใช้ ความ รุนแรง ที่ คกครอง ประเทศ บน การ สร้าง ความ ลวาด กลัว ะละ กน การ ข่มขู่ คุกคาม ประชาชน ก่ กระทำ บน การ บด้ รับ รวาม ร่วมมือ จั พันธ

กษัตริย์ อายุ 67 ปี ผู้ นี้ ได้ ขึ้น สู่ การ ครอง ราชย์ เมื่อ ปี 2560 แต่ เขา แทบ จะ ไม่ ได้ ใช้ เวลา อยู่ ใน ประเทศไทย เลย เป็น เวลา หลาย ปี มา แล้ว ที่ เขา ได้ ใช้ เวลา ส่วน ใหญ่ อยู่ ที่ โรงแรม แก รน ด์ โฮ เต ล ซอน เน น บิ ์ ล์ ที่ เม Gอง Garmisch-Partenkirchen ปน ทศระเทศ เยอรมนี ฮน เา เร ม ที่ ะระกอบ ไป ด้วย ผู้หญิง 20 nyob rau hauv thiab 100 tus neeg

ผู้หญิง หลาย คน ใน ฮา เร ม และ ข้า ราช บริพาร ใน คณะ ผู้รับ ใช้ ของ เขา ก็ คือ ผู้ ถูก กักขัง ที่ ใน ประเทศ เยอรมนี พวก เขา ไม่ ต้องการ รับ ใช้ ว ชิ รา ลง กร ณ์ แต่ ก็ ไม่มี ทาง เลือก แหล่ง ข้อมูล ที่ ทำงาน กับ กษัตริย์ ที่ วา วา เรียก ล่า ว่า ข้า ราช ิพริพาร ทำให่ ษ้ กษัตริย์ พม่ พอใจ ถู ฆีก เฆี่ยน ตี เป็่อ เป็นการ ลงห เป็น โระจำ โดย ขน วอง หน่วย รัก ษน วอง หน่วย hlub kuv txiv ภก ภาพ ไว้ เพราะว่า ว ชิ รา ลง กร ณ์ บอบ ดู วีดีโอ คอง ามน ยาม อยู่ คน ทวาม ทรมาน

ใน ประเทศไทย กษัตริย์ ได้ สร้าง คุก และ ค่ายกักกัน เพื่อ ลงโทษ ผู้ คน ซึ่ง ตั้ง อยู่ ใน เขต พระราชวัง ของ เขา ข้า ราช บริพาร และ นาย ทหาร สามารถ ถูก ส่ง ไป ขัง ยัง คุก แห่ง นี้ พวก เขา จะ ถูก คุม ขัง เป็น เวลา หลาย เดือน จาก ข้อหา เล็ก ๆ น้อย พ กวก เขา ถู ถูก ซ้อม ทุบตี ะละ มรมาน คำาม ั Nqa Koj Daim Yeeb Yaj ก

ใน ช่วง เวลา ไม่ กี่ ปี ที่ ผ่าน มา มี ผู้รับ ใช้ ใกล้ ชิด กษัตริย์ ต้อง ตาย ไป อย่าง น้อย 3 คน ราช สำนัก อ้าง ว่า สอง คน ฆ่า ตัว ตาย และ คน ที่ สาม ติด เชื้อ ใน กระแส เลือด แต่ ก็ เป็น ที่ รับ รู้ กัน ใน วง กว้าง ว่า ทั้ง สาม คน ทก ารมาน thiab sawv hlaws

นับ ตั้งแต่ ปี 2559 นัก กิจกรรม เพื่อ ประชาธิปไตย ชาว ไทย ที่ ลี้ ภัย อยู่ ต่าง ประเทศ 9 คน ได้ ถูก สังหาร โดย มี หลักฐาน ที่ หนักแน่น ว่า พวก เขา ถูก สังหาร โดย ทหารไทย ที่ ปฏิบัติ ตาม คำ สั่ง จาก ว ชิ รา ลง กร ณ์

ใน ประเทศไทย กษัตริย์ อยู่ เหนือ กฎหมาย สามารถ ทำ อะไร ก็ได้ โดย ไม่ ต้อง รับ โทษทัณฑ์ รัฐธรรมนูญ ให้ อำนาจ อัน สมบูรณ์ กับ กษัตริย์ และ ไม่มี ใคร สามารถ ฟ้องร้อง และ ดำเนินคดี กับ กษัตริย์ ได้ ไม่ ว่า ใน ทาง แพ่ง หรือ ทาง อาญา

กษัตริย์ ได้ รับ การ ปกป้อง และ สนับสนุน โดย นาย พล อุ ล ต ร้า รอยัล ลิ ล ต์ แห่ง กองทัพ ไทย เช่น เดียว กับ สถาบัน กษัตริย์ กองทัพ ไทย ก็ เป็น ศัตรู กับ ระบอบ ประชาธิปไตย ใน ช่วง ศตวรรษ ที่ ผ่าน มา ทหาร ได้ ยึด อำนาจ โดย การ ทำ รัฐประหาร ถึง 12 แรั้ง ะละ เา้า มา แซรกแซง การเมือง อย่าง ื่อ เรื่อง ะระเจึย จึง ส tsis tau cog lus rau ประชาธิปไตย อด้ อย่าง ยั่งยืน เพราะว่า ราช สำนัก ั น ใน การ ลด ทอน อำนาจ ทาง การเมือง ที่ มา จาก การ เลือกตั้ง ว ชิ รา ลง กร ณ์ มี อำนาจ โดยตรง ใน การ กำกับ ทหาร รักษา พระองค์ มากกว่า 50,000 นาย ให้ สามารถ ปราบปราม ผู้ ประท้วง ได้

สี่ ครั้ง แล้ว ใน ประวัติศาสตร์ ร่วม สมัย ของ ประเทศไทย ที่ ทหารไทย สังหาร หมู่ ประชาชน ที่ ประท้วง เรียก ร้อง ประชาธิปไตย บน ท้อง ถนน ที่ กรุงเทพ - ใน ปี 2516 2519 2535 2553 และ ทหาร ได้ สังหาร ประชาชน ชาว ไทย มากมาย มากกว่า สังหาร ฆ่า ศึก ศัตรู ต่าง ชาติ ใน สงคราม จริง

ปัจจุบัน นี้ ว ชิ รา ลง กร ณ์ อยู่ กับ ภรรยา จาก การ แต่งงาน ครั้ง ที่ 4 เขา ทอดทิ้ง ภร ร ย คน แรก และ ทำให้ เธอ อยู่ กับ ความ อับอาย และ เลิก กับ เธอ หลังจาก ที่ แต่งงาน กัน ไม่ นาน ภร ร ร ยา คน ที่ สอง ถูก ขับ ไล่ ไส ส่ง ไป จาก ประเทศไทย พร้อม ด้วย ลูกชาย สี่ คน ใน ปี 2539 เขา หย่า กับ ภรรยา คน ที่ สาม ใน ปี 2557 บีบบังคับ ให้ เธอ กักตัว อยู่ แต่ ใน บ้าน และ ก็ ปราบปราม ครอบครัว ของ เธอ อย่าง โหดร้าย ทั้ง พ่อ แม่ พี่น้อง ชา หญิง 3 คน รวม ทั้ง ลุง และ ญาติ อีก หลาย คน ถูก จับ เข้า คุก

ว ชิ รา ลง กร ณ์ ง่งงาน กับ ราชี นี ปน ปัจจุบัน เมื่อ ที่ ที่าน มา ข่ เ็า ก็ จะ ไ ไม่ ได้ อด้ อยู่ กับ เธอ เขา ชอ บ่ จะ เ้ เวรา ู sai sai no zoo heev li. ใ ลใ ใน ขณะ ที่ รร ร ร ยา ของ เ อา อาศัย อยู่ โ่ โรงแรม เอน เก ล เ์ร์ก ที่ สวิสเซอร์แลนด์

ว ชิ รา ลง กร ณ์ เป็น กษัตริย์ ที่ รวย ที่สุด ใน โลก ด้วย ทรัพย์สิน มูลค่า กว่า 50,000 ล้าน ยูโร แต่ ความ มั่งคั่ง นั้น ไม่ พอ สำหรับ เขา - ใน แต่ละ ปี เขา ได้ เรียก ร้อง เงิน จำนวน มหาศาล จาก งบประมาณ แผ่นดิน จาก ภาษี ของ ประชาชน ใน ปี นี้ กษัตริย์ Tau Txais เงิน กนวน กว่า 29,000 ล้าน จาท บปาก งบประมาณ แผ่นดิน "

ผู้ คน ทั่ว ประเทศไทย และ ทั่ว โลก ต่าง ก็ อยู่ ใน ภาวะ อับจน และ อดอยาก หิวโหย จาก วิกฤต โค วิด -19 ใน ขณะ ที่ กษัตริย์ ใช้ ชีวิต อยู่ ใน โรงแรม หรู ที่ ชื่อ แก รน ด์ โฮ เต ล ซอน เน น บิ ช ล์ ถลุง ทิ้ง เงิน ภาษี ประชาชน จำนวน มหาศาล และ ก็ ทำร้าย ผู้หญิง ใน ฮา เร ม และ ข้า รับ ใช้ ที่ นั่น ข้า ราช บริพาร ผู้รับ ใช้ ที่ ถูก ทุบตี ทำร้าย ก็ ไม่ กล้า แจ้ง ความ กับ ตำ ร ว ว จ เยอรมัน เพราะ กลัว ว่า ครอบครัว ใน เมือง ไทย จะ ได้ ั บ ผล กระทบ ไป ด้วย

คน ไทย ส่วน ใหญ่ ต่าง ก็ ตระหนัก ดี ถึง อาชญากรรม และ ความ โหดร้าย ของ กษัตริย์ ของ เขา แต่ พวก เขา ต่าง ก็ ถูก ทำให้ เงียบ เสียง เพราะ กฎหมาย ป่าเถื่อน ใคร ก็ตาม ที่ วิจารณ์ กษัตริย์ จะ ต้อง ทน ทุกข์ หลาย ปี ใน คุก

มัน ไม่ใช่ แค่ คน ไทย เท่านั้น ที่ ต้อง ทุกข์ ทน เพราะ กษัตริย์ ว ชิ รา ลง กร ณ์ เขา ก็ ยัง เป็น ภาระ ของ ผู้ เสีย ภาษี ชาว เยอรมัน ด้วย เพราะว่า รัฐ ของ เยอรมนี จะ ต้อง จ่าย ค่า รักษา ความ ปลอดภัย และ ค่า คุ้มครอง เขา เขา ได้ ทำการ ละเมิด สิทธิ มนุษย ชน ิน ดิน แดน ยอง เยอรมนี - ำพั้ง นำพา ผู้หญิง เข้า มา ะละ พร้าย พวก เธอ ะระ ทำร้าย ช้า ราช ิพริพาร ที่ ได้ รับ การ ปฏิน ุษ ง อดทน ยอม ให้ พฤติกรรม เหล่า นี้ เกิด ใ้น ปน ทศระเทศ ตอง องัว tus kheej

นี่ หตุผอ เหตุผล ว่า ทำไม นัก กิจกรรม ไทาว นย สนับสนุน ua tsaug ntau PixelHELPER ารน การ แ แอ ช ่ั่ น น น้

เรา ต้องการ ให้ โลก รับ รี้ เกี่ยว กับ ปวาม ป่าเถื่อน ารล การ คอรัปชั่น วอง ว ชิ ร ร Ntev กร ณ์

เรา ต้องการ ให้ เขา หยุด ทำร้าย ไทน ไทย

เรา ต้องการ ให้ ประเทศ เยอรมนี ขล่ เขา ไป เขราะ เขา tau ละเมิด กฎหมาย หลาย ข้อ.

เรา ต้องการ ให้ เขา ถูก นำ ขัว เู้า สู่ กระบวนการ พิจารณา คดี อน อาชญากรรม ต่างๆ ที่ เขา ก่อ ขึ้น

ะละ เรา ไ หม่ หยุด การ รณรงค์ กนกว่า เขา ถู สก xa khoom nrog rau lub tsev hais tias yuav tau txais kev pab พิพากษา จาก ษ่นั่น

คุณ้า น สนับสนุน เรา โปรด ผ่วย เผยแพร่ ข้อความ ะละ ร่วม สนับสนณน กรรรค์ค์ ครั้ง น ก้ กับ PixelHELPER Tsis Tau Muaj Tus https://pixelhelper.org/en/hilfe/

เมื่อ เรา สู้ ร่วม กัน เรา าม สามารถ หยุด รัช สมัย ป่ คกครอง ด้วย ความ กลัว วอง ว ชิ ร ร Ua Qaug Lawm Lawm Thiab Ua Zaum Kawg

Xa King Vajiralongkorn rov qab rau Thaib!

Kev tawm tsam rau kev ywj pheej ci rau Bundestag, nws yog tsoomfwv txoj cai lij choj. Peb yaum kom Tsoomfwv German pib cov kauj ruam pov tseg tus huab tais tawm ntawm lub Tebchaws Yelemees. Cov neeg Thaib yuav tsum tawm tsam, tshem tawm txoj kev tswj hwm huab tais & tuav kev xaiv tsa ywj pheej.

Xaiv koj cov lus:
Thov siv peb qhov chaw pub dawb: paypal@pixelhelper.tv rau kev pub dawb.

PixelHELPER yog lub koom haum non-profit ua rau kev ncaj ncees thoob ntiaj teb, tshwj xeeb tshaj yog tib neeg cov cai, kev ywj pheej thiab kev sib luag, thiab kev pab tib neeg.

nrhiav qhov tseeb. Tsis Muaj Kev Ncaj Ncees 10 xyoo tom qab.

Peb tau txiav txim siab los tawm tsam tus huab tais Thaib uas yog neeg nyob hauv lub tebchaws Yelemes, vim tias peb tsis tuaj yeem tso cai rau tus huab tais uas muaj keeb kwm kev coj ua tsis zoo tau txais txiaj ntsig los ntawm kev ywj pheej thiab kev ywj pheej hauv tebchaws Yelemes thaum nyiag nws lub teb chaws.

cov lus Askiv hom ntawm no nyob hauv cov yeeb yaj kiab ntawm RTL & Bild, peb hloov nws lub sijhawm 24 teev tom ntej
cov lus Askiv hom ntawm no nyob hauv cov yeeb yaj kiab ntawm RTL & Bild, peb hloov nws lub sijhawm 24 teev tom ntej

Peb yuav ua peb cov kev ua txuas ntxiv mus rau ntau yam, nrog rau kev thov rau cov tub ceev xwm hauv nroog Bavaria kom thim kev tso cai rau tus vaj ntxwv nyob rau ntawd. Peb tseem yuav mus ntxiv kom txog thaum nws raug xa rov mus rau Thaib Teb thiab ntsib neeg Thaib.

Peb qhov kev tawm tsam teeb pom kev zoo ntawm Grand Hotel Sonnenbichl tsuas yog pib ntawm peb txoj kev tawm tsam kom ua rau tus vaj ntxwv lav ris cov neeg hauv tebchaws Thaib. Peb xav tau koj kev txhawb nqa, thov muab pub rau peb cov phiaj xwm.

Cov neeg Thaib tau tawm tsam kom muaj kev ywj pheej thiab hais lus ywj pheej txhawb nqa pab pawg thoob ntiaj teb PixelHELPER Foundation los tsim kev tawm tsam kev tawm tsam ntawm Vaj Vaj Vajiralongkorn ntawm Thaib, tus huab tais lim hiam thiab kev tawm tsam uas kav los ntawm kev ntshai thiab kev hem nrog kev pab ntawm nws cov phoojywg hauv cov tub rog.

cov lus Askiv hom ntawm no nyob hauv cov yeeb yaj kiab ntawm RTL & Bild, peb hloov nws lub sijhawm 24 teev tom ntej

67 xyoo huab tais thiaj tau los ua huab tais xyoo 2017 tab sis siv tsis ntev hauv lub teb chaws Thaib. Tau ntau xyoo nws tau siv nws lub sijhawm feem ntau nyob rau ntawm Grand Hotel Sonnenbichl hauv German nroog Garmisch-Partenkirchen, nrog rau cov poj koob yawm txwv ntawm 20 tus poj niam thiab ib qho kev txhawb nqa ntawm ntau dua 100 tus tub qhe thiab cov neeg ua haujlwm hauv palace.

Coob tus poj niam hauv nws harem thiab cov tub qhe hauv nws txoj kev ua yeeb yam raug kaw hauv tebchaws Yelemes. Lawv tsis xav ua Vajiralongkorn tab sis lawv tsis muaj kev xaiv. Cov chaw ua haujlwm rau tus vajntxwv hauv Bavaria hais tias cov neeg ua haujlwm uas tsis nyiam nws ib txwm ua haujlwm thiab raug nplawm los ntawm Vajiralongkorn tus kws ua haujlwm raws li kev rau txim. Qhov kev ntaus yeej yog thaij vim Vajiralongkorn nyiam saib yeeb yaj kiab ntawm neeg kev txom nyem.

Thaib teb, huab tais tau teeb tsa tsev loj cuj thiab rau txim nyob hauv ib qho ntawm nws lub tsev. Cov thawj coj thiab tub rog tuaj yeem xa tuaj rau lub hlis ntawd txawm tias tau ua txhaum cai me. Lawv raug tsim txom, raug ntau thiab ua phem rau, ntawm kev txiav txim ntawm Vajiralongkorn.

Nyob rau hauv xyoo tas los no, tsawg kawg peb tus neeg ua haujlwm rau tus vaj ntxwv tau tuag. Lub tsev khaws ntaub ntawv thov ob leeg ntawm lawv tus kheej tua tus kheej thiab tus thib peb tuag ntawm tus mob ntshav, tab sis nws tau paub zoo tias peb txhua tus raug tsim txom thiab tua neeg.

Txij xyoo 2016 los, muaj cuaj tus neeg Thaib uas tsim kev ywj pheej uas nrhiav ntiab tawm txawv teb chaws raug tua. Muaj pov thawj ntau dhau uas lawv tau tua los ntawm cov tub rog Thaib ua raws cov lus txiav txim los ntawm Vajiralongkorn.

Tus vaj ntxwv saum toj no txoj cai hauv tebchaws Thaib, tuaj yeem ua raws li kev zam txim. Txoj cai lij choj muab lub hwj chim rau nws tiag tiag thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem foob tus neeg foob neeg lossis foob lwm tus.

Nws muaj kev tiv thaiv thiab kev txhawb nqa los ntawm cov neeg coob dhau los ua cov thawj coj hauv pawg tub rog Thaib. Zoo li cov huab tais, cov tub rog Thaib tau ua yeeb ncuab rau kev ywj pheej. Nyob rau yav dhau los xyoo dhau los cov tub rog tau txeeb lub hwj chim 12 lub sij hawm nyob rau hauv cov tub rog coups, thiab nws meddles tas li nyob rau hauv kev nom kev tswv. Thaib tsis tau tsim txoj kev cai ywj pheej ruaj khov, vim hais tias cov nom tswv thiab cov tub rog tau tawm tswv yim los cuam tshuam txog kev xaiv nom tswv. Vajiralongkorn tau muaj cov lus txib ncaj qha tshaj li ntawm 50,000 tus Vaj Ntxwv Tus Saib Xyuas Tub Rog hauv Thaib teb kom tua txhua yam kev tsis sib haum xeeb.

Plaub zaug hauv Thaib keeb kwm lub sijhawm dhau los - xyoo 1973, 1976, 1992 thiab 2010 - cov tub rog Thaib tau tua cov neeg pej xeem mus sib tua txoj kev tawm tsam ntawm Bangkok mus thov kev ywj pheej. Cov tub rog tau tua cov neeg Thaib ntau dua li nws tau tua cov tub rog txawv tebchaws nyob rau hauv kev ua tsov rog tiag tiag.

Vajiralongkorn yog tam sim no rau nws txoj kev sib yuav plaub. Nws tau tso tseg thiab txaj muag nws tus poj niam sai sai tom qab lawv sib yuav, thiab thaum kawg nws tau sib nrauj nws. Nws tus poj niam thib ob raug tshem tawm teb chaws Thaib nrog tus poj niam plaub tug tub xyoo 1996. Nws nrauj nws tus poj niam thib peb xyoo 2014, yuam kom nws nyob hauv lub tsev ntes thiab tsim kev kub ntxhov ntawm nws tsev neeg. Nws niam nws txiv, peb tug nus, ib tug muam, nws tus txiv ntxawm thiab ntau tus txheeb ze raug kaw.

Vajiralongkorn tau sib yuav nws tus poj huab tais tam sim no ib xyoos dhau los, tab sis nws tsis tshua pom nws, nyiam siv sijhawm ntau nrog nws harem ntawm Grand Hotel Sonnenbichl, thaum nws tus poj niam nyob hauv tsev so hauv nroog Swiss Engelberg.

Vajiralongkorn yog tus muaj nyiaj tshaj huab tais nyob hauv lub ntiaj teb, nrog rau tus kheej cov hmoov zoo tshaj li 50 billion euros. Tab sis qhov kev nplua nuj no tsis txaus rau nws - txhua xyoo nws xav tau nyiaj ntau los ntawm peev nyiaj txiag hauv xeev, pab nyiaj los ntawm cov neeg them se Thaib. Xyoo no huab tais tau them ntau dua 815 lab euros los ntawm tseem fwv Thaib nyiaj.

Cov neeg tsis tshua muaj siab xav thiab tshaib plab zoo li covid-19 kis thoob plaws Thaib teb thiab thoob ntiaj teb, thaum tus vaj ntxwv nyob hauv cov khoom kim heev ntawm Grand Hotel Sonnenbichl, plam nyiaj ntau ntawm cov neeg them se, thiab ua phem rau nws tus neeg dag thiab cov tub qhe. Cov neeg ua haujlwm raug ntaus thiab raug tsim txom tsis nyiam mus cuag tub ceev xwm German, vim lawv ntshai tias lawv tsev neeg tau rov qab hauv Thaib teb yuav raug nplua.

Feem ntau cov neeg Thaib tau paub zoo txog kev ua txhaum thiab kev ua phem ntawm lawv tus huab tais, tab sis lawv lub suab tsis hais ntsiag to los ntawm cov kev cai lij choj uas muaj zog heev. Tus neeg twg uas thuam rau txoj kev tswj hwm vaj ntxwv, yuav raug kaw hauv tsev loj cuj.

Nws tsis yog Thaib tau raug kev txom nyem vim yog King Vajiralongkorn. Nws kuj yog lub nra rau cov neeg them se German, vim tias lub xeev yuav tsum tau them rau kev nyab xeeb thiab tiv thaiv nws. Nws tau ua txhaum tib neeg txoj cai kev tsim txom ntawm German av - kev ua lag luam thiab tsim txom cov poj niam, thiab ua siab phem rau nws cov tub qhe uas nws ua zoo li qhev. Cov neeg German yuav tsum tsis tas yuav zam lub sijhawm muaj tshwm sim hauv lawv lub tebchaws.

Qhov no thiaj ua rau cov neeg saib xyuas kev thaj yeeb hauv tebchaws Thaib txhawb lub PixelHELPER kom nqis tes.

Peb xav kom lub ntiaj teb paub txog Vajiralongkorn kev noj nyiaj txiag thiab kev ua phem.

Peb xav kom nws tsum tsis txhob tsim txom cov neeg Thaib.

Peb xav kom Lub Tebchaws Yelemes ncaws nws tawm rau kev ua txhaum ntau txoj cai.

Peb xav kom nws ntsib kev sim siab hauv Thaib teb rau nws qhov kev ua txhaum.

Thiab peb yuav tsis tso tseg peb cov phiaj xwm mus txog thaum nws raug xa rov qab mus tsev kom ntsib kev ncaj ncees.

Yog tias koj txhawb nqa peb, thov qhia peb cov lus, thiab thov pub rau PixelHELPER ntawm peb lub vev xaib: https://pixelhelper.org/en/hilfe/

Ua ke, peb tuaj yeem xaus Vajiralongkorn kev tswj hwm ntawm kev ntshai, thiab coj kev cai ywj pheej rau Thaib teb.

Lub teeb ua haujlwm xa mus rau Townhall ntawm Garmisch Partenkirchen

Cov neeg thov daim ntawv thov kom txuag Loreley Clinic los ntawm cov npe

Hauv qab no yog qhov piv txwv zoo tshaj plaws ntawm kev tawm tsam ncaj qha kev ywj pheej los ntawm kev tawm suab. Hloov chaw ntawm kev tshuaj xyuas peb cov neeg siv tswvyim, cov nom tswv tau tawm tsam peb cov pej xeem cov lus thov rau txhua txoj kev, uas qhia peb tias peb taug txoj kev yog. Tsuav tias tsis muaj lub tsev hais plaub hauv kev txiav txim siab, peb cov pej xeem tsab ntawv foob yuav tsis raug txais raws li §17 ntawm lub nroog txoj cai. Niaj hnub no, txawm tias daim Ntawv Tshaj Xo Phau Ntawv Xov Xwm raug siv tsis zoo rau lub tsev tsim txoj kev xav. Tam sim no peb thov kom tau txais kev ceeb toom cuav.

Cov nom tswv uas xav kaw Lub Tsev Kho Mob Loreley yog ua haujlwm nrog cov qauv kev rhuav tshem uas txwv tsis pub siv rau hauv cov xeev nkaus xwb. Cov zos thiab cov koomhaum hauv lub nroog nce mus rau hauv lub tsev hais plaub thiab lawv cov kev xav tau nthuav tawm rau cov pej xeem zoo li kev txiav txim ntawm lub tsev hais plaub tswj hwm. Qee cov pej xeem tau hu rau kev pub nyiaj pub dawb ntawm kev ua qauv qhia pom kev ua neeg zoo li qub "Rau kev khaws cia ntawm Loreley cov chaw kho mob", cov tuam txhab ib leeg tau pub ntau tshaj € 10.000 mus rau lub tsev pabcuam cov koomhaum. Peb tau txais 0 € hauv kev pub dawb thiab peb cov pej xeem cov lus thov raug thuam rau qhov ua raws li cov lus pom zoo ntawm Mehr Demokratie e. V. sau peb tus lej nyiaj pub dawb rau ntawm daim ntawv.

Lub sijhawm kawg los cawm Loreley Clinic yog kev thov pej xeem nyob hauv txhua ntawm 3 tus khub nroog. Txhua tus neeg uas muaj lawv thawj qhov chaw nyob hauv nroog thiab muaj hnub nyoog tshaj 18 xyoo tuaj yeem kos npe tau. Thov faib cov ntaub ntawv kom dav rau hauv koj thaj chaw.
Txav kom mus xaiv ntawm Oberwesel, St.Goar & Hunsrück-Mittelrhein zej zog.

Nrog cov tswv yim tshiab ntawm tus neeg khiav dej num ntawm PixelHELPER Foundation, peb tab tom ua Loreley chaw kho mob mus rau lub neej yav tom ntej ruaj ntseg!

Cov pej xeem thov rau lub nroog Oberwesel

Nyem ntawm daim duab mus rub tawm tus qauv kos npe. Qhov no yuav tsum tau muab faib ua ke nrog tus neeg siv tswv yim.

Cov pej xeem thov rau lub nroog Sankt Goar

Nyem ntawm daim duab mus rub tawm tus qauv kos npe. Qhov no yuav tsum tau muab faib ua ke nrog tus neeg siv tswv yim.

Cov ntawv thov pej xeem rau Hunsrück-Mittelrhein zej zog

Nyem ntawm daim duab mus rub tawm tus qauv kos npe. Qhov no yuav tsum tau muab faib ua ke nrog tus neeg siv tswv yim.
Txuag Loreley cov chaw kuaj mob. PixelHELPER Foundation non-profit GmbH xav los tuav lub tsev kho mob thiab txuas ntxiv ua haujlwm nws yog kev daws teeb meem hauv tsev 1. Lub teeb projection ntawm Ministry of Health hauv Berlin

Cov xwm txheej tam sim no 20.04.2020/21/15 XNUMX:XNUMX

Hauv daim duab hluav taws xob tam sim no Lub Plaub Hlis 2020 ntawm CDU Oberwesel ib yam dab tsi tsis ncaj ncees lawm thov nyiaj, uas yog tias lub chaw kuaj mob yuav tsis tau nyiaj.
Lub Krankenhaus GmbH St. Goar-Oberwesel, raws li lub npe hais tias, yog GmbH thiab tsis yog tus neeg tsis muaj txiaj ntsig GmbH. Nws tsuas yog raug zam ntawm qee cov se tab sis tsis yog cov neeg tsis tau txais txiaj ntsig. Hauv cov ntsiab lus, nws yuav tsum raug sau tseg tias muaj kev zam ntawm kev lag luam se, tus
Kev tso nyiaj se thiab cov se vaj tsev tau tso cai rau txhua lub tsev kho mob uas tau raws li qhov yuav tsum ua ntawm A 67 AO. Qhov no tsis hais txog seb lub tsev khomob yuav tsis tau paj. Kev zam ntawm kev lag luam se tau tsuas yog tso cai rau cov tsev kho mob tsis muaj txiaj ntsig hauv lub ntsiab lus ntawm §§ 51-68 AO. Lub sijhawm nws yog GmbH suav nrog txhua qhov tuaj yeem mus rho nyiaj. Cov tuam tsev raug kaw thiab tsev kho mob thev naus laus zis hloov mus rau lwm lub tsev kho mob. Kev hloov mus rau hauv cov nyiaj tau txais GmbH tsis tuaj yeem ua tiav. Pab nrog kev thov rau pej xeem kom txuas ntxiv cov haujlwm tsis yog haujlwm ntawm chaw kho mob facebook.com/loreley-klinik Nrog cov tuam txhab tsis muaj txiaj ntsig los ntawm lub tuam txhab, ntau dua cov peev nyiaj muaj ntau dua li lub tuam txhab tswj hwm lub luag haujlwm tsawg, tsis muaj txiaj ntsig tuaj yeem ntws mus ntxiv, tab sis yuav tsum tau siv rau qhov tsis muaj txiaj ntsig ntawm lub tsev kho mob tshiab tsis muaj txiaj ntsig. Hauv peb qhov teeb meem uas yuav yog lub tsev kho mob nws tus kheej, lub chaw laus thiab qhov chaw tshiab rau cov neeg xiam oob qhab hauv qhov chaw qub hauv Sankt Goar. Xav paub ntau ntxiv, cia li nqes mus rau hauv nplooj ntawv no.

Cov xwm txheej tam sim no 19.04.2020/13/00 XNUMX:XNUMX

Peb tab tom pib ua peb daim ntawv thov cov pej xeem nyob hauv cov nroog ntawm cov koom ua ke kom ntseeg tau tias ib qho "tshiab tshaj tawm rau cov neeg sib tham 'thov kom Marienhaus Holding GmbH pauv hloov lawv 55% ceg txheem ntseeg hauv tsev kho mob mus rau PixelHELPER Foundation tsis yog txiaj ntsig GmbH, zoo li koj tau muab rau Red Cross.

Ib qho ntxiv, lub tsev kho mob yuav tsum tau hloov mus ua cov tuam txhab tsis muaj txiaj ntsig txhawm rau txhawm rau kom tag nrho cov nyiaj tau los hauv tuam txhab yav tom ntej thiab tsis yog muab cov khoom faib rau cov tswv. Txhawm rau ua qhov no, peb yuav tsum sau kwv yees kwv yees 300 tawm tus neeg kos npe los ntawm cov neeg muaj cai pov npav rau ib tus tswv cuab qhov chaw, yog tias cov thawj coj hauv nroog tsis pom zoo rau pej xeem kev thov, muaj kev txiav txim siab ntawm pej xeem.

PixelHELPER Foundation non-profit GmbH tsim lub tswv yim thiab muab rau kev saib xyuas thiab txuas ntxiv ntawm chaw kho mob hauv Oberwesel. Kev muab nrog qhov ua tshwj xeeb hauv kev suav nrog yog tsim los ntawm Sankt Goar qhov chaw. Qhov no suav cov ntawv tshiab ntawm kev nyob rau 8-16 tus neeg, nrog rau kev cob qhia koom rau cov neeg xiam oob khab.


Lub tsev khomob hauv Oberwesel tseem yuav tsum rov ua txhua lub chaw haujlwm uas yuav tsum muaj xws li chav saib xyuas mob nkeeg txhawm rau kom ua haujlwm tam li lub tsev kho mob loj.


Hauv kev koom tes thiab kev koom tes nrog University of Marburg thiab cov tuam txhab kho mob thev naus laus zis nyob ze, chav ua haujlwm rau cov neeg xiam yuav tsim cov khoom kho mob uas tsim nyog thiab ntawv pov thawj uas yuav siv rau kev xa tawm mus rau Africa.


Rau kev tsim kho qhov kev cob qhia tshiab rau cov neeg xiam oob khab, suav nrog kev nyob tsis muaj teeb meem, kev peev nyiaj ntau txog li EUR 600.000 yuav tsum tau thov los ntawm Aktion Mensch.


Lub PixelHELPER Foundation xav ua kom pom qhov muaj txiaj ntsig zoo npaum li cas cov tseev kom muaj ntawm kev ua neeg laus tuaj yeem ua kom tau raws li cov kev niaj hnub thiab yav tom ntej-txoj hauv kev hauv lub tebchaws.
Txhawm rau kom muaj kev ruaj ntseg nyiaj txiag, PixelHELPER Foundation yuav tsom rau qhib qhov chaw tshiab tshiab txhawm rau ua kom tau txuas ntxiv ua lub tsev kho mob tsis muaj txiaj ntsig.Peb tseem cia siab tias yuav tau txais nyiaj los ntawm lub tsev kho mob cov qauv los txuas ntxiv ua haujlwm hauv chaw kho mob thiab nthuav.


Ntawm no, Pixelhelper Foundation, dhau los ntawm nws cov neeg txhawb nqa, tuaj yeem thim rov qab rau hauv cov chaw muaj npe hauv German txoj cai kev noj qab haus huv.


Txij li thaum lub tuam txhab nyiaj tsis muaj txiaj ntsig tsis muaj kev lav phib xaub tsis ua rau nws tus kheej cov txiaj ntsig nyiaj, tsis muaj kev faib nyiaj tau tshaj tawm rau cov tswv cuab, peb nqis peev ib qho peev txheej hauv chaw kho mob thiab cov neeg xiam oob khab.


Kev tsom xam ntawm lub tsev kho mob tsis muaj txiaj ntsig ib txwm ua rau qhov muaj txiaj ntsig zoo - muaj txiaj ntsig zoo nrog kev zoo ntawm tus neeg mob. Lo lus "nonprofit" muaj feem xyuam rau kev cai lij choj se, vim tias tsuas yog cov kev ua hauv nqe 52 ntawm nqe lus them se uas ua haujlwm rau cov pej xeem sawv daws suav hais tias tsis ua haujlwm rau kev ua se hauv kev txiav txim siab - piv txwv li, kev txhawb nqa hauv kev noj qab haus huv. Cov. Nyob rau hauv kev them rov qab, gGmbH yog lub luag haujlwm yuav tsum siv cov nyiaj tsim tawm rau cov haujlwm tsis muaj txiaj ntsig.

Yog li peb xav los ua cov chaw kuaj mob tsis muaj txiaj ntsig - thiab ua raws li. Qhov no pub rau peb yoog raws, uas ua rau muaj txiaj ntsig rau tus neeg mob. Vim tias peb tsis tsuas yog ua haujlwm hauv kev tshaj lij hauv kev ua raws li cov qauv tshiab, tab sis kuj raws li tib neeg, kev ua tau zoo thiab kev lag luam - qhov no txhais tau tias peb xav siv tag nrho peb cov nyiaj txiag thiab tib neeg cov txiaj ntsig los pab rau peb cov neeg mob.
Cov Neeg Tom Qab: PixelHELPER Foundation tau tsim los ntawm ob peb Freemasons thiab lub teeb tus kws kos duab Oliver Bienkowski. Nyob rau hauv Hamburg muaj lub Tsev Kho Mob Masonic nyob rau Rissen, uas yog ua los ntawm Red Cross, thiab Masonic Retirement Tsev nyob hauv nruab nrab ntawm Hamburg. Lub Tsev Kho Mob Freemason nyob hauv Hamburg tau qhib nws lub qhov rooj thaum Lub Kaum Hlis 3, 1795 ntawm Dammtorwall yog thawj lub koom haum rau kev txais neeg mob, uas yav tas los ua tsis muaj neeg nyob hauv Hamburg. Nws tau pib tsim ua lub tsev kho mob rau poj niam tub qhe thiab tau nthuav dav ob peb xyoos tom qab rau cov txiv neej ua haujlwm. Thaum lub PixelHELPER Foundation tau ploj mus, cov cuab tam tau mus rau Freimaurer Hilfswerk e.V, uas yog ib feem ntawm lub koom haum sib hlub sib txhawb.

Cov xwm txheej tam sim no 16.04.2020/12/00 XNUMX:XNUMX
Tam sim no peb tab tom nrhiav lub tsev xauj rau hauv plawv nroog Oberwesel. Peb yuav siv qhov chaw nyob los tswj 3 pej xeem txoj kev thov los tswj lub tsev kho mob thiab tsim cov mov ci rau cov neeg tawg rog thiab cov neeg tsis muaj tsev nyob. Sai li qhov chaw pom pom, cov npe kos npe rau txhua 3 lub nroog tuaj yeem rub tawm ntawm nplooj ntawv no. Tom qab khaws cov kos npe, koj tuaj yeem xa cov ntawv thov pej xeem cov npe rau peb ntawm chaw. Kev thov daim ntawv thov pej xeem yuav pib ua ntej lub Tsib Hlis 01st, 2020

Cov xwm txheej tam sim no 14.04.2020/12/00 XNUMX:XNUMX
Peb pom hauv qhov tsis ua tiav los hais txog peb txoj kev yuav khoom los ntawm Marienhaus Tuav qhov tseeb kev dag ntxias ntawm lwm tus neeg siv. PixelHELPER Foundation Gemeinnützige GmbH tau hu rau tus kws lij choj kev tswj fwm hauv Koblenz & lub koom haum Mehr Demokratie eV rau kev tshuaj xyuas cov pej xeem thov kom pib "Lub Rooj Sib Tham General Txawv Tebchaws kom los daws teeb meem thaum Lub Plaub Hlis 09.04.2020, 1". Kev xa mus rau cov pej xeem cov lus thov yog npaj txhij, tab sis yuav tsum tau kuaj xyuas yam raug cai. Cov pej xeem daim ntawv thov yuav tsum tau lub nroog tswj hwm kom txiav txim siab hauv kev sib tham. Tus kws lij choj tshwj xeeb hauv cov tuam txhab kev cai lij choj yog soj ntsuam cov kauj ruam kev sib tw. Nrog rau tus neeg tshaj lij tshaj tawm cov rooj sib tham, cov yeem tuaj yeem raug xa mus rau PixelHELPER Foundation gGmbH, thiab ntxiv XNUMX lub tsev ua haujlwm hauv Oberwesel tuaj yeem txuas ntxiv, raws li tuaj yeem khaws cia ntawm lub chaw laus.

Txawm hais tias peb tau xa peb cov kwv yees mus rau tus thawj coj ntawm lub tuam txhab rau Marienhaus Holding ob zaug hauv email, tsis muaj lus teb rau peb cov kev lees paub tshwj tsis yog hu xov tooj rov qab los ntawm Heribert Frieling.

Lub Tsev Kho Mob Loreley & Chaw Kho Mob Loj yog qhov chaw rau pej xeem tseem ceeb rau Oberwesel. Ntawm cov koom nrog tswv yim kawg lub rooj sib tham nyob rau lub Plaub Hlis 09.04.2020, XNUMX, Marienhaus GmbH tsis tau teb qhov no, txawm hais tias muaj kev tuav pov hwm los ntawm PixelHELPER Foundation tsis tau txais txiaj ntsig GmbH, thiab tag nrho cov lus nug tau tsis pom zoo ntxiv hais tias muaj kev tswj hwm. Peb pom qhov kev ua txhaum cai ntawm kev dag ntxias ntxias dag ntxias. Lub Marienhaus txav cov khoom muag xa mus rau lwm lub tsev kho mob, thiab thaum kawg xav kom lub chaw laus ua tus saib xyuas zoo li nyiaj ntsuab pab nyiaj. Tus kheej-ua haujlwm rau cov neeg uas ua tej yam zoo li no hauv lub teb chaws Yelemees ua tiav qhov tseeb ntawm qhov ua txhaum cai bankruptcy. Tus neeg twg uas txav cov khoom muag, i.e. lub tsev kho mob cov cuab tam, txij thaum yuav poob nyiaj txiag yog kev rau txim. Lub tsev kho mob tau kuaj mob los ntawm Marienhaus GmbH hauv kev coj ua lwm qhov chaw kho mob xws li Bingen. Peb twv txhua tus tswv lagluam rau nug Marienhaus GmbH los ntawm lub tuam txhab tuam tsev kho mob hauv St. Goar Oberwesel GmbH. Raws li cov nyiaj tau los tsis yog GmbH, lub tuam txhab PixelHELPER yuav tsis ua rau muaj kev faib nyiaj, tab sis yuav ua rau lub chaw laus & tsev kho mob mus rau yav tom ntej rau kev xav tau yam tsis muaj txiaj ntsig.

Ntawv txais nyiaj yuav xa rau cov neeg tam sim ntawd. Koj daim ntawv pauv hloov pauv tau txaus rau ib daim ntawv them nyiaj pub dawb rau lub chaw lis dej num txog li € 250.

Nrog lub teeb pom kev zoo ntawm qhov ntawd Tsoom Fwv Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huvt PixelHELPER Foundation hloov mus rau kev kaw ntawm St. Goar / Oberwesel. Peb qhov kev pom zoo: Tsis yog los ntawm GmbH PixelHELPER Foundation yuav siv feem 55% yog tias Rhineland Palatinate Ministry of Health los ntawm lub tsev kho mob cov qauv tsim, uas twb tau npaj tseg rau kev them nyiaj rau cov neeg ua haujlwm, rau cov neeg ua haujlwm tau nyiaj hli, kev ua haujlwm txuas ntxiv thiab nthuav cov tsev kho mob, uas yuav muab sijhawm rau PixelHELPER los kho lub tsev kho mob thiab khaws txhua tus neeg ua haujlwm hauv Oberwesel lub tsev kho mob rau ntau tshaj 1 xyoos. Lub tsev hauv St. Goar yog yuav tsum tau siv los tsim cov tshuab cua rau lub ntiaj teb thib peb. Lub University of Marburg yuav nthuav tawm cov cuab yeej ua pa yooj yim rau Africa rau cov pej xeem. Nrog cov khoom siv ntoo thiab cov khoom siv yooj yim los ntawm cov khw muag khoom kho vajtse, cov cua tshuab kuj tseem tuaj yeem tsim tau rau cov tebchaws uas tam sim no tsis muaj haujlwm ua haujlwm hauv tsev kho mob. Txuas ntxiv mus, PixelHELPER Foundation nrog chav haujlwm hauv tsev kho mob St. Goar tsim ntau cov chaw pabcuam zoo xws li cov kaus poom qhob cij ua kom muaj zaub mov ruaj khov dua, npaj teeb pom kev ua yeeb yam zoo nkauj & ua ntau kauj ruam ntxiv los txhawb cov pej xeem ntawm St.Goar & Oberwesel. Cov kabmob kis thoob tebchaws tom ntej tau los txog, ua ntej Lub Caij Txias Txias muaj ntau dua 40 lub tsev pabcuam hauv tebchaws Yelemes, uas raug kaw vim txuag nyiaj. Thaum lub sijhawm muaj mob loj, peb tsis tuaj yeem kaw ntau lub tsev kho mob. Jens Spahn cov lus teb muaj email, xa mus rau Ministry of Health hauv Rhineland-Palatinate. Cov politician yuav tsum ua sai sai tam sim no. Lub 22th Ntau lab nyiaj pab yuav tsum tau tso tawm rau kev ua haujlwm txuas ntxiv thiab cov nyiaj hli ntawm tsev kho mob thiab nrog lub tuam txhab tshiab tsis ua haujlwm tau npaj siab yuav tsum tau ua kom tsawg kawg coj lub tsev kho mob mus rau lub xoom dub hauv ob peb xyoos tom ntej no, vim tias nyob rau hauv sib piv rau Marienhaus GmbH, qhov tsis muaj txiaj ntsig GmbH tsis tas yuav ua kom muaj txiaj ntsig. Qhov ntawd yuav yog txoj kev zoo rau tsawg kawg rov qhib lub tsev kho mob hauv Oberwesel rau kev ua haujlwm hauv tsev kho mob. Peb thov thov rau RLP Ministry of Health kom tso cov nyiaj los ntawm cov qauv txheej txheem, hloov pauv cov feem hauv PixelHELPER Foundation mus rau Marienhaus GmbH thiab txuag cov neeg ua haujlwm hauv Tsev Kho Mob Oberwesel. Yog li ntawd yav tom ntej peb tuaj yeem ua haujlwm hauv tsev kho mob thiab cov laus neeg lub tsev ntawm ib sab rau kev saib xyuas zoo dua. Tsoomfwv ntawm Rhineland-Palatinate tseem ua lub luag haujlwm hauv tsev kho mob hauv Oberwesel nrog kev saib rau cov neeg tuaj ncig tebchaws uas tuaj ncig nruab nrab Rhine, peb vam tias cov nom tswv yuav muab rau hauv. Kev yuav khoom ntawm email rau lub tuam txhab spokesman Frieling ntawm Marienhaus GmbH tseem tsis tau teb. Tab sis peb xav tias zoo ib yam li German Red Cross, uas tau muab los ntawm cov neeg sawv cev ntawm 55%, Marienhaus GmbH kuj tseem txaus siab muab peb cov feem pua ​​55% rau ib euro. Yog tias qhov tau los ntawm cov kev faib tawm tsis ua haujlwm, peb tsawg kawg tau sim los tiv thaiv qhov tsis muaj kev cuam tshuam ntawm cov tsev kho mob.

Peb tabtom xa King Vajiralongkorn rov mus Thaib Teb!

Xaiv koj cov lus:
Thov pub rau paypal@PixelHELPER.tv rau kev nqis tes ua ntxiv rau huab tais

Tua rau Rama X.
Hauv kev tshawb nrhiav kev ncaj ncees

Cov neeg Thaib tau tawm tsam kom muaj kev ywj pheej thiab hais lus ywj pheej yog txhawb nqa thoob ntiaj teb PixelHELPER Foundation los tawm tsam kev tawm tsam ntawm Vaj Vaj Vajiralongkorn ntawm Thaib, tus huab tais lim hiam thiab kev ua phem uas, nrog kev pab ntawm nws pawg, txoj cai los ntawm kev ntshai thiab kev hem hauv tub rog.

Hnub nyoog 67 xyoo vaj ntxwv tau sawv los ua huab tais xyoo 2017, tiam sis siv sijhawm ntev hauv Thaib teb. Tau ntau xyoo nws tau siv nws lub sijhawm feem ntau nyob rau ntawm Grand Hotel Sonnenbichl hauv German nroog Garmisch-Partenkirchen, ua ke nrog rau tus poj niam ntawm 20 tus poj niam thiab ib qho kev txhawb nqa ntawm ntau tshaj 100 tus neeg ua haujlwm thiab cov neeg ua haujlwm hauv palace.

Coob tus poj niam hauv nws harem thiab cov tub qhe hauv nws tsim yog neeg raug kaw hauv tebchaws Ntsaws Mes Nis. Lawv tsis xav ua Vajiralongkorn, tab sis lawv tsis muaj kev xaiv. Cov chaw ua haujlwm rau tus vaj ntxwv hauv Bavaria tau hais tias cov neeg ua haujlwm uas tsis nyiam nws ib txwm ua haujlwm thiab raug nplawm los ntawm Vajiralongkorn tus kws ua haujlwm raws li kev rau txim. Lub blows yog zaj duab xis vim Vajiralongkorn nyiam saib cov yeeb yaj kiab ntawm kev txom nyem.

Thaib teb, huab tais tau teeb tsa tsev loj cuj thiab lub txim rau hauv ib qho ntawm nws lub tsev. Cov thawj coj thiab tub rog tuaj yeem xa tuaj rau ntawd tau ntau lub hlis rau qhov kev ua txhaum me. Lawv raug tsim txom, raug ntau thiab ua tsis ncaj rau cov kev txiav txim ntawm Vajiralongkorn.

Tsawg xyoo cov neeg uas ua haujlwm rau huab tais tau tuag hauv xyoo tas los no. Lub tsev khaws ntaub ntawv thov ob leeg ntawm lawv tus kheej tua tus kheej thiab tus thib peb tuag los ntawm kev kis tus kab mob, tab sis nws yog qhov muaj kev paub tias peb txhua tus raug tsim txom thiab tua neeg.

Txij xyoo 2016 los, muaj cuaj tus neeg Thaib nrhiav cov neeg tawm tsam sab nraud txawv tebchaws raug tua. Muaj pov thawj ntau dhau hais tias lawv tau raug tua los ntawm cov neeg txawj ntse Thaib uas coj raws Vajiralongkorn cov lus qhia.

Tus vaj ntxwv saum toj no txoj cai hauv Thaib teb thiab tuaj yeem ua raws li kev zam txim. Txoj cai lij choj muab lub hwj chim rau nws tiag tiag thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem foob tus neeg foob neeg lossis foob lwm tus neeg ntawm nws.

Nws muaj kev tiv thaiv thiab kev txhawb nqa los ntawm cov neeg coob dhau los ua cov thawj coj hauv pawg tub rog Thaib. Cov tub rog Thaib, zoo li cov huab tais, yog yeeb ncuab ntawm kev ywj pheej. Nyob rau hauv lub xyoo pua xeem, cov tub rog tau txeeb lub hwj chim hauv pawg tub rog zaum kaum ob zaug thiab tau cuam tshuam tsis tu ncua hauv kev nom kev tswv. Thaib tsis tau tsim txoj kev cai ywj pheej kom ruaj vim muaj huab tais thiab tub rog tau tawm tswv yim los cuam tshuam txoj cai xaiv nom tswv. Vajiralongkorn yog nyob rau hauv kev coj ncaj qha ntawm ib pab tub rog ntawm ntau tshaj 50.000 Royal Guard cov tub rog hauv Thaib teb kom tshem tawm txhua qhov kev tsis sib haum xeeb.

Plaub zaug hauv Thaib keeb kwm lub sijhawm dhau los - 1973, 1976, 1992 thiab 2010 - cov tub rog Thaib tau tua cov pej xeem mus tawm tsam txoj kev ntawm Bangkok mus thov kev ywj pheej. Cov tub rog tau tua cov neeg Thaib ntau dua li cov tub rog txawv tebchaws nyob hauv kev tsov rog tiag tiag.

Vajiralongkorn yog tam sim no nyob hauv nws plaub txoj kev sib yuav. Nws sab laug thiab txaj muag nws thawj tus pojniam tsis ntev tom qab nkawd sib yuav thiab thaum kawg thiaj li sib nrauj nws. Nws tus poj niam thib ob raug tshem tawm teb chaws Thaib xyoo 1996 nrog rau tus txiv plaub tug tub. Nws tau sib nrauj nws tus poj niam thib peb hauv 2014, yuam nws mus kaw hauv tsev, thiab pib ua txhaum ntawm nws tsev neeg. Nws niam nws txiv, peb tug nus, ib tug muam, nws tus txiv ntxawm thiab ntau tus txheeb ze raug ntes.

Vajiralongkorn tau sib yuav nws tus poj huab tais tam sim no ib xyoos dhau los, tab sis nws tsis tshua pom nws thiab nyiam siv nws lub sijhawm feem ntau nrog nws harem ntawm Grand Hotel Sonnenbichl thaum nws tus poj niam nyob hauv tsev so hauv nroog Swiss Engelberg.

Vajiralongkorn yog tus huab tais nplua nuj tshaj plaws hauv ntiaj teb nrog rau cov khoom ntiag tug ntau tshaj 50 billion euros. Tab sis qhov kev nplua nuj no tsis txaus rau nws - txhua txhua xyoo nws xav tau nyiaj los ntawm peev nyiaj ntau los ntawm xeev, uas tau los ntawm cov neeg sau se Thaib. Xyoo no, huab tais tau txais ntau dua 815 lab euros los ntawm cov nyiaj npaj Thaib.

Cov neeg tsis muaj peev xwm xav tau thiab tshaib plab zoo li Covid-19 kis thoob plaws Thaib teb thiab thoob ntiaj teb, thaum tus vaj ntxwv ntawm Grand Hotel Sonnenbichl nyob hauv kev nplua nuj, khib nyiab ntau ntawm cov nyiaj them se, thiab tsim txom nws harem thiab nws cov tub qhe. Cov neeg ua haujlwm raug ntaus thiab raug tsim txom tsis nyiam tiv toj rau tub ceev xwm German vim lawv ntshai tsam lawv tsev neeg yuav tau txais nyiaj rov qab rau Thaib.

Cov neeg Thaib feem ntau tau paub txog lawv tus vajntxwv qhov kev ua txhaum thiab ua lub siab phem, tab sis lawv lub suab tsis hais ntsiag to los ntawm cov kev cai loj. Tus neeg twg uas thuam rau txoj kev tswj hwm huab tais tau nyob hauv tsev loj cuj xyoo dhau los.

Nws tsis yog neeg Thaib raug kev txom nyem los ntawm King Vajiralongkorn. Nws kuj tseem them nqi rau cov neeg them se German vim tias lub xeev yuav tsum tau them rau kev nyab xeeb thiab tiv thaiv. Nws ua txhaum tib neeg txoj cai kev ua txhaum ntawm German av - kev ua lag luam thiab tsim txom cov poj niam thiab kev ua phem ntawm nws cov tub qhe, uas nws ua zoo li qhev. Cov neeg German yuav tsum tsis tas yuav zam qhov no hauv lawv lub tebchaws.

Yog li ntawv thiaj tsim nyog tsoomfwv Thaib pab txhawb cov PixelHELPER Foundation los ntsuas kev ua ke.

Peb xav kom lub ntiaj teb kawm txog Vajiralongkorn kev noj nyiaj txiag thiab kev ua phem.

Peb xav kom nws tsum tsis txhob tsim txom cov neeg Thaib.

Peb xav kom lub tebchaws ncaws tawm nws vim nws tau ua txhaum ntau txoj cai.

Peb xav kom nws mus hais plaub nyob rau Thaib teb rau nws qhov kev txhaum.

Thiab peb yuav tsis xaus peb txoj haujlwm yog tias nws raug xa mus tsev kom muaj kev ncaj ncees.

Yog tias koj txhawb peb, thov xa peb cov lus thiab pub rau PixelHELPER ntawm peb lub vev xaib: https://pixelhelper.org/en/hilfe/

Ua ke peb tuaj yeem xaus Vajiralongkorn kev tswj hwm ntawm kev ntshai thiab coj kev ywj pheej tiag rau Thaib.

Kev Pab Nyiaj Tuaj Nkag Nyob Sab Europe Thaum Muaj Xwm Ceev - Kev Nyab Xeeb Khoom Noj rau Africa


Kev xa cov mov mus rau cov neeg txom nyem nyob deb nroog ntawm Ait Faska

Txais tos rau qhov project Afrikahilfe ntawm PixelHELPER. Tam sim ntawd tom qab kev tuag ntawm Karl Heinz Böhm ntawm Menschen für Menschen, peb tsav 2014 rau Morocco los pw lub hauv paus rau peb cov kev ua ub no hauv teb chaws Africa. Tam sim no, 5 Xyoo tom qab, peb tau ua tiav me ntsis thiab muaj peev xwm muab kev pab nyiaj thoob plaws Africa. Nws yooj yim dua tuaj yeem npaj los ntawm peb lub North Africa lub hauv paus chaw tshaj li nws yog los ntawm Tebchaws Europe.

Lub phiaj xwm pib hauv nruab nrab ntawm lub zeb suab puam.
Cov xwm txheej ua haujlwm Lub Yim Hli 2019

Peb muaj ib lub chaw ua liaj ua teb me me, 40 km ntawm Marrakech hauv Morocco, hloov pauv mus ua kev sib tham hauv livestream studio. Hauv kev tsim tawm hauv qab qhov muag ntawm lub koob yees duab, peb siv peb tus kheej programmed sib tham sib livestream swarm pab software, uas peb tseem yuav muab rau lwm cov koom haum pabcuam kev txhim kho rau kev siv yav tom ntej.

PixelHELPER xav muab cov neeg ywj pheej los ua lawv lub neej txiav txim siab thiab lawv tus kheej uas tsis muaj kev nyuab siab yam tsis muaj kev nyuaj siab thiab muab lawv cov menyuam rau yav tom ntej. PixelHELPER txhawb kev txhim kho kev lag luam thoob ntiaj teb kev lag luam, kev sib raug zoo, kev lag luam thiab kev nom kev tswv. PixelHELPER sib txuas lus txom nyem thiab txhawb nqa tib neeg txoj cai, txoj cai ntawm kev cai lij choj thiab kev tswj hwm. PixelHELPER txhawb kev tiv thaiv cov kev kub ntxhov thiab sib ntaus sib tua tsis sib haum. PixelHELPER txhawb kev muaj kev ncaj ncees, kev noj qab haus huv thiab kev lag luam thoob ntiaj teb.

Peb nthuav peb cov livestream swarm pab software 2014 ntawm TED tham hauv Marrakech. Cov ua liaj ua teb yog thawj qhov chaw uas peb siv peb software. Peb tab tom nrhiav rau cov neeg txhawb nqa tshiab thiab cov neeg tuaj xyuas peb ntawm peb tes num.

Raug qhov cub hluav taws loj tshaj plaws nyob hauv North Africa, Ait Faska Morocco
(5 lub tsev tiaj tiaj siv lub tsev, muaj tsawg kawg)

Nrog rau cov kaus poom kaus poom tiv thaiv cov khoom noj tsis txaus los ntawm kev ua tsov ua rog & kev hloov huab cua

sib tham sib ntau ntxiv rau cov khoom siv khoom siv

Livestream swarm pab software

Peb nthuav peb cov livestream ntsuag pab software rau TED tham hauv Marrakech. TED tham yog ib qhov kev tshwm sim uas cov lus qhib kev sib tham uas muaj nyob rau ntawm cov ncauj lus uas yuav coj peb thiab txav mus rau yav tom ntej.

European canned khob cij pab thaum muaj xwm ceev

Mbera refugee camp yog nyob 2000 km ntawm PixelHELPER livestream lub hauv paus chaw huaj lwm. Cov hmoov nplej ntawm peb cov kws khawb lub hnab Dosenbrotnothilfe ua cov zaub mov ruaj khov rau cov neeg tawg rog thiab cov chaw muaj kev puas tsuaj. Spirulina algae uas ua rau hauv Morocco yuav tsum pab nyob rau hauv lub zos qhov chaw tiv thaiv tsis zoo. WPeb xav tsim kom muaj ib qho chaw nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm cov neeg tawg rog camp thiab siv peb cov livestream swarm pab software kom pab tib neeg. Cov neeg thoj nam tawg rog yog lub 4 loj tshaj plaws hauv nroog Mauritania, peb xav ua kom paub tseeb tias qhov kev tsim txom ntawm cov neeg tawg rog kev sib cav yog kev ua txhua yam.

Lub PixelHELPER tau tsim ib qhov chaw tshwj xeeb thiab coj cov neeg tuaj saib ze dua los tsim cov nyiaj pab hauv teb chaws Africa. Kev ntsuas xwm ceev yog tuaj nrog lub hnab ntim pw, lub tshuab ua roj, lub hnab ntim khoom siv xub thawj & Lub teeb muaj teeb. Txhua yam koj xav tau yog tias koj tau poob koj lub tsev tom qab muaj kev puas tsuaj ntuj tsim.

Txhawb peb tes num

paypal@PixelHELPER.tv
IBAN DE93 4306 0967 1190 1453 00
SWIFT / BIC: GENODEM1GLS
Keywords: Promotion Art & Culture

Peb tsim cov hauj lwm thiab lub zeem muag

Peb tsim cov hauj lwm thiab tsim kom muaj kev txhim kho zoo nrog txoj kev tsim kho kev sib tw rau pej xeem football, kev hloov pauv pej xeem thiab kev coj noj coj ua. Raws li peb cheeb tsam yog nyob rau hauv nruab nrab ntawm ib cheeb tsam ntawm kev lag luam, ntau lub tuam txhab hauv zos thiab cov khoom siv raw khoom tau los ntawm kev txiav txim thiab ntiav cov neeg ua haujlwm tshiab.

Morocco yog lub teb chaws tshiab tshaj plaws hauv teb chaws Africa.

Los ntawm Morocco peb mus txog rau tag nrho cov neeg Asmeskas lub teb chaws nrog lub hiav txwv ntim nrog cov sib sib zog nqus hiav txwv cov chaw nres nkoj hauv Tangier thiab Casablanca. Cov kev txuas mus rau Tebchaws Europe zoo heev. Los ntawm Spanish mainland rau Marrakech, muaj cov 6 teev tsuas yog lub tsheb.

Peb tau tsim ib qhov chaw ntawm no los tswj kev pabcuam pej xeem sai sai thiab coj nws sai sai rau koj lub hom phiaj ntawm lub tsheb, lub thawv hlais los yog lub dav hlau. Ntawm qhov chaw, peb tuaj yeem tsim txhua yam uas cov neeg nyob hauv cov tsev neeg tawg rog xav tau. Peb yuav tsim thawj qhov kev tshajtawm rau pem hauv ntej ntawm UNHCR lub yeej rog hauv Mauritania.

Peb cov livestream technology tsim 6 sib tham sib cov thawv nyob rau sab laug ntawm cov yeeb yaj duab nyob. Cov npov no tuaj yeem hloov tau los ntawm peb txhua lub sijhawm hais txog qhov kev ua ub no thiab cov nyiaj pub dawb. Peb tau tsim ib qho kev sib tham sib pab ua haujlwm uas yuav pab peb teb rau qhov teeb meem tam sim no hauv cov neeg tawg rog thiab muab kev pab ncaj qha.

Lub peev xwm ntawm peb software Schwarmhilfe kuj muaj rau lwm cov NGOs. Tham nrog peb.

Yuam kev ua haujlwm tshav puam Bou Arfa Ib Holocaust memorial hauv Morocco

Kev rhuav tshem los ntawm 2 lub tsheb nrau av mus txog xeev Moroccan. Lub obelisk yog sundial thiab tsis muaj dab tsi ua nrog Uygur memorial.

Txawm hais tias feem ntau cov pej xeem Muslim nyob hauv Morocco, cov neeg Uighurs tsis tau txais kev txhawb nqa hauv Suav teb. Peb tsim qhov chaw nco rau qhov no, uas tsuas yog pom los ntawm Arab xovxwm tom qab ntawv xov xwm hauv tebchaws Ixayees tau tshaj tawm txog daim ntawv zoo ib yam li Berlin Holocaust memorial. BBC Arabic qhia txog ntawm txoj haujlwm no. Qhov no ua rau thoob ntiaj teb xovxwm boomerang nyob rau hauv uas cov lus ceeb toom tsis tau cog lus tseg rau Uyghurs tab sis rau cov neeg Ixayees / Palestine tsis sib haum xeeb. Artwork ua tiav!

Lub Moroccan Holocaust zaj dab neeg ntawm Wikipedia yeej tsis tau hais txog kev quab yuam tsim txom hauv cov suab puam uas cov neeg Yudas tuag. Peb qhov chaw nco tau raug rhuav tshem los ntawm Moroccan Sab Hauv Tsev Haujlwm tom qab ib xyoos tsim kho. Peb kuj tau coj cov ncauj lus ntawm kev quab yuam mus rau hauv keeb kwm ntawm Morocco ntawm Wikipedia mus tawm tsam tiv thaiv keeb kwm kev ua txhaum cai thiab kev tawm tsam lawv. Txawm hais tias nws yog daim duab kev teeb tsa txij thaum pib mus taw qhia txog tib neeg txoj cai kev ua txhaum cai ntawm Tuam Tshoj mus rau Uyghurs.

Lub boomerang of art ib zaug ntxiv ya mus muaj tswv yim Arc mus tawm tsam anti-Muslim kev ntxub ntxaug thiab hais txog qhov raug yuam kev cov neeg ua haujlwm tsis pub dhau Wikipedia.

Hmoov tsis zoo, Morocco tsis paub cov ntawv zoo li kev coj ua. Pab (team)
Ntawm peb qhov chaw Moroccan, nrog cov ntawv luam ntawm cov pej thuam Orthanc los ntawm tus Tswv ntawm Lub Rings, lub neej yog ua nyuaj los ntawm cov tub ceev xwm Moroccan. Ib chav kua zaub rau 500 tus neeg los ntawm German THW tau raug txeeb los, lub ntxa rau cov neeg ua haujlwm txhim kho German nrog cov tub sab nyiag khoom pov tseg thiab lub tsev pheeb suab pab, los ntawm cov pej xeem tau txais txiaj ntsig ncaj qha, razed rau hauv av.

D

Hauv cov chaw ua haujlwm raug yuam ua haujlwm hauv tebchaws Morocco, ntau txhiab leej neeg tuag ua haujlwm ntawm kev tsheb ciav hlau Sahara. Raws li qhov tshwm sim, Morocco tseem muaj Holocaust zaj dab neeg. Lawv hu Bouarfa Auschwitz ntawm suab puam

Daim Ntawv Qhib Rau Tus Vaj Ntxwv Mohammed 6 ntawm Morocco.

Nyob Zoo Highly Mohammed VI, Daim duab tsis yog qhov kev txhaum. Peb lub koom haum German rau tib neeg cov cai & txhawb kev kos duab & kab lis kev cai yuav tsum yws yws sai sai rau koj txog kev ua txhaum cai loj hauv tib neeg tebchaws hauv tebchaws Morocco. Txhua yam nws tau pib nrog lub rooj noj khoom haus kua zaub rau Africa, uas tau txeeb los ntawm kev lis kev cai txij li lub Tsib Hlis 2018 hauv Tangier, vim tias peb yuav tsum muag cov kua zaub ua lag luam hauv Marrakech. Tau ib lub xyoo tam sim no, peb tau pom cov neeg noj mov tawm ntawm cov thoob khib nyiab, thiab peb chav ua noj kua zaub yuav tau pab qee tus neeg tau tag nrho. Vim li cas koj cov neeg ua haujlwm rhuav tshem peb lub vaj paj nruag? Ntawm daim ntawv thov lub tsev nyob rau lub Cuaj Hli 2018, tsis tau teb los ntawm koj cov neeg saib xyuas. Txhua hnub peb tau sim nrhiav kev sib cuag nrog koj tus thawj coj los ntawm txhua txhua tshooj ntawm lub teb chaws los ntawm Parliament los ntawm koj qhov chaw ntawm Moroccan, uas tsis ua haujlwm. Lawv yeej tsis teb. Thaum Lub Kaum Ob Hlis 2018 peb tus kws tshaj lij txhim kho PixelHELPER tus neeg ua haujlwm Tombia Braide tuag vim tias nws tau chim siab los ntawm kev coj cwj pwm ntawm txoj cai uas nws tau tuag los ntawm kev mob plawv nres. Yog lawm, nws tau faus raws li kev ua kom tsis muaj leej twg nyob tam sim no thiab qhov kev sib liam tau pauv mus rau Moroccan Undertaker. Peb tau tsim ib lub tsev sundial nyob rau hauv nco txog Nws, qhov no tau raug rhuav tshem los ntawm lawv cov chaw thau khoom. Peb tau nqis peev 100.000 € hauv Morocco hauv ib xyoos. Kev khiav lub kaus poom ua mov ci ci los ua kom zaub mov ruaj khov nyob hauv teb chaws Africa thiab tau muab peb lub zos txhua hnub nrog cov mov dawb. Koj cov tub rog tau coj cov qhua los ntawm peb mus rau thaj chaw ntawm thaj chaw uas nws tau txwv tsis pub tuaj xyuas peb. Ib qho kev noog lus nrog kev liam tias peb cov qhua tuaj yeem yog cov neeg ntxeev siab thiab Freemason yog qhov tsis lees paub. Tom qab ntawd tau muaj npuaj rau peb cov qhua. Cov tub ceev xwm tau raug tsis pom zoo ntau zaus uas tus tub ceev xwm tuaj xyuas peb lub cuab tam. Txawm hais tias peb muaj tag nrho cov ntaub ntawv tsim nyog kom tau txais cov tub lag luam vixaj hauv koj lub tebchaws, suav nrog 3 xyoo kev cog lus nrog kev xaiv yuav, koj tub ceev xwm xav nyem peb nyuaj. Peb thov kom rov kho dua ntawm kev rhuav tshem thiab rov tsim kho dua ntawm cov kaus poom ua ncuav. Koj yuav tsum ceeb toom rau tub ceev xwm hauv koj cheeb tsam tias cov kws ua yeeb yam tsis yog neeg phem. Vim tias peb yuav raug kho li ntawd. Peb cov neeg ua hauj lwm tau raug teeb meem los ntawm Mkadem, sab laug tes ntawm Caid, lub cev tsis tuaj yeem kaw lub qhov hauv peb sab nraud. Rau kev ua koob tsheej qab zib peb pawg yuav xav tau ib rab koob rab koob txhaj tshuaj vim tias aub tom. Hmoov tsis zoo, nws lub chaw saib xyuas mob nkeeg raug kaw hauv Ait Ourir thiab Marrakech. Peb thov 100.000 Euro rau kev rov tsim kho thiab thov txim ntawm tus kheej los ntawm koj tus tub ceev xwm hauv Ait Ourir thiab Caid hauv Ait Faska. Lawv yeej tsis tham nrog peb tab sis tsuas yog sib txuas lus nrog los ntawm kev pom. Vim tias tub ceev xwm ua phem rau peb cov qhua, peb xav tau 100 cov neeg ua haujlwm ntawm peb txoj kev xaiv rau 100 xyoo los ntawm Ait Faska & Ait Ourir los ua haujlwm ntawm peb cov kos duab.

Cov tsis nco qab qhov yuam neeg ua haujlwm pw hav zoov nyob rau hauv Morocco. Cov neeg Yudais tau tuag rau ntawm no.

Lub caij ntuj sov 1942 tau mus ntsib ib tus Dr. Lub Wyss-Denant International Red Cross Lub Hom Phiaj (IRC) tau coj lub tsev hais plaub Boudnib, Bou Arfa thiab Berguent. Niaj hnub no tsis muaj leej twg nco qab lub hnub nyob hauv cov zos deb no.
Dub steles ua qhov Holocaust memorial hauv ib chav. Cov qhua ncig mus los ntawm cov no
Kev sim ua qhov loj tshaj Holocaust memorial nyob hauv lub ntiaj teb
Cov yam ntxwv ua ntej rhuav tshem. Kev Tsim Kho 1 xyoo nrog 10 Moroccans.
Txawm lub thav duab los ntawm Walter Lübecke raug rhuav tshem thiab pleev xim dua. Lub chij EU tawg rau hauv av.

Sawv daws muaj nyob rau hauv Fabkis tus tiv thaiv Morocco 14 bearings ntawm ntau yam nrog tus txiv neej 4.000. Ib feem peb yog cov neeg Yudas uas tuaj txawv tebchaws. Cov neeg raug kaw yog txhua tus txiv neej, tshwj tsis yog hauv Sidi Al Ayachi, qhov chaw muaj poj niam thiab menyuam yaus. Qee qhov chaw pw hav zoov tau raug saib xyuas lub chaw kaw neeg raug kaw, piv txwv li hauv tsev loj cuj rau cov neeg tawm tsam kev tswj hwm ntawm Vichy. Lwm qhov thiaj li hu ua cov chaw hla mus los rau neeg tawg rog. Tseem tshuav lwm qhov tshwj tseg rau cov neeg ua haujlwm txawv teb chaws. Los yog cov neeg Yudais hauv Bou Arfa Chaw So Hauv Vichy, Trans-Sahab Railway tau dhau los ua lub cim tseem ceeb ntawm kev koom tes nrog Peb Reich. Vim li no, thiaj li muaj qhov xav tau ntawm neeg lub zog. Leej twg tsis tuaj yeem ua haujlwm ntau dua tuag nyob ib puag ncig.

Ntau txhiab leej ntawm Cov Neeg Sawv Cev Hauv Tebchaws Spanish tau lees paub hauv cov pab pawg neeg ua haujlwm txawv teb chaws rau kev tsim kho thiab kho txoj kev tsheb ciav hlau. Kev ua haujlwm nrawm nrawm tom qab khiav tawm ntawm Franco kev tsuj tsim yog kev ua siab phem thiab tsis muaj neeg nyiam. Cov neeg ua haujlwm Spanish raug hloov mus ua kev ntseeg tiag. Cov neeg Yudais raug ntiab tawm ntawm Central Europe thiab Fabkis Nom Tswv nyob lwm qhov ntawd. Lub neej txhua hnub muaj kev txaus ntshai. Coob leej tuag ntawm kev tsim txom, tsim txom, mob, kev tshaib kev nqhis thiab nqhis dej, nplaim taws los yog nab tom.

Berguent chaw pw hav zoov (Ain Beni Mathar) tau ua haujlwm los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam Ntau Lawm. Nws tau tshwj tseg rau cov neeg Yudais (155 thaum Lub Xya Hli 1942 thiab tom qab ntawd 400 pib 1943 raws li CRI tsab ntawv ceeb toom). Jamaa Baida tau hais tias "Tab sis qhov kev nplij siab ntawm sab ntsuj plig no tsis tau ploj mus txog qhov tseeb tias lub tsev Bergue yeej yog ib qhov phem tshaj plaws," Lub Koom Haum Liab tau hais kom kaw, cov neeg Yudais uas nyob hauv Berguedu, tshwj xeeb los ntawm Central Tebchaws Europe, yav dhau los tau khiav mus rau Fabkis. Cov Neeg Ua Haujlwm Pabcuam Tub Rog Txawv Tebchaws uas raug rhuav tshem tom qab ntawm 1940 swb thiab tom qab ntawd raug muab "rau kev tswjfwm". Nov yog qhov teeb meem nrog Saul Albert, tus neeg pej xeem Turkish uas tuaj rau Fabkis nrog 1922. Nws raug kaw hauv Bergua txog thaum nws tso tawm hauv lub Peb Hlis 1943. Hauv nws phau ceev xwm txheej nws sau hais tias:

"10. Lub Ob Hlis (1941): Pob zeb tsoo tag nrho cov hnub. 2. Lub Peb Hlis ...: Nqa tes mus rau pab pawg thib tsib nrog German Cov Neeg Yudais. Kuv tsis nyiam qhov ntawd. Txoj haujlwm tsis zoo li qub; Peb tau pov tseg ... 6. Plaub Hlis Ntuj: Peb tsis tuaj yeem sawv lub neej no ntev lawm. Kuv mob ua npaws, mob hniav ... 22. Lub Cuaj Hli: Rosh Hashanah: Tsis muaj leej twg xav ua haujlwm ... 1. Lub kaum hli ntuj: tsis tau noj ... "

Cov neeg saib xyuas, feem ntau yog cov neeg German, coj tus cwj pwm lim hiam, siab phem, thiab tsis zoo. "Lawv yuav tsum tau koom nrog qhov muaj npe loj NS-SS." Qee cov neeg raug kaw tau khiav tawm, mus txog Casablanca thiab koom nrog rog.

Hauv Boudnib, ib lub nroog me me nrog 10.000 cov neeg nyob, cov tub rog tam sim no yog cov tim khawv kawg ntawm Fab Kis cov tub rog. Cov neeg laus tau khaws cia ib qho nco: “Kuv tuaj yeem qhia koj ob yam tseeb. Thawj yog kev ntseeg Boudnib, uas yog cov neeg Yudas feem ntau. Qhov thib ob yog tias feem ntau ntawm lub nroog cov chaw pw tau qhia hauv tsev kawm ntawv theem pib. "(Tel Quel Magazine No. 274 ntawm 19./25, Tsib Hlis 2007).

Maurice Rue, tus sau xov xwm hauv nplog liab, tau raug kaw nyob rau ntawd. Nws tau hais rau peb tias "ntawm 40 tus neeg raug kaw, peb-plaub pawg yog Communists, Socialists, thiab Gaullists ua ntej 40 cov neeg Yudais tuaj txog tau ob peb lub hlis."

Tom qab Asmeskas tsaws ntawm 8. Lub Kaum Ib Hlis 1942 koom nrog Morocco nyob rau sab ntawm Allies. Lub Ib Hlis 1943, Cov Allies tau sib ntsib ntawm lub rooj sib tham hauv Casablanca. Ib daim phiaj xwm kev pom zoo thiab tub rog tau kos npe. Tom qab ntawd tsis ntev tom qab pib nrog kev ntxeem ntawm Sicily (Kev Ua Haujlwm Husky, Lub Xya Hli 1943) kawg ntawm Tebchaws Europe tuaj nyob hauv Tebchaws Yelemees.

Kev tsim kho hauv Bou Arfa tsis tau cuam tshuam thiab cov xwm txheej tsis hloov pauv ntau yam rau qhov zoo. Lawv tau nyiaj zoo dua li Cov neeg Italian thiab German cov neeg raug txim hloov lub tebchaws Communist thiab cov neeg Yudais. Txawm li cas los xij, kev tsim kho ntawm Trans-Sahara tseem yog ntuj raug txim txhua hnub. Lub phiaj xwm, uas tau pom zoo ua qhov tsis raug cai, raug tso tseg los ntawm Fabkis tsuas yog 1949.

Txwv tsis pub, cov kabmob tau nrawm nrawm nrawm ntawm qhov kawg ntawm 1942 thiab pib ntawm 1943.

Cov ntaub ntawv los ntawm Bill Cran thiab Karin Davison, tawm ntawm Arte, ent

Thawj Holocaust memorial hauv North Africa

Daim paib tawm tsam kev tsim txom cov haiv neeg tsawg thoob ntiaj teb. Kev tsim tsa thawj lub Tsev Teev Hawm Holocaust hauv North Africa yog npaj los ua qhov chaw ntawm cov ntaub ntawv hais txog Holocaust rau cov tsev kawm ntawv thiab cov pej xeem.

Yog tias txhua lub block hais ntau tshaj ib txhiab lo lus. Kev tsim kho kev ua haujlwm ntawm thawj Holocaust memorial hauv North Africa tau pib ntawm 17.07. Peb teeb tsa steles muab rau cov neeg tuaj saib hauv lub loog grey thaiv cov kev nkag siab ntawm qhov tsis muaj kev cia siab thiab kev txaus ntshai uas cov neeg muaj nyob hauv cov chaw pw tom qab lub sijhawm ntawd. Peb xav tsim qhov chaw hauv North Africa uas coj kev nco qab rau lub sijhawm digital. Nrog rau cov xov tooj cua, cov neeg saib tau nyob ntawm thaj chaw tsim kho tsev thiab tuaj yeem siv koj cov nyiaj pub dawb los cuam tshuam rau cov neeg ua haujlwm thiab cov tuam tsev. Ntau tus neeg saib thiab pub qhov loj dua Holocaust Memorial ua.

Lub Holocaust Memorial nyob rau hauv Marrakech tau hais tias yog qhov loj tshaj plaws hauv lub ntiaj teb. 5 lub sijhawm loj ntawm Berlin Holocaust Memorial tom qab ntawd yuav ua rau 10.000 pob zeb pob zeb nyob ib ncig ntawm lub chaw ntaub ntawv uas qhia cov qhua tuaj ntawm Holocaust.

Tus Founder ntawm tus PixelHELPER Foundation, Oliver Bienkowski, nrhiav rau nws lub npe hauv cov ntawv ntawm Yad Vashem thiab pom qee yam nkag, tom qab ntawd nws saib qhov twg tom ntej Holocaust Memorial yog nyob hauv Africa thiab pom tsuas yog ib qho hauv South Africa. Txij li nws zoo li ib nrab ntawm kev taug kev hauv ntiaj teb los ntawm Morocco, nws txiav txim siab los tsim lub Holocaust memorial ntawm PixelHELPER site. Cov khoom nyob sib ze yog khoob tag nrho, yog li muaj chav los tsim tsawg kawg 10.000 steles.

Vogelschiss gegen Hass - Daim npav liab rau cov neeg xa xov ntxub

Shit rov qab hnub no, tiv thaiv #Hlub Dhau Thiaj Tso Tsis Tau tam sim no muaj ib lub nyob rau hauv net Antidote. @PixelHELPER xa cov noog tawm mus rau txhua tus neeg uas kis kev sib ntxub. Pub rau paypal@PixelHELPER.tv & sau peb leej twg yuav tsum tau txais kev xa tom ntej. Tsab ntawv 1 mus @_donalphonso los ntawm cov @world

Hauv kev ntxoov ntxoo ncaj ncees ntawm cov kos duab kos duab #Fencing4Humanity, ib qho qauv ntawm cov European sab nraud, thawj cov noog tau nyob. Txij ntawm no yog tam sim no nrog #Qaug quav dev tiv thaiv #Hlub Dhau Thiaj Tso Tsis Tau sib ntaus hauv Is Taws Nem.

Lub chaw Vogelschiss hauv Morocco

Qhov chaw nyob deb ntawm Morocco tam sim no peb tab tom tsim peb qhov chaw Vogelschiss xa cov hnab ntawv me me Vogelschiss rau cov neeg uas tsim kho lawv tus kheej nrog #HateSpeech.

Noog coj peb tsob ntoo kom zoo
Ib tug noog ntawm kev ua haujlwm tiv thaiv kev ntxub
Kev tsim kho ntawm peb lub chaw tua noog

Lub teeb tawm tsam rau Julian Assange. Thoob ntiaj teb. Tam sim no!

Tsis txhob nug tias koj lub tebchaws tuaj yeem ua dab tsi rau koj, hais tias koj tuaj yeem ua dab tsi rau Assange, kev hloov kho ntawm John F. Kennedy keeb kwm hais txog lub teeb ntawm lub Xab Tham Thuj Asmeskas hauv Berlin. Cov neeg Asmeskas uas ib txwm ua tub rog kev ua txhaum, los ntawm defoliants nyob rau Nyab Laj Tsov Rog uas tua ntau pua txhiab tus neeg raug tsim txom rau cov neeg sau xov xwm tua neeg hauv Iraq tsov rog, yuav tsum tau thim lawv cov lus thov tshaj tawm.

Sau cia rau hnub tom qab ntawm qhov kev sib hais; 25.02. yog hnub uas mus sib hais txog ntawm kev nqa tawm mus rau Tebchaws Meskas.

Thiab vim tias qhov tseeb tau muab zais tsis pub dhau ntev thiab tsis muaj ib lub tseem fwv los tuav Julian, cov lus Askiv yuav raug xa mus rau Asmeskas. Yog vim li ntawd lub hlis no peb yuav pib hais txog Asmeskas cov tuam tsev qhia ntawv txawv teb chaws, Tsev Dawb thiab lwm lub tuam tsev hauv Asmeskas txawv teb chaws nrog kev tawm tsam thiab kev ua yeeb yam cuam tshuam.

Pab nyiaj pub dawb tam sim no ua kom qhov no ua tau, tsis hais 333 or lossis 5 euros, ib qho nyiaj me pab! Ua qee yam rau qhov zoo ntawm tag kis cov ntaub ntawv, raws li qhov uas koj yuav tsum txiav txim siab!

Tus poj huab tais tau zam txim Julian Assange

Yog tias nws yog kev rau txim los tau txais & tshaj tawm cov lus zais nrog pej xeem cov txiaj ntsig, dab tsi ntxiv tuaj yeem tshaj xov xwm? Tsoomfwv txiav txim siab yam cais yam twg thiab yam twg uas tsis pub leej twg paub.

Kev tsim txom ntawm lub zog ntawm Tebchaws Asmeskas tawm tsam #Assange zoo kawg: Nws mob hnyav hauv tsev loj cuj ruaj ntseg, ze rau kev tuag. Leej twg pab cawm pawg Scout cawm txoj kev ywj pheej! Snowden tseem tseem zaum hauv Moscow vim tias txhua lub tebchaws nyob sab hnub poob ntshai thim rov qab ntawm cov neeg Asmeskas.

@Wikileaks tau ua yeeb ncuab rau Asmeskas tswj hwm txij xyoo 2010. Peb thov kom tso tawm tam sim ntawd los ntawm #JulianAssange los ntawm nws txoj kev raug kaw hauv London. Tus poj huab tais yuav tsum tau zam nws tam sim ntawd & muab nom tswv lub tsev vwm.

Lub teeb pom kev zoo ntawm tus neeg sawv cev ntawm Tebchaws Askiv

Cov kev tawm tsam qub rau lwm cov neeg nyob hauv nkuaj

Lub European arrest warrant yuav tsum tsis txhob siv los mus foob cov tsoom nom tswv. Lub German judiciary muaj zoo yog vim li cas tsis mus extradite Carles Puigdemont rau Spain. Txoj cai txhaum cai raug tshem tawm raws li kev tsim txom thiab kev tsim txom ntawm nom tswv kev sib tw hauv kev ugly. Lub German judiciary yuav tsum tsis txhob koom sab hauv kev sib cav tswv yim hauv Spain thiab tsis tsawg kawg, los ntawm kev mob siab keeb kwm ntawm kev ua txhaum ntawm kev nom tswv tswv tsis tuaj yeem them nyiaj los pab. Yog hais tias nws tsis pom zoo rau qhov kev txiav txim siab, kev lees paub kev cai lij choj qhib thiab Catalan tej zaum kawg rov hais dua mus rau Tsoom Fwv Tebchaws Rooj Lus Plaub Tebchaws. Ntawm qhov tseeb muaj, cov cai ntawm tus tib neeg yuav tsum raug muab tso ua ntej tshaj lub hwj huam ua si hauv Spain.

Paub → 10 Catalan politicians yog nyob rau hauv qhov taub
1. Jordi Cuixart - 161 hnub hauv tsev lojcuj
2. Jordi Sànchez - 161 hnub hauv nkuaj
3. Oriol Junqueras - 144 hnub nyob rau hauv tsev lojcuj
4. Joaquim Forn - 144 hnub nyob rau hauv tsev lojcuj
5. Dolors Bassa - Jailed rau ob zaug ua ntej 3 hnub
6. Raül Romeva - raug coj mus kaw dua zaum ob ua ntej 3 hnub
7. Jordi Turull - jailed rau zaum ob ua ntej 3 hnub
8. Josep Rull - Jailed rau ob zaug ua ntej 3 hnub
9. Carme Forcadell - raug kaw hauv 3 hnub dhau los
10. Carles Puigdemont - Txhaum ua ntej 3 hnub

→ Txuas ntxiv, cov politicians nram qab no raug teeb meem nrog kev raug kaw thiab tam sim no nyob rau hauv exile:

1. Toni Comín
2. Meritxell Serret
3. Meritxell Borràs
4. Clara Ponsati
5. Anna Gabriel
6. Marta Rovira

#FreePuigdemont

Saib xyuas kev sau & kev saib xyuas - pab peb tam sim no! Ua ib tus pub koj ua ib qho txiaj ntsig tseem ceeb rau qhov kev zoo siab ntawm pej xeem indignation - rau lub ntiaj teb zoo. Ua tus qhob tam sim no thiab ua kom muaj kev sib tsoo ntawm tus ntoo khaub lig. Tsis pom qhov twg los koj tau txais kev ntxeev siab thiab kev sawv tawm tsam rau txhua tus pub Euro li ntawm no. Thov mus saib peb lub vev xaib: PixelHELPER.org / Pub los yog txhawb peb cov Facebook Fundraiser:

Nias tus kws yees duab: Dirk-Martin Heimzelmann

Lub teeb artist: Tus tswv cuab ntawm PixelHELPER

Txoj kev ywj pheej rau #Puigdemont emblazoned rau hauv tsev lojcuj Stasi hauv Berlin. Peb tabtom tawm tsam kev cai lij choj ntawm Catalan politicians hauv Spain, peb tabtom hu xovtooj rau txhua tus neeg raug kaw hauv tebchaws Spain. #PixelHELPER yaum kom tsoom fwv teb chaws tshaj tawm tias tam sim ntawd lub teb chaws Yelemes yuav los ntawm tsis tau txhais tias muab nyiaj pub dawb thim tawm politically. Xws li kev pom zoo los ntawm kev thov Spanish thov kev pabcuam kev ncajncees los ntawm cov cai hauv Txoj Cai Kev Khomob ntawm Kev Sib Tham Thoob Ntiaj Teb (International Mutual Assistance) - tsis hais txog lub tsev hais plaub qhov kev txiav txim siab raug cai. Raws li qhov tseem ceeb ntawm rooj plaub, lub granting authority yog tsoom fwv hauv daim ntawv ntawm Minister of Justice Katarina Barley. Peb hu rau tsoomfwv nom tswv kom paub tseeb tias kev tso tawm ntawm Carles Puigdemont rau German raug kaw!

Saib xyuas kev sau & kev saib xyuas - pab peb tam sim no! Ua ib tus pub koj ua ib qho txiaj ntsig tseem ceeb rau qhov kev zoo siab ntawm pej xeem indignation - rau lub ntiaj teb zoo. Ua tus qhob tam sim no thiab ua kom muaj kev sib tsoo ntawm tus ntoo khaub lig. Tsis pom qhov twg los koj tau txais kev ntxeev siab thiab kev sawv tawm tsam rau txhua tus pub Euro li ntawm no. Thov mus saib peb lub vev xaib: PixelHELPER.org / Pub los yog txhawb peb cov Facebook Fundraiser: https://www.Facebook.com/ labate / 1972507843071293

Lub caij nplooj ntoos hlav As txhias tau ua rau kev kov yeej thiab pib lub caij nyoog tshiab ntawm kev tswj hwm. Tiamsis cov neeg uas ntxeev siab rau cov neeg ntawd tabtom niaj hnub no yog neeg thoj cov neeg raug kaw. Cov neeg uas tau raug lawv lub neej nyob rau hauv lub xeev khij dub nyob rau hauv xovxwm ywj pheej ntawm Amnesty International yog nyob rau hauv hnub no thiab nyob rau hauv lub ntiaj teb no nco. PixelHELPER xav los cuam tshuam ntawm no thiab tso tawm cov neeg raug kaw neeg thoj.

Peb qhov kev txiav txim ua ntej yog coj rov tuaj rau 13 cov neeg nyob rau hauv tsev rau txim txij li lub Peb Hlis 2011. "Bahrain 13" raug ntes tom qab Lub Xya hli ntuj 2011 tsa hauv Manana, Bahrain, liam ntawm kev tawm tsam tsoomfwv. Muaj ntau lub xeev thiab cov koomhaum, nrog rau Amnesty International thiab Human Rights Watch, txuas ntxiv mus rau kev tsim txom. Cov neeg nyob hauv nkuaj tau raug kev tsim txom.

Cov kev txhawj xeeb kuj tsis nres rau cov tsev neeg. Cov neeg raug kaw thoj tseem raug kaw nyob rau hauv tsev loj cuj hnub no, ua haujlwm 5 cov kab lus xws li ntau xyoo los ntawm ntau cov kab lus hauv lub neej. Txhua tus muaj cai hais txog lawv qhov kev xav. Cia peb tsis nco qab zoo cov neeg uas tau tua lawv tus kheej txoj kev ywj pheej kom coj tau kev cai ywj pheej thiab kev thaj yeeb rau ntau.

nyeem ntxiv

Daphne Caruana Galizia

#PixelHELPER qhuas € 100,000 rau cov lus qhia txog kev ntes ntawm tus backers ntawm Daphne Caruana Galizia. Thov txhawb peb qhov kev sib tw ntawm pixelhelper.org/en/donate

"Manifesto sau nrog cov ntshav ntawm lwm tus" - qhov no yog cov neeg American historian Mike Davis hu ua lub tsheb foob pob. Qhov tseeb ntawm thesis manifestos muaj Semtex, hu li ntawd yas explosives, txuas mus rau hauv pem teb ntawm ib tug dawb Peugeot 108 nyob rau hauv ib tug tsheb nyob rau hauv Bidnija, 309 inhabitants, kaum ib kilometers sab hnub poob ntawm Malta lub capital Valletta.

Lub Kaum Hli 16, Daphne Caruana Galizia, 53 xyoo, yog tom qab lub log ntawm nws lub tsheb. Nws lub ntsiab lub gravel txoj kev mus rau lub ntsiab txoj kev, puv sab laug, cia lub toj ntawm qhov chaw uas cov nyob deb glimmer ntawm lub hiav txwv yuav pom, yav tas los ib tug me me, cov tsiaj qus landfill thiab ib tug taub zucchini teb, 270 yards, mus rau ib tug liab-rimmed kos npe rau, rau uas tus hedgehog nug tus tsav tsheb tsis txhob flatten nws sib npaug. Kev tawg, cov neeg tshawb fawb ntseeg tias, yog siv lub xov tooj ntawm tes. Nyob rau ntawm 15.04 moos qhov seem ntawm Peugeots yog 100 meters ntxiv rau ntawm lub tshav pob, nyob ze ntawm txoj kev. Lub xya Dutch forensic zaum uas tshawb xyuas Galizia lub cev peb hnub tom qab nyob rau hauv Valletta lub Mater Dei tsev kho mob tsis tau ntau npaum li cas saib. Muaj me ntsis sab laug ntawm lub teb chaws tus paub zoo tshaj plaws thiab feem ntau ambiguous journalist. Nws tau muab tso rau nws cov lus kawg rau ntawm nws lub blog 29 feeb ua ntej nws tuag: "Tsis muaj teeb meem qhov twg koj saib, muaj crooks qhov txhia chaw. Nws yog kev cia siab. "

Daphne Caruana Galizia

Ib lub lim piam tom qab ntawd, peb cov tub uas Galicia yog nyob rau hauv lub European Parliament nyob rau hauv Strasbourg, debating dab tsi lub tua neeg ntawm Lawv niam hais txog Malta thiab tejzaum txog lub EU. Green MP Sven Giegold siv lub microphone. "Daphne raug tua nyob hauv txoj kev. Muaj tsis muaj chaw nkaum, lawv cov tua tau tsis sim ua kom lawv zoo li ib qho kev sib tsoo. On qhov tsis tooj, qhov no yog ib qho kev ua phem ua qauv qhia ntawm lub hwj chim, "nws hais. Nws yog tseeb yog vim li cas lub foob pob uas tsis nyob rau hauv cov tub ceev xwm chief los yog tus kws lij choj general lub tsheb: "Nws yog Daphne uas los teeb rau lub system ntawm cov nyiaj laundering thiab kev noj nyiaj txiag nyob rau hauv Malta - nws yog dab tsi tsis thesis ceev xwm."

Thaum lub koobtsheej uas nco yog noj qhov chaw nyob rau hauv Strasbourg, rosy Bindi, lub taub hau ntawm lub Italian Anti-Mafia Commission, Nkag cov Excelsior Hotel rau cov ramparts ntawm Valletta. Rau hnub, lub Commission on dab tsi Malta, mus ntsib tau npaj rau ib ntev lub sij hawm, tab sis tam sim no, tom qab lub assassination ntawm lub blogger, cov kev txaus siab yog loj loj. Surrounded los ntawm tus-teem bodyguards, nws suits hau ntswj pob tshab cables rau hauv Lawv earcups, Bindi tso cia nyob rau hauv ib lub rooj thiab zoo nyob rau hauv neeg sau xov xwm, uas tau raug tos rau lawv nyob rau hauv hnyav tawv Armchairs. Lub mafia, hais tias Bindi, pom Malta yog "ib me ntsis lub vaj kaj siab". Thiab yog li ntawd, "cov chaw pabcuam nyiaj txiag uas yuav pub qhib lag luam hauv Malta" yog "ib feem ntawm qhov teebmeem".

Rau Malta, Bindi cov lus tau muaj teeb meem. Nws tau ua ib tug kws tshaj lij ntawm Italian mafia rau xyoo lawm, uas yog lo lus rau qhov nyhav. Malta tau ntaus rau nws lub koob npe nrov txij thaum lub Tuam Txhab ntawm Galicia.

Tus tua neeg ntawm nws, raws li nws tau hais rau ntawm cov kob, qhov manifesto uas cov neeg uas tseem ceeb txog kev sib ntaus tawm tsam kev ua txhaum tsis paub meej txog Malta.

Galiegia txoj kev tshawb nrhiav, tab tom hu xov tooj rau cov neeg tshawb nrhiav thoob ntiaj teb kom xa. Nws hu rau kev tshaj tawm ntawm Socialist Prime Minister Joseph Muscat thiab saib xyuas kom tseeb tias cov European Parliament xav xa ib delegation mus rau Malta mus rau "restore txoj cai ntawm kev cai lij choj".
Genocide lub teeb duab PixelHELPER rau Daphne

Tsib tsheb foob pob hauv ob xyoos
Nws tsis yog tib tug uas pom nws ua li ntawd. Azerbaijan, roj tua tsiaj, daim ntawv hla tebchaws thiab kev twv txiaj hauv online. Galizia keeb kwm loj tshaj plaws tau pab rau qhov no. Nws tus tub Mathew hauj lwm nyob rau cov kev tshawb fawb network IJIC, uas unveiled tus 2016 Panama ntaub ntawv. Galizia tau txais cov ntaub ntawv hais txog Malta. Nws sab ua Keith Schembri, txee chief of Prime Minister Muscat, thiab nws colleague Konrad Mizzi - thawj lub zog, tam sim no tourism minister - khaws cia cover tuam txhab uas muag nyob rau hauv lub British Nkauj xwb Islands tuaj thiab Panama. Disputed pej xeem nyiaj ntws thiab kev ua txhaum kev cai lij choj seem dissolve.

Nws yog ib daim duab puas tau mismatches lub suburbs ntawm Valletta, tag nrho ntawm businessmen thiab tanned menyuam kawm ntawv, nrog rau cov tsheb-dawb, xuab zeb-kob qub nroog thatwill ua teb chaws Europe tus kev cai capital nyob rau hauv cuaj lub lis piam - thaum unmatched qhib-cua medieval tsev cia puav pheej los ntawm Uas txhua txhua hnub kaum ntawm txhiab ntawm tourists ua raws li tus ntawm cov nrog Lawv yeeb yuj pennants li crusaders Lawv standard, ces nyob rau hauv rau yav tsaus ntuj, nyob rau hauv St. Julian, nyob rau lwm yam sab ntawm lub Bay, txaus siab rau cov tshuaj tsuag, luav nyob rau hauv liab cawu cub thiab tipping pint zoo li Cisk camp.

Jonathan Ferris. Hauv yim hnub tom qab Galizia tuag, nws zaum hauv xiav nplua hauv qhov chaw tos txais ntawm Westin Dragonara. Tom qab lub iav facade, ntawm lub rooj zaum zaum zoo-heeled tsev neeg hauv tus neeg caij nkoj hnav khaub ncaws. Ferris yog tus thawj tswj hwm ntawm tsib lub tsev so, thiab qhov no tsis yog txoj kev uas lawv yuav tsum nyob hauv Malta.

Vim hais tias txog rau ib xyoos dhau los dab tsi yog dab tsi Ferris tub ceev xwm, lub luag hauj lwm rau cov nyiaj laundering. Galizia lub blog, nws hais tias, nws yeej ib txwm pab nws nrog kev soj ntsuam. "Nws paub tej yam uas peb tsis paub. Tib neeg cia siab rau cov neeg sau xov xwm ntau dua li cov tub ceev xwm. "Ferris kawm ntawv lug txhawb cov miv accountant nyob rau hauv Brussels, Tuam Tshoj, lub teb chaws Yelemees, nws Kis Gaddaffi tus nyob rau hauv Kaum ib hlis 2016, nws tsiv raws li ib tug department lub taub hau mus rau lub Maltese Anti-nyiaj laundering Authority (FIAU). Lub Tsib Hlis 2016 thiab Lub Xya Hli Ntuj 2017, plaub cov lus ceeb toom ntawm kev tsim kev puas tsuaj tawm tsam tsoomfwv cov haujlwm tau sau tseg. Tag nrho, hais tias Ferris, tau raws li kev tshawb fawb los ntawm Galizia. Leej twg xav ua raws li nws, yog tias nws mus rau hauv cov ntsiab lus, yuav siv sij hawm.

Lub ntsiab lus ntawm cov FIAU tshawb mus zoo li no: Txee chief Keith Schembri yog li ntawd siv nws cov ntawv uas lub tuam txhab nyob rau hauv Panama mus nkaum 100,000 euros, uas nws tau txais los ntawm cov muag khoom ntawm peb Maltese passports rau Russians. Yog li ntawd nws tau pab them ib plhom euros hauv bribes mus rau Maltese ntawv xov xwm tus thawj tswj hwm. Ferris ntseeg hais tias Schembri xav paub meej tias tsoomfwv cov ntawv xov xwm tseem raug mob. Schembri tseem yog ib daim ntawv muag khoom daj. Thiab: Schembri thiab qub Zog Minister Konrad Mizzi tau txais bribes los ntawm Dubai los ntawm ib lub tuam txhab ua lag luam liquefied roj nyob rau hauv Malta. Cov nyiaj no tau them mus rau lub tuam txhab cov ntawv ceeb toom ntawm ob. Galizia lub xeem nkag teb chaws "Txhua qhov yog crooks".

Genocide lub teeb duab PixelHELPER rau Daphne

1.07 lab euros rau cov ntawv cog lus roj?
Schembri thiab Mizzi tsis lees paub txhua yam. Malta: Cov lus ceeb toom ntawm FIAU tau txawm tsis raug xa mus rau tub ceev xwm - lossis ncaj qha los ntawm cov tub ceev xwm - los ntawm cov tub ceev xwm. Lawv tsis muaj txim.

Ferris, nws tus kwvtij Charles Cronin lossis tus thawj FIAU tus nais khu Manfred Galdez. Tsis muaj leej twg nyob rau hauv chaw ua hauj lwm ntxiv lawm. Galdez mus, supposedly nws tus kheej, thaum ntxov nyiaj laus. Nyob rau 16 Lub Xya hli ntuj 2017, nws successor Ferris thiab Cronin nias lub hnab ntawv dawb nrog lawv daim ntawv ceeb toom rau tes. "Kuv yeej tsis paub yog vim li cas," hais tias Ferris. Txij thaum ntawd los nws tsuas siv tau pw tsaug zog nrog tshuaj. Ferris thiab Cronin rau "kev ua haujlwm zoo" Lub FIAU tau qhia txog taz tias nws muaj "nyob rau hauv nws qhov zoo tshaj plaws kev txaus siab rau kev tso cai.

Yog hais tias nws tau nyob nrog FIAU, nws yuav tau ua raws li keeb kwm zoo kawg ntawm Galizia, hais tias Ferris. Nws yog hais txog Michelle Muscat, tus thawj coj tus poj niam. Lub account ntawm Lawv lub tuam txhab Egrant nyob rau hauv Panama shouldhave ntws los ntawm Azerbaijan rau 1.07 lab euros - justament tom qab Malta thiab Azerbaijan tau kos npe rau ib daim ntawv cog lus rau roj khoom siv nrog 18 xyoo. "Lawv xav tiv thaiv kev tshawb xyuas no," Ferris ntseeg hais tias. Nws tau sued txoj cai los tiv thaiv txoj cai kom rov qab muab nws dua.

Tias FIAU cov ntaub ntawv tau raug hu ua "tus neeg koom tes ntawm Daphne hauv kev lag luam" thiab lawv cov kev sib koom tes. Simon Busuttil yog ib tug Thawj Tub Ceev Xwm ntawm tus conservative PN, tsuas yog pawg neeg tawm tsam xwb; ib tug txiv neej nrog lub suab thiab suab ntawm ib tus neeg qhia TV hauv Teb Chaws Asmeskas, nws cov tuam tsev mottled, black mourning hlua ntawm lub lapel. "Xov xwm tsuas yog ntawm WhatsApp," nws hais. Cov neeg tuaj saib tos txais cov neeg tuaj sablaj nyob rau hauv Lub Tsev Haisib ntawm Parliament, ntawm qhov chaw thoob dej uas zoo li hiavtxwv taug kev Valletta txoj kev taug kev.

Kev tawm yog tsis siv tau
Raws li Galizia eradicated ntau thiab ntau cov ntaub ntawv tawm tsam tsoom fwv, Prime Minister Muscat nyiam cov kev xaiv tsa rau lub Rau Hli Ntuj. Busuttil yog tus neeg sib tw sab nraud ntawm qhov kev tawm tsam. Qee tus neeg muab FIAU ceeb toom rau nws. Busuttil kis cov ntsiab lus nrog kev txhawb zog nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm xovxwm. Nws tsis tau kev pab: Maltese tseem loyal rau Muscat. Busuttil ploj, uas tej zaum yuav tau vim yog qhov tseeb tias Malta kev khwv nyiaj txiag tau tawg. "Tom qab ntawd, kuv xav maj mam thim tawm ntawm kev nom kev tswv," nws hais. "Tab sis tam sim no, tom qab kev tuag, txhua yam yog txawv."

Nyob rau hauv Lub Xya hli ntuj, Busuttil sued rau investigating cov nom tswv. Schembri thiab Mizzi tau sau tsab ntawv tawm tsam. "Yog tias kuv plam, Kuv mam li mus rau Strasbourg," hais tias Busuttil. Nws xav ua kom tiav Galizia txoj haujlwm.

Lub blogger tau ntau tawm tsam Muscat, tus so ntawm tsoomfwv, thiab cov cheeb tsam loj ntawm kev tawm tsam loj. Tshooj nrog "ci ntsa iab cov khoom", raws li lawv cov yeeb ncuab phem nyob rau hauv lub hauv paus ntawm lub tswv yim ntawm PL hais. Ib nrab nrog tus kheej tawm tsam thiab cov ntawv hais txog nws lub neej kev sib deev. Tab sis tsis muaj leej twg nyob hauv Malta yeej xav tias nws yog corrupt politicians uas daig lub foob pob hauv nws lub tsheb.

Galicia tau nqis rau hauv mafia txoj kev nrhiav kom zais cov roj ntawm Libya mus rau sab qab teb Europe. Qhov kev xav no yog tsim nyob rau hauv lub xyoo 2000. Cov neeg raug tsim txom yog los ntawm lub txim txhaum tub rog. Tsis muaj leej twg paub. Txhua txhua lub sijhawm yog siv Semtex. Qhov no yog tsim, piv txwv li, nyob rau hauv lub Libyan Zuwara - qhov twg smuggling roj los ntawm.

Cov lus tsis sib xws yog tsis tau hloov
Cuaj kaum, ntau nyob rau hauv Malta nrhiav Muscat yuav lub luag hauj lwm rau Galicia txoj kev tuag thiab mus resign. Tsis ntau heev vim hais tias ntawm Galizia. Nyob rau hauv qhov tseeb, lub blogger muaj nyob rau hauv lub dhau los lawm tso tseg tub ceev xwm kev tiv thaiv Vim hais tias nws ntshai tsam thatthis yuav muaj kev cuam tshuam rau nws ua hauj lwm. Tiv thaiv cov kev iab liam tiv thaiv Muscat, Galizia tsev neeg, cov tawm tsam thiab kev Maltese neeg sau xov xwm, MEP Busuttil hais tias: "Koj tsis tau ua dab tsi tiv thaiv kev noj nyiaj txiag raws li ntev raws li corrupt nom tswv muaj cai nyob twj ywm nyob rau hauv chaw ua hauj lwm." Nyob rau hauv thiaj li yuav tso Lawv ua lag ua luam, lub xeev yog weakening Institutions - thiab yog li zam lub lag luam ntawm lub koom haum, criminals.

Txawm li cas los xij, cov lus tsis sib haum yog tsis muaj kev sib haum xeeb. Malta cia siab rau cov neeg tsis tshua muaj neeg tsawg, cov kev lag luam hauv online twv txiaj thiab muag cov ntawv hla tebchaws rau cov neeg txawv teb chaws. Busuttil lub PN hais tias. "Malta tau muag nws cov sovereignty mus qias nyiaj," hais tias Green Giegold. "Nws tau hloov txoj cai ntawm kev cai lij choj nrog kev coj noj coj ua ntawm kev tsis ncaj ncees thiab kev nyuab siab ntawm cov nom tswv thiab nyiaj txiag elites."

Nyob rau hauv lub Casinostadt St. Julians nyob rau hauv Malta lub Mayfair complex yog ib qho ntawm ntau cov chaw ua haujlwm ntawm cov kob,

Ελληνική Ολιγαρχία. Τελός

Ελληνική Ολιγαρχία. Τέλος

Παρά την πολύχρονη οικονομική κρίση και την επιβολή δυσβάσταχτων μεταρρυθμίσεων, η τύχη της Ελλάδας ορίζεται σταθερά από σύγχρονους ολιγάρχες. Η πολιτική της λιτότητας διαιωνίζει το txheej xwm quo, συνεπώς αυξάνει τη δύναμη των λίγων που υπερισχύουν των απλών πολιτών. Με τις ευλογίες της τρόικας, τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία ιδιωτικοποιούνται και πωλούνται σε εξευτελιστικές τιμές σε εκείνους που παραδοσιακά κινούν τα νήματα.

Στις γιγαντοοθόνες και τα πανό του George Orwell στο βιβλίο 1984, ο Μεγάλος Αδερφός που πάντα παρακολουθούσε τους πολίτες, δήλωνε ότι το «αφεντικό" είναι ένα σκληρό, ολοκληρωτικό καθεστώς. Τα αφεντικά του σήμερα, τα πρόσωπα που διέπουν τις εξελίξεις είναι ακόμα πιο ύπουλα και χαμηλών τόνων. Γι 'αυτό και χρήζουν διαφορετικής μεταχείρισης.

Είμαστε οι pixels Pab και βρεθήκαμε στην Αθήνα τον Φεβρουάριο για να ρίξουμε φως σε αυτά τα χαμηλών τόνων πρόσωπα. Είμαστε εδώ για να υπογραμμίσουμε τη μεγάλη αδικία εναντίον του ελληνικού λαού. Οι προβολές του «Μεγάλου Αδερφού» στην έδρα της «Ομοσπονδίας» του ΟΠΑΠ, της Tsav Roj Hellas και του ελληνικού κοινοβουλίου, διοργανώθηκαν από την pixels Pab, για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον στα ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης και να φέρουν στο προσκήνιο την μυστική δύναμη των ολιγαρχών. Οι παρεμβάσεις μας επικεντρώθηκαν σε δύο κεντρικές προσωπικότητες της ελληνικής εξουσίας.

Η πρώτη δεν είναι άλλη από τον, Δημήτρη Μελισσανίδη, γνωστό και ως "Τίγρη" ο οποίος μαζί με μια τσεχική κοινοπραξία επενδυτών, μπόρεσε να αγοράσει το κρατικό μονοπώλιο του ΟΠΑΠ για ένα κλάσμα της πραγματικής του αξίας. Η διαδικασία πώλησης του ΟΠΑΠ δεν τέθηκε υπό αμφισβήτηση από τα ελληνικά ΜΜΕ, και αυτό βέβαια, δεν προκαλεί εντύπωση καθώς λέγεται ότι ο ΟΠΑΠ έχει ίσως τον ισχυρότερο διαφημιστικό προϋπολογισμό, και έτσι μπορεί να ασκεί επιρροή. Οι δημοσιογράφοι που έχουν προβληματιστεί ανοιχτά για τον σύγχρονο ολιγάρχη, έχουν εκφοβιστεί με κίνδυνο να χάσουν ακόμα και την ζωή τους.

Ο Βάρδης Βαρδινογιάννης και η οικογένειά του θεωρούνται "κράτος εντός του κράτους". Φήμες θέλουν τις πετρελαϊκές εταιρείες του ομίλου να είναι ο κύριος λόγος που τα ελληνικά νησιά εξακολουθούν να λειτουργούν κυρίως με μη βιώσιμες και ακριβές γεννήτριες ντίζελ αντί για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η δύναμη της οικογένειας δεν αμφισβητείται στην Ελλάδα, καθώς μεταξύ άλλων ελέγχει επίσης σημαντικό μέρος των ελληνικών ΜΜΕ.

Η pixels Pab θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα να γίνει πάλι δημοκρατία. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει να ψηφιστούν αυστηροί νόμοι σε ότι αφορά τον έλεγχο της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων καθώς και των προσωπικών οικονομικών των πολιτικών. Αντί να γίνεται θέμα για σκάνδαλα και παρατυπίες του χτες, η βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται σε λύσεις του σήμερα. Η πολιτική πορεία του παρακράτους στο σκοτάδι θα πρέπει να σταματήσει. Βέβαια η έλλειψη διαφάνειας δεν είναι μόνο ασθένεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Από κάπου όμως πρέπει να ξεκινήσουμε. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα πρέπει να αναλάβει έργο ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων και να αρθεί το καθεστώς ατιμωρησίας που ισχύει για τους πολιτικούς στην Ελλάδα.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης είπε - όχι τυχαία - ότι οι "κρίσεις γεννάνε Κροίσους» και η τελευταία δεκαετία έχει δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για πάρα πολλούς. Για τον λόγο αυτό, η pixels Pab επίσης ζητά την επιβολή διαφάνειας και την επανεξέταση των πρόσφατων ιδιωτικοποιήσεων, ώστε να διασφαλιστεί τουλάχιστον μια δίκαιη αποζημίωση για τον ελληνικό λαό. Μια ανεξάρτητη έρευνα θα πρέπει να κρίνει εάν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα και να προχωρήσουν έννομες διαδικασίες όπου χρειάζεται.

Είμαστε αλληλέγγυοι με τον ελληνικό λαό στην πάλη του ενάντια σε ένα παγιωμένο και απαρχαιωμένο καθεστώς που ευνοεί την ευημερία των λίγων και όχι των αυτών που καθημερινά βιώνουν συνθήκες φτώχειας στην Ευρώπη του 2018. Η πλουτοκρατική διαφθορά πρέπει να τελειώσει τώρα ή δεν θα υπάρξει ποτέ ευκαιρία για πραγματική ανάκαμψη για την Ελλάδα.

Το Ίδρυμα pixels Pab είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός, καλλιτεχνικός σύλλογος και ένα από τα πιο καινοτόμα πολιτικά εκκολαπτήρια καλλιτεχνικής κινητοποίησης. Βλέπουμε την Τέχνη ως μέσο που πρέπει να προκαλέσει και να ευαισθητοποιήσει, ως μια μορφή κοινωνικής επιβεβαίωσης στο πνεύμα του Διαφωτισμού. Οι εκστρατείες μας δείχνουν τις δυνατότητες της τέχνης ως πέμπτης εξουσίας σε μια χώρα.

Peb xav tau koj kev pab txuas ntxiv mus peb phiaj xwm hauv Tim Nkij teb chaws. Pub xa nyiaj ntawm #Paypal: paypal@PixelHELPER.tv lossis https://PixelHELPER.org/de/Saib

Rau kev pub dawb sab nraud hauv ntiaj teb digital:
Nyiaj pub dawb:
IBAN: DEXTUMX 93 4306 0967 1190 1453
BIC: GENODEM1GLS
Tus tswv tsev: nonprofit PixelHELPER Foundation
Ntsiab lus: Nyiaj rau Kev Kos Duab & Kab lis kev cai

Imprint dawb. Voucher tsab ntawv thov. thov hais tias "Nias tus kws yees duab: Dirk-Martin Heinzelmann, PixelHELPER.org"

Cov neeg ua haujlwm yuam kev ntawm Bahlsen Oetker & Co. KG

Brown biscuits - nyuaj kom digest

nach #PixelHELPER Tshawb nrhiav hauv #Bundesarchiv yuav tsum cov #Wikipedia Tsab xov xwm los ntawm Hans #Bahlsen tuaj yeem rov sau dua. Nws tau ua haujlwm rau cov neeg ua haujlwm tiv thaiv ntawm tus Thawj Tub Ceev Xwm mus txog rau xyoo 1944. Muaj kev koom tes rau cov Nazis #Zwangsarbeiter & Chaw nyob hauv Ukraine #VerenaBahlsen

Tom qab ib qho tsos ntawm qhov kev tshwm sim Online Marketing Rockstars nws pib. Mam li nco dheev, tus thuam ntawm Bahlsen lub swagger yog ib tug ib tsos tsaus tsawv ntawv: Lub heiress uas yog li ntawd zoo siab ntawm lub keeb kwm ntawm tsev neeg ua lag ua luam, tshuav lawv wealth thiab lub exploitation ntawm cov neeg raug tus Nazi regime.

Raws li tus daim duabCov ntawv xov xwm, lub heiress teb, nws reacted nyob rau ntawm feem ntau mus. "Nws tsis yog hla lwm tus nrog kuv tham nrog nws," nws hais tias - thiab nws yuav txawm muaj me ntsis: nws tsis ncaj ncees rau ntxeev dua rau ib tug neeg uas xav tau tham txog seb Kev ua lag luam tuaj yeem yog "ib lub tsheb" rau "peb uas yog ib haiv neeg".

"Qhov ntawd yog ua ntej kuv lub sijhawm thiab peb tau them cov neeg ua haujlwm yuam kev thiab cov Germans thiab kho lawv zoo. Lub tsev hais plaub tso tawm cov plaub ntug. Hnub no tsis muaj cov neeg pab leg ntaubntawv ntxiv rau Bahlsen. Bahlsen tau ua txhaum ntawm tsis muaj dab tsi. "

Thiab qhov ntawd yog qhov tseeb tiag ntawm lub qhov viv, uas Bahlsen tau tuaj yeem kiam nws tus kheej lub sijhawm no. Quite sib nrug los ntawm qhov ntawd ...

Tus tua yuam neeg ua haujlwm los ntawm ib tug Bahlsen cog. Ua li cas rau cov neeg ua haujlwm yuam kev uas tsis tuaj yeem ua haujlwm ntxiv? Lawv raug tua nyob rau hauv concentration camps.
[advanced_iframe securitykey=”2850230b9c3d025e1bd1b840e1acbf59859bfed4″ src=”//livepixel.awumedia.de/paypal” width=”100%” height=”300″]
Lub teeb pom ntawm qhov Holocaust Memorial nyob hauv Berlin
Nias tus tub yees duab: Dirk-Martin Heinzelmann
Xav tau daim ntawv xov xwm: Leej twg muaj ntaub ntawv hais txog kev xa Tebchaws Bahlsen yuam cov neeg ua haujlwm mus rau cov chaw pw tom hav zoov? Nias tus kws yees duab: Oleg Rostovtsev

Tab sis, ces Bahlsen tau hais lus. Thiab hais tias zoo li no:

  • ... tias lub tuam txhab tsis ua haujlwm rau cov neeg ua haujlwm zoo li ntawd yuav tau kho yog hais tias lawv complained afterwards, ...
  • ... thiab hais tias nws yog daring mus thov hais tias Bahlsen "tsis tau ua tej yam tsis yog lawm" vim hais tias lub tsev hais plaub txiav txim rau lub tuam txhab rau cov tshuaj nws cov txhaum yuav tsis txiav txim ntxiv lawm, ...

... nws tsis yog nws txoj kev tsis zoo rau kev kho nrog koj tus kheej dhau los? Dab tsi yuav nws muaj nqi Bahlsen qhia nws tus kheej me ntsis pen dua? Es tsis txhob, nws txiav txim siab los ua si cia yuam kev ua hauj lwm nyob rau hauv lub Nazi tsoom fwv.

Tuag lub tuam txhab Bahlsen Raws li tsab ntawv ceeb toom hauv lub limtiam Die Zeit, nws cov neeg ua haujlwm yuam tau them tsawg dua rau lub sij hawm Nazi tshaj li tau thov dua. Cov ntawv xov xwm cia siab rau kev soj ntsuam ntawm cov ntawv them nyiaj ntawm lub chaw muag khoom noj ntawm lub forties.

Lub tuam txhab qub txeeg qub teg Verena Bahlsen muaj lub Nazi dhau los ntawm nws cov poj koob yawg koob thiab lub tuam txhab tsis ntev los no nyob rau hauv phau ntawv "Bild" downplayed, "Peb them cov neeg ua haujlwm yuam kev nrog rau cov Germans thiab kho lawv zoo," nws hais. Lub 26 xyoo tau txij li thov zam txim rau nws cov lus.

Raws li "Zeit" tsab ntawv ceeb toom, Polish thiab Ukrainian yuam cov neeg ua haujlwm tau them ntawm tsib thiab kaum Reichsmarks txhua lub lim tiam. Feem coob ntawm cov tag nrho cov nyiaj hli, uas yog Reichsmark ntawm 23 thiab 29, tau muab khaws cia tseg: kev sau se thiab social - ntawm uas cov poj niam yeej tsis pab - tab sis kuj yuav nplua thiab nqi siab rau yuav tsum saib xyuas nyob rau hauv lub camp.

"Vim li cas ib tsev neeg nco tau qee yam?"

Nrog rau cov neeg ua haujlwm ntawm cov neeg ua haujlwm thaum lub sijhawm Nazi, tsab ntawv ceeb toom qhia, txawm li cas los xij, tsis tuaj yeem muab piv rau, raws li tau raug hu ua nrog rau Arolsen Archives hauv Bad Arolsen. Ib tug kws tshaj lij choj hais tias "lub sijhawm": "Cov neeg ua haujlwm German tau raug them raws li keeb kwm kev tshawb fawb, tus nqi nyiaj hli txog 44 Reichsmark."

Lub Bahlsen Group tsis xav tawm tswv yim hais txog qhov sib txawv li no.

Raws li SPIEGEL qhia hauv nws qhov teeb meem tam sim no, cov tsev neeg Bahlsen los ntawm Hanover kuj tseem muaj kev cuam tshuam nrog Nazi regime thaum lub sijhawm Nazi tshaj li qhov paub yav dhau los. Yog li ntawd, Verena Bahlsen's grandfather thiab nws cov kwv tij nyob hauv NSDAP thiab tau txhawb SS.

lub #Wehrmacht #Keks, lub # Krümelmonster #VerenaBahlsen ntawm Bahlsen yuav tsum 40% ntawm koj cov tswv lag luam hauv lub #Konzentrationslager#Auschwitz cede. #OhneMampfkeinKampf & #ohneFeldpostkeineKampfmoralLub laj fai hlau ntawm Lub Wehrmacht ua sieges thiab hluav taws xob ua tsov ua tau nyob rau hauv Ntiaj Teb Tsov Rog II. Pub rau lub teeb pom kev tawm tsam Bahlsen: paypal@pixelhelper.tv #Leibniz Biscuit los ntawm Verena Bahlsen lub tuam txhab yog ib feem ntawm qhov system thiab decisive rau kev tsov rog. Yog tsis muaj nws yuav #Stalingrad xaus lawm. Lub tuam txhab Bahlsen nqa zoo li #Temmlertias tus #Hitler Coke tau tsim, ntau rau kev txhaum rau kev ua tsov ua rog ntawm kev puas tsuaj #Nazis nyob rau hauv peb lub Reich. Uas Bahlsen ib zaug them 1500 € them rau cov yuam cov neeg ua haujlwm yog ib tus cuav xwm tsis zoo. Bahlsen muab cov duab kos nrog Leibniz Feldpost, lub hauv paus ntawm kev sib txuas lus pem hauv ntej thaum Lub Ntiaj Teb Tsov Rog Thoob Ntiaj Teb. #Kriegspropaganda txhais tau tias hnub no #Reklamekunst #DasOriginal# Nurechtmit52Zähnen #Vernichtungslager #eiserneRation #Hannover#Kriegstreiber Hauv Allied bombing raids, cov neeg ua haujlwm yuam cov poj niam tsuas xav kom muaj chaw nkaum ntoo, cov lords zoo #Bahlsen tsis tau muaj ib qho rau koj tus neeg ua haujlwm #Bunker ua tau. Ntawm no qhia tau hais tias tus neeg muaj peev xwm ntawm lub peev loj ntawm lub peev loj #Nazi Cov phooj ywg tsev neeg. Tsuas yog los ntawm cov tsev neeg xws li Nazis tswj lawv txoj kev mob nkeeg txhua. Qhia Mrs. Bahlsen tias peb zam txim rau nws; tab sis koj yuav tsum pub 40% ntawm koj cov khoom rau #Auschwitz. Thov nws los ntawm nws tus kheej - Koj tuaj yeem nrhiav nws ntawm no hauv Facebook: https://web.facebook.com/verena.bahlsen & Instagram @verenabahlsen

Oetker, Bahlsen & Co. hloov tshiab

Thaum lub Bundeswehr tsiv mus rau Syria mus tua ISIS thiab lub ntiaj teb yog ntshai ntawm neeg ua phem tawm tsam Christmas kev lag luam, cov nplua nuj ntawm lub teb chaws Yelemees tabtom nqis peev hauv tuam txhab uas muag. Tsis ntev los no, qee cov shareholders ntawm Dr. Ing. Lub yim hli ntuj Oetker KG tau koom tes nrog kev lag luam ntawm ESG Elektroniksystem- und Logistics GmbH, uas nws cov lag luam muaj xws li German fighter dav hlau. Kev tiv thaiv kev lag luam qee zaum yog ib qho nyuaj rau kev lag luam. Txawm hais tias txoj kev ua lag luam no feem ntau yuav ruaj ntseg tsis muaj tsawg los ntawm ntau lub caj npab xa khoom thiab Bundeswehr cov kev khiav dej num, tab sis ntawm kev ruaj ntseg lag luam tseem cia li ntau heev ntawm cov ntshav.

Siv lub teeb duab kom nros cov nplaim hluav taws xob

PixelHELPER tau tsim nws tus kheej lub hom phiaj nyob rau hauv lub ntsiag to Advent lub caij rau taw tes tawm no peev ntawm tsev neeg Oetker. Yog li ntawd nyob rau hauv lub bustle ntawm pre-Christmas lub sij hawm thaum yuav cov khoom xyaw rau lub Christmas ncuav qab zib tsis no lus me me thaj yeeb poob qis mus, Bienkowski tau launched ntau protests. Piv txwv li, lub teeb duab ntawm cov kws yees duab nthuav txog Dr. Oetker logo nyob rau hauv armour daim ntawv thiab kos npe "Kanonenfutter" rau lub tuam txhab facade ntawm Dr. med. Oetker hauv Bielefeld. Nws yuav tau tsuas yog ib qho me ntsis ntxiv nyob rau hmo ntuj ntawm Bielefeld, uas muaj teeb pom kev zoo nkauj ntawm cov festively decorated txojkev, tab sis ntawm no nws yog xav paub ntxiv txog kev tshaj xov xwm. Thiab raws nraim hauv qhov kev txiav txim siab Bienkowski kuaj ntawm qhov paub zoo Slingshot Channel hauv YouTube ua ke nrog Jörg Sprave ib lub suab paj nruag ua tau suab paj nruag.

Ua tsov ua rog ua ib qho teeb meem ntiag tug

Thiab cov teeb meem no tau ua txhua yam dab tsi? Tom qab tag nrho, muaj ib daim ntawv tshaj tawm ntawm lub tuam txhab Bielefeld hauv lub sijhawm ntawd. "Lub peev yog ib qho teeb meem ntawm ob tug neeg hauv tsev neeg thiab nws tsis muaj ib yam dabtsi nrog lub tuam txhab. Oetker ", raws li ib daim ntawv tshaj tawm ntawm lub Neue Westfälische Zeitung. Thiab yog li Bienkowski coj mus rau tom ntej tawm tsam tawm tsam tsev neeg Oetker mus cuag lawv lub siab. Cov lus nug ntawm seb nws yog tus tswv lub npe ntawm Dr. med. Oetker koom tes nrog cov khoom lag luam, lub sij hawm no yog qab zib qab zib thiab tsis txob txwm ntawm Berlin Cov Tub Hluas Pawg Hu Nkauj.

Ua tau morale ua dua li koj tus kheej khov nab kuab?

Qhov no yog li cas Rolf Zuckowski's backhit "In der Weihnachtsbäckerei" sai ua qhov kev mob nyav "Nyob rau hauv lub Arms Bakery". Cov me nyuam nug Oetker tsev neeg: "Qhov twg muaj kev coj ncaj ncees?" Cov yeeb yam raug nthuav tawm nrog Bertram hip hop artist Vokalmatador. Tiam sis tsis yog hais txog kev siv lub suab thiab cov ntsiab lus, qhov tsos muaj ntau los muab, qhov qhauj yeej muaj tseeb. Nrog lub qhov ncauj qhov ntswg lub taub hau ntawm 1,45 meter ntev ntoo thawv. Nyob rau hauv no tasteless backdrop, yam tsawg kawg yog Richard Oetker yuav tsum tso tseg qhov kev xyiv fab ntawm lub armaments ua lag ua luam. Tom qab tag nrho, qhov no xaus 1976 tau kidnapped nyob rau hauv xws li ib lub thawv thiab tuav raug kaw. Lub hijacker muaj ib qho npog ncauj npog. Qhov txiav txim puas yog? Nco ntsoov. Tab sis pes tsawg npaj npaj ua koj yuav tsum tsis nco qab koj tus kheej yav dhau los thiab ua lag luam nyob rau hauv caj npab deals uas lawv cov khoom yuav luag tua koj ze li 40 xyoo dhau los?

Rau ib tug tam sim ntawd nres ntawm lub tank exports rau Saudi Arabia pixels Pab npaj nyob rau hauv ib tug sib koom tes nrog lub Action outcry - Tsis txhob lub caj npab luam, lub "Thanks tsis muaj tso tsheb hlau luam rau Saudi Arabia" lo lus rau Tsoom Fwv Teb Chaws Chancellery thiab cov Embassy ntawm Saudi Arabia.

Cov Saudis tseem yog cov neeg tseem ceeb tshaj plaws ntawm German tiv thaiv cov tuam txhab. Nyob rau hauv thawj ib nrab ntawm 2015, caj npab xa khoom tsim nyog yuav luag 180 lab euros rau Saudi Arabia tau pom zoo - tsuas yog nrog Great Britain thiab Israel, muaj txawm loj deals.

Lub teb chaws Yelemees yog tus nyob sab Europe hauv cov caj npab xa khoom tuaj. Thoob ntiaj teb, nws yuav siv peb qhov chaw tom qab US thiab Russia. Nrog rau tsoomfwv daim ntawv pom zoo, German riam phom thiab cov tub rog tseem tuaj yeem muab rau kev tswjfwm thiab kev tswjfwm kev cai xws li Saudi Arabia. Uas mus tsis tau zoo li qhov no. Peb xav kom muab xaus rau kev lag luam nrog kev tuag.

European canned khob cij pab thaum muaj xwm ceev

PHIAJ LOS NQIS TEB TIV THAIV TAU KEV PAB ISLAM

Phiaj los nqis tes tiv thaiv kev ntseeg Islam

Peb hu rau kev txiav npluav rau cov nom tswv Muslim coj los ntawm kev ua phem rau German cai thiab ua txhaum los ntawm ntaj nyob rau hauv nws txhais tes rau tsov rog kev tshaj tawm nyob rau hauv #Kurdistan. Lub teeb kos duab #Caricatures rau lub DITIB central mosque - Cologne # Mosque Lub loj tshaj plaws lub koom haum mosque nyob rau hauv #Germany, #DITIB txuas nrog Turkish Bureau Bureau #Diyanet. Pawg Thawj Tswj Hwm ntawm Kev Ua Haujlwm Kev Ua Haujlwm hu rau "cov ncauj lus kom ntxaws ntxaws ntxaug" rau koj qhov kev ua haujlwm ntawm cov neeg zej zog. Lub xeev Turkish Siv cov neeg khiav dej num hauv qab ntawm kev ywj pheej ntawm kev ywj pheej.

Spies qhia ntawm ib qho imam

1. NY: Lub luag haujlwm rau cheeb tsam A. thiab Tshaj Xo ua haujlwm rau cov qauv no. Nws thiaj li tuas tom qab #Putschversuch lub Xya hli ntuj 15, Mus koom nrog nws txoj hauj lwm. (...) 3. RA: Rov qab mus rau qhov kev sib tw ntawm lub rooj tsavxwm ntawm lub zej zog mosque. Yog ib tug tub xeeb ntxwv ntawm kev tshawb fawb ntawm kev ntes kaw daim ntawv AA, tus qub sau ntawm #Newspaper #Zaman. Plays lub luag hauj lwm nyob rau hauv #pollage collections no qauv rau #prepared. (...) 7. T. e. Thaum lub sij hawm kev tshawb fawb, nws tau nyob hauv #Hausheimen cov qauv no thiab tuaj rau #Germany ua #Braut. Txawm tias lawv tsis mob siab koom tes nrog kev ua haujlwm ntawm Synthesis #Structure, lawv yuav tsum tau txuas rau cov qauv no.

Daim ntawv tshaj tawm no xaus hais tias: "Cov npe no tau tuaj sai tom qab lub Xya hli ntuj xaum 15, los ntawm qee cov neeg saib xyuas hauv zej zog mus rau lub tseem fwv lub xeev thiab rau lub hom phiaj Turkish sab nraud."

Donald Trump Special Edition los ntawm Adolf Hitler tus Mein Kampf

kev sau ntawv Mein Kampf reissue los ntawm kev hloov txhiab cov lus

Daim duab thaij duab ntawm cov khoom xovxwm
Yeeb yaj duab los ntawm xov tooj cua thiab TV
Txhawb peb txoj kev sib tw

Peb tau tsim ib phau ntawv tshiab ntawm Adolf Hitler tus "Mein Kampf" nrog Donald Trump ua ib qhov kev xav hauv nruab siab - los ntawm kev sib pauv ntau txhiab lo lus hauv phau qub. Tam sim no cov ntawv sau txog cov ntawv sau cia raws li Trump txoj kev los ntawm ib tug me nyuam yaus hauv New York rau ib tus neeg lag luam uas muaj zog thiab American. Nyob rau hauv zaj dab neeg no, Trump pib ua kev ntxeev ntxoo tom qab 2016 kev xaiv tsa, zoo ib yam li ntawm cov generals 'coup ntawm Hitler hauv Munich xyoo 1923. Nws yog puas tau raug ntes thiab xa mus rau lub siab tshaj plaws kev ruaj ntseg hauv tsev lojcuj, muaj ntau yam ntawm nws Repuplikanischen UFW poob pem hauv ntej ntawm lub Capitol thiab lub Dawb lub tsev .. Nws nrhiav tau lub "American nationalist tog," uas yog raws li nyob rau hauv cov tswv yim ntawm haiv neeg thiab kev cai dab qhuas cleansing thiab cov yeeb ncuab ntawm Mexicans, Muslims thiab tus neeg twg uas hem thiab tsim nws haiv neeg ntiaj teb pom kev.

Lub hom phiaj ntawm sau ib tug tshiab version ntawm Mein Kampf los ntawm Trump lub taub yog tsim tsa kev paub ntawm cov zoo sib xws nyob rau hauv cov tswv yim uas ob leeg Trump thiab Hitler nkag. Nws yog lwm lub sij hawm (1930s vs. hnub no), lwm lub teb chaws (Lub teb chaws Yelemees thiab Tebchaws Meskas), thiab lwm tus yeeb ncuab (Yudais thiab Muslims), tab sis cov ntsiab lus yog tib yam. Trump twb tau muab peb ib co kev pom rau hauv txoj kev puas tsuaj uas nws lub tseem fwv yuav ua rau Teb Chaws Asmeskas thiab lub ntiaj teb los ntawm nws txoj kev hais lus thiab tweets.

Tus Thawj Coj Ameslikas tau muaj hwj chim thiab hwj chim tsis tau rau cov pej xeem Amelikas, tab sis kuj rau txhua tus neeg hauv ntiaj chaw. Lub Trump pawg thawj coj tuaj yeem pib qhov kev nplua ntawm kev ntxub ntxaug thiab kev ntxub ntxaug tiv thaiv ib yam dab tsi uas peb tsis tau xav txog. Yog hais tias qhov kev hloov tshiab ntawm Mein Kampf yog qhov tseem ceeb ntawm Trump thiab Hitler, ces PixelHELPER tau tswj kev ceeb toom rau cov neeg Amelikas.

Tus nqi ntawm Amazon yog 0.99 $, txhua tus neeg tau txais phau ntawv los ntawm peb rau lub cim pub dawb. Tag nrho cov nyiaj tau mus rau cov tib neeg txoj cai campaigns thiab kos duab cov txheej xwm khiav los ntawm PixelHELPER. Tom qab pub dawb, peb yuav xa koj phau ntawv rau hauv * hom tshuaj xa hauv e-mail. Thov sau koj tus e-mail chaw nyob nrog koj cov nyiaj pub dawb. Koj tseem mus rub tau nws hauv qab no:

Cov PixelHELPER Artists 'Collective, yog ib lub koom haum txawv teb chaws tsawg thiab cov tib neeg txoj cai lub koom haum tau ua los ntawm cov tswv yim ntawm Freemasons. Kev tsis nco qab los ntawm lub suab nrov ntawm lub ntiaj teb, peb mus peb txoj kev, nqig thiab ruaj ntseg, tsis muaj kev ntshai ntawm kev piam sij, lub hom phiaj siab nyob rau hauv lub siab kom tiv thaiv lub ntiaj teb.

Kev sib koom tes yog tu.
►Qhov chaw zoo: https://www.betterplace.org/en/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER
Pub Nyiaj Dawb:
IBAN: DEXTUMX 93 4306 0967 1190 1453
Lub txhab nyiaj: GLS Community Bank
BIC: NOLADE21MDG
Tus Account Holder: PixelHELPER Foundation lub koom haum tsis yog nyiaj
Yog xav paub ntxiv: https://PixelHELPER.org

nyeem ntxiv

Daim phiaj los nqis tes rau cov Muslims ntawm Uighurs hauv Suav Teb / Tib neeg cov cai

PixelHELPER txhawb kev ywj pheej ntawm Uighurs, Hong Kong, Taiwan & Tibet

Tsis pub cov Uighurs

Uighur memorial hauv Marrakech

Am 29.07.2019 peb tshaj tawm daim 1 video ntawm peb cov Uighur memorial hauv #Marrakech, peb tau sau ntawv rau txhua cov ntawv xov xwm Arab ua li cas peb tau ua thiab tsis muaj lus teb, tsuas yog tom qab peb tau tshaj tawm cov ntawv xov xwm tias thawj kab ntawm lub monument yog rau cov neeg Yudais gay lub monument li "Holocaust Memorial ntawm Marrakech" hauv keeb kwm Moroccan. Ntxub yeej tawm tsam kev sib tawm tsam nrog cov Muslim Uighurs. Txog rau hnub no, tsis muaj ib lub teb chaws Muslim nyob hauv lub ntiaj teb txhawb nqa Uighurs mus txog qhov koj xav tau. Vam tias nyob hauv 100 xyoo thawj zaug ua kev nco txog rau cov neeg Muslim Turkic neeg ntawm Uighurs yuav yog qhov kev hloov pauv hauv kev sib koom tes ntawm cov tebchaws Muslim nrog cov neeg Uighurs.

Ua ke peb xav tsim kho txhua lub tsev uas rhuav tshem Tuam Tshoj hauv lwm lub teb chaws thiab tso nws mus rau lub xeev cov pej xeem nrog lub hom phiaj tsis pub Tuam Tshoj rhuav tshem Uighur kab lis kev cai.

Yog tias cov neeg Suav tau rhuav tshem 1000 lub tsev teev ntuj, qhov kev npau taws ntawm Europe yuav zoo. Cov hluav taws hauv lub tsev teev ntuj muaj peev xwm zes thoob ntiaj teb ntawm no. 1000 lub tsev teev ntuj & cov ntseeg tau ploj lawm hauv Suav teb. Peb tau muab tag nrho Uyghurs los txhim kho lawv raws li qhov tseeb luam tawm txawv teb chaws txhawm rau tsim kev sib koom tes rau cov neeg Muslim tau tsim txom thoob ntiaj teb. Hmoov tsis zoo, Uyghurs feem ntau nyob ntawm kev khiav los yog hauv cov tsev qhia txog kev rov qab kawm hauv Suav thiab yog neeg txom nyem. Tias yog vim li cas peb teeb tsa GoFundme nrhiav nyiaj txiag. Nyob ntawm seb peb sau ntau npaum li cas, peb tsim ib lub tsev qiv ntawv, tsev pheeb suab lossis lub ntxa.

Tuam Tshoj tau rhuav tshem ntau dua 3 mosques, tombs & thaj chaw thaj yeeb hauv 1000 xyoos. Beijing ua rau kev rhuav tshem cov kab lis kev cai thiab kev ntseeg ntawm cov neeg Muslim Uighurs. Cov duab hnub qub qhia txog duab txaus ntshai kawg. PixelHELPER yuav tso ib qho piv txwv thiab rov ua dua lub qhov ntxa Iman Asim uas raug puas tsuaj nyob rau hauv roob Moroccan nrog lub mem pleev di ncauj nco txog kev puas tsuaj los ntawm Suav. Xav paub ntxiv txog peb tes num

Peb thov kev cai ywj pheej nyob hauv Suav teb. Thiab muaj lub teb chaws rau Hmoob, Hong Kong, Taiwan & Tibet. Lub koom txoos tog yuav tsum tau muab pov tseg tam sim ntawd. Lub teeb pom kev zoo nquam paj nquam nruas

Peb thov kev ywj pheej ntawm Suav teb, kev hwm rau tib neeg txoj cai thiab kev xaiv tsa ywj pheej rau yav tom ntej. Txhua mosques yuav tsum tau rebuilt ntawm tus nqi ntawm suav, tag nrho #Uiguren Koj yuav tsum muaj kev ywj pheej siv koj txoj kev ntseeg.

Thaum twg ib tug European trembles, ib Uighure shivers dhau torture. Nyob rau hauv Suav teb, Islam yog txwv, npau suav rau txoj cai-tis ruam. 200 mosques tau demolished, Suav xav kom paub txog ntawm garnix. Xauv lub Uighurs, thiab luag hauv lub nrig. Tus neeg twg uas ntseeg hais tias Allah hauv Suav teb, tau txais cov me nyuam uas tau ploj ntawm kev pw tsaug zog.

Thiab ces tag nrho cov Muslims yog ploj mus, hais tias Xi Jinping tias zoo heev. Vim hais tias tau saib tag nrho cov xeev, tab sis Tuam Tshoj cov nyiaj koj yuav muaj. Tab sis, ces koj zoo li txawm deb, meanwhile, lub Uigure nyob hauv av. Ib phau ntawv Kaulees yog qhov pib rau lub caij nyoog mus rau lub caij nyoog mus rau lub caij tua neeg.

Ntxuav cov kab lus nyob rau hauv Kurdish, Mohammed tsis kam tso qhov ntawd. Caij mus rau Tuam Tshoj lub phab ntsa thiab pw, nyob tos. Yuav xa nws tus neeg caij tsheb mus rau Hong Kong, Tibet thiab nyob rau hauv thiab. Tag nrho cov Muslims yuav tuaj ua ke tom qab thiab Xi Jinping yuav pop ib. Nyob rau hauv Suav teb muaj kev cai lij choj thiab yeej tsis rov Islamophobia.

Vim los ntawm kev rov mus kawm ntawv thiab mus saib xyuas ze, lub zog ntawm tsoomfwv suav tseem ua kom tsis txhob muaj kev tsis sib haum xeeb nyob hauv lub xeev. Lub neej ntawm cov chaw no tau lees paub los ntawm tsoom fwv hauv lub Kaum Hlis 2018, tab sis tib lub sijhawm tsis pom zoo cov lus sib liam ntawm kev kho mob muaj.

Rau cov Uighurs, ib tug Turkvolki Muslim nyob rau hauv Suav lub xeev ntawm Xinjiang, ntau tau hloov nyob rau hauv xyoo tas los (Diam duab los ntawm 22.09.2013, lub ruins ntawm ib tug mos lwj nyob rau hauv Kashgar). Tab sis txawm tias nom tswv coj hauv Beijing yuav tsum paub tseeb tias lub xeev loj tshaj plaws nyob rau sab hnub poob ntawm neeg lub Koom Txoos tsis tau tuav.

Suav txoj hauv Xinjiang yog zoo li cov neeg nyob rau hauv Tibet Buddhist: haiv neeg Suav thiab lawv cov tuam txhab tau tsom. Nws kuj yog lawv cov uas tau txais txiaj ntsim los ntawm tsoomfwv cov kev pabcuam thiab cov kev nqis peev. Hauv cov tsev kawm ntawv, lus Mandarin tau muab ntau yam lus ntxiv rau ntau ntxiv. Yog li ntawd cov Uighurs tabtom khiav mus rau kev ntseeg los tswj lawv tus kheej. Qhov ntau ntawm tsoom fwv suppresses Islam, qhov ntau radical nws ua.

Peb thov kev tso tawm ntawm tag nrho Uighurs & qhov kev taw qhia
ntawm kev ntseeg kev ywj pheej nyob hauv Suav teb. Leej twg los yeej ntseeg tau tias nws xav tau dab tsi, Flying Spaghetti Monster los yog ib lub ntiaj teb kev ntseeg. Tuam Tshoj yuav tsum nres nws cov neeg ntawm kev quab yuam kev ntseeg. Hauv German kevcai tswjfwm yog txoj kev ywj pheej ntawm kev ntseeg - uas yuav tsum tau suav cov Suav Constitution ua piv txwv.

Mus rau ib qho ntawm cov tub ntxhais hluas

31 / 05 / 2016 Proiezione: "genocide nyob rau hauv lub tsev"

Giusto nyob rau hauv tempo ib la votazione del parlamento tedesco, pixels Pab ha proiettato le parole "genocide" e "Aghet" assieme ad un treno che ottomano Deporta degli armeni tag nrho simile immagini dell'Olocausto, sul retro del palazzo del governo tedesco. Visto che l'tsis muaj è ambasciata turca protetta tuaj Fort Knox, abbiamo deciso di illuminare il palazzo della Cancelliera.
Quest'azione di protesta riguarda l'espulsione ed assassinio di fino ib 1,5 milioni di armeni, aramei, Assiri ei cosiddetti greci pontici, che risiedevano nell'allora Impero Ottomano. Tuaj successore all'Impero Ottomano, la Turchia deve ammettere che le atrocità commesse, nonostante le negazioni ripetute, sono un genocidio. Erdogan ei suoi camerati ritengono che l'USO del termine genocidio Sia un attacco all'odierna Turchia.


Genocide tsoom fwv teb chaws Chancellery


Genocide nyob rau hauv lub tsev

29 / 05 / 2016 Proiezione davanti all'ambasciata turca

Pixel Pab ha pubblicato kuv versi della poesia di Boehmer txiv neej autorizzati dal Tribunale di Amburgo, proiettandoli di fronte all'ambasciata Turca. Tsis muaj, #Erdogan yog ib qho yooj yim tuaj #Hitler tag nrho koj lub neej tsis muaj tseeb 1933. Kuv yog tus thawj coj ntawm lub rooj sib tham nrog cov thawj coj ntawm cov thawj coj ntawm cov neeg ua hauj lwm nrog cov neeg ua hauj lwm.
Pensiamo yuav tau ua tiav raws li kev cai lij choj ntawm txoj cai nyob rau hauv Hitler, nrog rau lub ntiaj teb thiab cov kev tswj hwm ntawm lub nroog. Txawm li cas los, kuv lub teb chaws Asmeskas Sau, Qatar, Oman, Emirati Arab siab thiab Bahrain sono esattamente tuaj Hitler. Tam sim no tus thawj coj ua tus thawj coj ntawm cov thawj coj hauv lub koom haum "Kafala", uas tau txais kev txaus siab ntawm cov neeg koom siab. Yog tias koj xav tau kev pab koj tus kws kho mob, koj yuav tau txais kev txhim kho.

E 'così che funzionano le monarchy assolute nyob hauv Medio Oriente. Yog xav paub ntau ntxiv, tag nrho cov ntsiab lus. L'Olocausto ua rau nws tsis muaj peev xwm ua rau nws muaj kev txhawj xeeb. Tuttavia, le azioni disumane perpetrate dai nostri cosiddetti alleati nyob rau hauv Arabia Saudita, Turchia e altrove, sono tra le peggiori crisi umanitarie che nel mondo stanno avvenendo.

Lub tsev kawm ntawv muaj kev tiv thaiv kev nyuaj siab thiab kev txhim kho rau cov neeg taug kev los ntawm cov neeg ua haujlwm. Tus thawj coj ntawm cov thawj coj thiab Hitler yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws, uas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws uas tsis muaj kev tawm tsam.

Koj tus kws kho mob yuav tsum tau muab cov ntaub ntawv qhia rau koj tus kws kho mob los ntawm koj tus kws kho mob los ntawm koj tus kws kho mob. Nyob rau hauv qhov kev pab cuam Facebook! Tom qab lub caij nplooj ntoos zeeg, lub caij nplooj ntoos zeeg yuav tau txais kev pom zoo, txhuam cov zaub mov ntawm lub tsev kawm ntawv. Ib qho kev ua si Euro tau txais kev cawmdim! Sostenete il nostro lavoro!

►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Los ntawm Donare:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
BIC: NOLADE21MDG
Lub txhab nyiaj: Sparkasse Magdeburg
Tus tswv tsev: nonprofit PixelHELPER Foundation

Erdogan paj huam / paj huam

Yooj yim rau khoom plig
Tshaj tawm hauv xov tooj cua thiab TV
Sostenere la nostra campagna

1,8 milioni di "Schiavi modernized" costruiscono gli stadi ib la COPPA del Mondo nyob rau hauv Qatar, l'organizzazione senza scopo di lucro pixels Pab vuole proiettare una caricatura di luci artistiche, sulla porta principale del palazzo dell'ambasciata di Berlino, los ntawm rendere ntawv queste violazioni dei diritti umani. Ospite della COPPA del Mondo, il Qatar ha promesso di migliorare le condizioni dei lavoratori migranti. Tuttavia, uas tsis yog è cambiato nulla. Nei dormitori c'è di puzza escrementi, qe lavoratori sono privati ​​dei diritti civili.

Il cosiddetto "Sistema-kafala" permette tag nrho aziende di vietare ai loro dipendenti di lavoro o di cambiare lasciare il paese. Kuv Datori di lavoro spesso ritirano kuv passaporti dei loro e dipendenti glieli riconsegnano solo alla scadenza del contratto. Gli Imprenditori locali possono trasferire ib piacimento kuv loro lavoratori nyob rau hauv altre aziende, senza Dover chiedere il loro consenso. "Molti lavoratori spesso tsis ricevono alcun compenso ib mesi e sono comunque costretti ib lavorare sotto la minaccia di una completa del salario perdita, o la Deportazione." Ha detto l'esperta del Qatar los ntawm Amnesty International nyob rau hauv teb chaws Yelemees alla rivista "Lub sij hawm" Regina Spöttl.

Secondo le Nazioni Unite, il Qatar ha il più alto tasso di lavoratori migranti al mondo, infatti, sulla puag della popolazione tag nrho, l'88% della popolazione è di origine straniera. Kuv lavoratori stranieri svolgono praticamente lavori del Tag nrho manuali e Tutti kuv progetti di costruzione portati avanti dal Piccolo stato, compresa l'intera costruzione degli stadi ib la COPPA del mondo 2022. Il lavoro pratico, nella Cultura del Qatar, caratterizzato da una forte presenza Ntawm tradizione nyob rau hauv quanto emirato, uas tsis yog è visto di buon occhio.


kev sib tw tawm tsam kev ua tsov ua rog

Video della campagna e apparizioni televisive | Deutsche Welle, RT |Txaus siab rau cov neeg siv Facebook thiab Twitter! Yog tias koj tsis muaj kev noj qab haus huv, koj yuav tau txais kev pabcuam kev noj kev haus. Qhov tseeb yog qhov tseeb ntawm lub Euro! Kev sib koom tes yog tu. Sostenete il nostro lavoro non-profit. Tus nqi ntawm Paypal, Qhov Chaw Zoo Tshaj Plaws, Indiegogo yog ib qho zoo tshaj plaws.

Coordinate bancarie:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
Banca: Sparkasse Magdeburg
BIC: NOLADE21MDG
Kev tshawb fawb los ntawm: PixelHELPER Foundation non-profit GmbH

►Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Formulario los ntawm cov kev pab cuam zoo dua qub:
//

Kev Pabcuam Ntawm Nyiaj Txiag

Qhia thiab sawv cev xov tooj cua thiab xov tooj cua
Txaus siab rau lub tsev kawm ntawv

Yuav tsum tau txais 2008 ib qho khoom plig rau cov neeg siv khoom noj khoom haus. Pab kev zoo siab rau tus Thawj Tswj Hwm ntawm Lub Xeev, Cancillería Tsoom Fwv thiab Parliament, uas ua rau taw tes rau kev saib xyuas ntawm kev tshaj xov xwm. Tig mus rau qhov chaw nyob rau hauv Hypo Av, cov ntaub ntawv los ntawm cov ntaub ntawv los ntawm cov ntaub ntawv los ntawm cov ntaub ntawv los ntawm cov xov tooj ntawm cov ntaub ntawv.

2009 Dio Attendance tus sawv cev ntawm cov Pixel los ntawm "Cov ntsiab lus ntawm cov thawj coj" yog cov neeg ua hauj lwm nrog cov thawj coj. 2013 puso en marcha una campaña de pixeles pab Shitstorm kev txhaum hogar, se puso en en los medios de comunicación diversos alemanes, incluyendo el Süddeutsche Zeitung con un artículo de fondo en Nuestra acción. 2014, que calienta pixeles ayudante con 10 Campañas en la Embajada de Estados Unidos en el escándalo de la NSA y han gestionados Alcanzado como para Mantenerse al Día con nuestras promociones semanales el ntsiab de la NSA en los medios. Ib tug menudo también nws sencillo de una revolución de la humanidad: la puesta en marcha en el año 2014 pixeles programados ayudante en 14 meses la primera plataforma de crowdfunding transmisión en vivo en el lub ntiaj teb. Ninguna otra organización lo tan activo como pixeles ayudante y más alla tan tshij en los medios de comunicación representado con luz sobre los problemas de Proyecciones sociales. 2015 adquirieron el Nuevo distribuidor de armas del Dr. Oetker Group como durante la noche por Proyecciones de luz en el Ministerio de Defensa Federal notoriedad involuntariamente en todo el teb chaws.

Yeeb yaj duab ntawm lub tsev kawm ntawv thiab cov yeeb yaj duabThov nco ntsoov, koj yuav tau txais kev pab hauv Facebook! Nws muaj ntau dua li cov cuab yeej cuab tam, tab sis yuav tsum tau muab cov khoom noj khoom haus rau cov tub ntxhais kawm ntawv hauv lub tsev kawm ntawv. Nrog rau cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj los ntawm cov nyiaj los ntawm lub ntiaj teb! Compartir nws cov meeno. Por txaus siab rau qhov chaw ua si truaja trabajo de caridad. Koj tseem tuaj yeem siv Paypal, Qhov Chaw Zoo Tshaj Plaws, Indiegogo los yog transferring clásico.

Cuenta para donaciones:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
Banco: Sparkasse Magdeburg
BIC: NOLADE21MDG
Titular: PixelHELPER Foundation non-profit GmbH

►Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Zoo qhov chaw
//

Campagna yog ib qho kev pabcuam kev sibtham

Yees duab thiab mloog xov tooj cua
Sostenete la nostra campagna

Dal 2008 PixelHELPER ntau rau kuv cov khoom siv. Con azioni temerarie di fronte al palazzo della Presidenza, del governo e parlamento del Inglés, Portiamo le vostre preoccupazioni, direttamente nquab kuv le xov xwm riprendono. Se avete soldi nella perso hypo Av, o il Vostro produttore di Budini Investe nel traffico d'armi, pixels Pab ti tiene informato sui soprusi che stanno avvenendo.

Nel 2009, attac ha hnub al fondatore di pixels Pab il Premio "comincia la koj lub rivoluzione" ib il nws lavoro ib kuv senzatetto. Nel 2013, pixel Pab ha lanciato una tempesta mediatica ib kuv senzatetto, su molti xov xwm tedeschi, tra cui il Süddeutsche Zeitung, che ha un articolo sulla Nostra contribuito con azione nell'inserto "feature". Nel 2014, noi di pixels Pab ci aizzammo contro il caso con 10 NSA campagne presso l'ambasciata americana, e siamo riusciti, quindi, ib tug mantenere coperto dai xov xwm il ntsiab dell'NSA con le nostre dimostrazioni settimanali. Spesso pero, basta poco ib una rivoluzione dell'umanità: con l'inizio del 2014, pixel Pab riuscì ib qhov kev pab cuam maum la prima piattaforma Nyob kwj crowdfunding al mondo. Nessun'altra organizzazione è così tuaj attiva pixels Pab nel campo delle PROIEZIONI con le luci, riguardanti temi sociali e, inoltre, nessuna organizzazione è così coperta largamente dai xov xwm. Cosi, nel 2015, kuv nuovi tsheb anti d'Armi della multi Nazionale Dr.Oetker (cameo) ottenne, Grazie ib una proiezione di luci presso il ministero della difesa Tedesco, una fama Nazionale.

Video della campagna e apparizioni televisiveTxaus siab rau cov neeg siv Facebook thiab Twitter! Yog tias koj tsis muaj kev noj qab haus huv, koj yuav tau txais kev pabcuam kev noj kev haus. Qhov tseeb yog qhov tseeb ntawm lub Euro! Kev sib koom tes yog tu. Sostenete il nostro lavoro non-profit. Tus nqi ntawm Paypal, Qhov Chaw Zoo Tshaj Plaws, Indiegogo yog ib qho zoo tshaj plaws.

Coordinate bancarie:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
Banca: Sparkasse Magdeburg
BIC: NOLADE21MDG
Kev tshawb fawb los ntawm: PixelHELPER Foundation non-profit GmbH

►Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Formulario los ntawm cov kev pab cuam zoo dua qub:
//

Campagne pour les consommateurs

Tshaj tawm ntawm lub xov tooj cua thiab lub vis dis aus
Soutenez tsis yog campagne

Depuis 2008, PixelsHELPER yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws. Cov tswv yim ua haujlwm yuav tau txais kev pabcuam ntawm cov koomhaum thiab cov koomhaum uas tau tsim los ntawm cov koomhaum, nrog cov haujlwm thiab cov haujlwm uas tau tsim los ntawm cov neeg ua haujlwm. Que vous avus per l'argent dans la Hypo av, yog cov ntaub ntawv los ntawm kev xaiv tsa suab paj nruag nrog cov kev sib txuas lus - Pixel Helper los yog tshaj tawm suab.

En 2009, le représentant d'attac ib donne au fondateur de pixels Pab le Prix "Commencez votre kiv puag ncig" ncuav tub mob ncuav les sans-abri. En 2013, pixel Pab ib tug hmuv une campagne de tempête médiatique ncuav les sans-abri, li al obtenu dans les Medias nombreux allemands, compris le Süddeutsche Zeitung avec un tsab xov xwm dans l'insert "feature". En 2014, nous, pixels Pab, avons Monte contre le scandale NSA avec 10 campagnes à l'ambassade des Etats-Unis thiab à gere maintenir l'xim des Medias sur le ntsiab de la NSA, avec Peb promotions hebdomadaires. Souvent, il suffit aussi peux ncuav une kiv puag ncig de l'humanité: au Debut de 2014, pixel Pab réussit à programmer, en 14 mois, la Premiere phaj-forme de nyob kwj crowdfunding du monde. Aucune autre yog aussi lub koom haum active que les pixels Pab dans le domaine des Projections de lumières, concernant lub tswv yim sociaux thiab de plus, aucune lub koom haum yog si couvert médiatiquement. Donc, en 2015, les nouveaux marchands d'armes du Group Dr. Oetker obtenaient par des Projections lumineuses au ministère tsoom fwv teb chaws tsib la kws muaj txuj ci, involontairement, notoriété à l'échelle lub teb chaws.

Vidéos de campagne thiab cov apparitions ntawm lub télévisionKoj yuav tau txais kev pab hauv Facebook thiab Twitter! Yog hais tias tsis muaj kev cuam tshuam, ua rau cov neeg tau txais kev pab cuam los ntawm cov chaw ua hauj lwm yuav tsum tau txais kev pab ntau dua. Même quelques euros pour faire une différence! Le ib feem ntawm l'entraide. S'il vous plaît soutenir notre travail de bienfaisance. Qhov zoo tshaj rau cov neeg siv Paypal, Qhov chaw zoo dua, Indiegogo los yog cov ntaub ntawv hloov.

Sau cov khoom noj khoom haus:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
Banque: Sparkasse Magdeburg
BIC: NOLADE21MDG
Détenteur du compte: PixelHELPER Foundation non-profit nyiaj txwv lub tuam txhab

►Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Formulaire hlo donations dans Betterplace
//

Mus pw ib ntu ntawm cov khoom noj khoom haus

Yav tas los lub neej
Yees duab thiab mloog xov tooj cua
Sostenete la nostra campagna

"NSA nyob rau hauv da tsev" e "United Stasi ntawm America" ​​erano sulle pareti dell'ambasciata americana ib Berlino e di altri Consolati americani nyob rau hauv teb chaws Yelemees, tra cui Düsseldorf, Francoforte Amburgo e. Il motivo è lo spionaggio spudorato da parte dell'NSA ei servizi segreti americani.

L'NSA si è che la loro difesa dicendo strategia di monitoraggio è necessaria ib combattere il terrorismo. Inoltre, si è giustificata dicendo che "se uas tsis yog hai niente da nascondere, uas tsis yog hai nulla da Random". Purtroppo, il monitoraggio dell'NSA vam molto oltre la lotta contro il terrorismo. Le Tue conversazioni al xov tooj, su Skype, WhatsApp o possono essere intercettati, anche se uas tsis yog hai niente ib che nqi con kuv ntawm neeg ua phem, sulla puag del principio del "3rd Degree phooj ywg".

Initiator, yog ib qho yooj yim kev tshawb nrhiav ntawm 4 attacchi. Tsis muaj kev txwv tsis pub muaj kev ceev ntiag tug los ntawm kev lag luam, tsis muaj? PixelHELPER tsis muaj hnub nyoog li cas: yog koj xav paub txog lub tsev kawm ntawv. Yav tas los ntawm kev ua tau zoo los ntawm 13 los ntawm kev lag luam (thiab txhim kho) thiab kev txhawb nqa luam yeeb yam? L'uscita dal paese dell'alto commissario los ntawm CIA hauv Germania.


Xov xwm kev pabcuam ntawm peb cov kev soj ntsuam xyuas

Video della campagna e pomzoo televisive | ZDF 37Grad, ARTE Tracks, TED X Netherlands |


Oliver mostra nyob rau hauv una nyob Tham nyob rau hauv Olanda, kuv progetti su cui si è impegnato. Success delle Luci, Attivismo (ad esempio, caricature luminose contro l'Arabia Saudita, l'NSA, Ecc, oppure, la tempesta mediatica, los ntawm twv visibilità, ad esempio, al ntsiab dei senzatetto, che sennò sarebbe ignorato dai xov xwm).

Nyob rau hauv un documentario del programma dell'emittente tedesca ZDF, 37 °, pixels Pab e Oliver mostrano tuaj hanno una organizzato proiezione all'ambasciata americana ib Berlino. Dal ritiro del nws proiettore nyob rau hauv un bunker ib Düsseldorf, il successivo incontro con la stampa, e, los ntawm finire, la proiezione della scritta "NSA nyob rau hauv da tsev" fino all'arrivo della Polizia.

PixelHELPER ntawm ARTE TRACKS. Tuav txoj haujlwm yog qhov kev pabcuam hauv nroog Berlino. Mus saib cov duab hauv qab no yog ib qho uas yuav tau txais kev koom tes los ntawm cov kev pabcuam kev ua haujlwm. La proiezione mostra la scritta "BMW invece di BND (Bundesnachrichtendienst, ovvero kuv servizi segreti)" ib protestare contro kuv metodi di sorveglianza che usano sulla popolazione.

PixelHELPER con nrog KimDotCom nias ntawm americana. United Stasi ntawm Asmeskas. Sau qoob rau lub iav. Nyob rau hauv qhov kev ua si yees duab hauv kev casa viene mostrata un'altra operations tiv thaiv l'ambasciata americana. Sui brian la scrollta "United Stacy of America", tsis tau yog cov tsis muaj teeb meem.

Tus kws qhia ntawv WDR yog tus PixelHELPER, kev pabcuam thiab NSA. Nyob rau hauv no estratto dal notiziario del 15 / 07 / 2013, il giornalista riporta la proiezione del logo "United Stasi ntawm America" ​​organizzata dagli attivisti di Anonymous al Consolato americano.

Proiezione doppia NYOB nello studio della WDR di Anke Engelke. Quest'altro video fatto nyob rau hauv casa mostra tuaj le diapositive con il logo "NSA nyob rau hauv da tsev" sono xeev Montate e proiettate davanti ai palazzi dell'ONU ib Bonn ea Vienna.

Taug kev ua haujlwm thoob lub teb chaws Amelia, lub plab thiab cov xibfwb mus rau lub tsev kawm ntawv. Lub video zoo nkauj Oliver e Sep nyob rau hauv un'idilliaca fattoria austriaca, mentally chiamano gli austriaci alla protesta contro l'NSA ib Vienna. Nyob rau hauv chaw ua si, si trovano davanti al consolato americano di amburgo, che raggiungono in pedalò. Mus ua haujlwm rau lub teb chaws, nrog rau lub teb chaws Australia, nrog tus kws lij choj ntawm NSA. L'autonomo fu interrotta come nyob rau hauv qab no: dalla polizia.

"Yog tias peb ua tau!" Yeej tus Raab, Prosieben TV Prank. Il video Spiega tuaj Oliver e il nws pab neeg hanno il corpo dipinto di un ragazzo, los ntawm un'operazione durante l'Evento "Schlag qhoc chaw nkaum Raab" ib tug Colonia. Yog tias peb yog neeg soj xyuas "yog qhov tseeb ntawm Obama. Purtroppo, l'operazione subito scalla dalla sicurezza.

Txaus siab rau cov neeg siv Facebook thiab Twitter! Yog tias koj tsis muaj kev noj qab haus huv, koj yuav tau txais kev pabcuam kev noj kev haus. Qhov tseeb yog qhov tseeb ntawm lub Euro! Kev sib koom tes yog tu. Sostenete il nostro lavoro non-profit. Tus nqi ntawm Paypal, Qhov Chaw Zoo Tshaj Plaws, Indiegogo yog ib qho zoo tshaj plaws.

Coordinate bancarie:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
Banca: Sparkasse Magdeburg
BIC: NOLADE21MDG
Kev tshawb fawb los ntawm: PixelHELPER Foundation non-profit GmbH

►Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Formulario los ntawm cov kev pab cuam zoo dua qub:
//

Formulario rau cov neeg khwv tau nyiaj hauv Indiegogo:

Mus pw tsaug zog tiv thaiv koj lub tsev

Las fotos los yog artículos de prensa
Qhia thiab sawv cev xov tooj cua thiab xov tooj cua
Txaus siab rau lub tsev kawm ntawv

"NSA nyob rau hauv da tsev" y "Estados de America Stasi" estaban en las paredes de la embajada estadounidense en Berlin y otros consulados estadounidenses en Alemania, incluyendo Düsseldorf, Frankfurt y Hamburgo. La razón nws el descarado espionaje de la NSA y la inteligencia estadounidense.

La NSA ua tus tswj hwm kev tswj hwm ntawm nws tswj hwm nws cov kev ua lag luam. Además, se justifica diciendo: "Si tsis muaj tienes nada que ocultar, Tsis tienes nada que temer". Por desgracia, la vigilancia de la NSA, ntau tseem ceeb thiab cuanto ib la lucha tiv thaiv kev ua phem. Su xov tooj, Skype, Whatsappgespräche puede ser monitoreado, ib tug pesar de que tsis muaj tiene nada que ver con los terroristas, con puag en el principio de "3rd Degree Amigo".

Por otra parte, se impidió Tsaug estas técnicas de monitorizacion Solo 4 Ataques. ¿Vale la Pena Nuestra privacidad para una aparente pero tsis muaj tiag tiag de seguridad abandonar? Ayudante de pixeles tsis muaj cree que es por eso que hemos puesto en marcha lo campaña. El primer éxito después del 13 de la luz Proyección de, en el ritmo y una gran semanal cobertura de los medios: la salida de la parte superior del cocinero del hombre de la CIA de Alemania.


Xov xwm kev pabcuam ntawm peb cov kev soj ntsuam xyuas

Yeeb yaj duab ntawm lub tsev kawm ntawv thiab cov yeeb yaj duab


Oliver yog nyob rau hauv ib tug nyob Tham nyob rau hauv qhov uas tsis muaj transhipment chaw, tej yaam num nyob rau hauv uas nws yog ua hauj lwm: lub teeb kos duab Success, activism, xws li lub teeb caricatures tiv thaiv Saudi Arabia, cov NSA, etc., thiab xov xwm nyiag nkas rau visibility ntawm tsis muaj tsev nyob thiab lwm yam tsis quav ntsej li los ntawm cov xov xwm yuav coj.

Nyob rau hauv luv luv documentary los ntawm ZDF 37 °, PixelHELPER & Oliver qhia li cas nws ncaav lub teeb projection ntawm tus American Embassy hauv Berlin. Los ntawm lub txos ntawm nws lub projector nyob rau hauv ib tug bunker nyob rau hauv Düsseldorf, lub rooj sib tham nrog cov xovxwm, mus rau lub tseeb tswv yim ntawm "NSA nyob rau hauv lub tsev" lub teeb duab caricature, uas yuav tsum xaus nrog rau tuaj txog ntawm tub ceev xwm.

PixelHELPER ntawm ARTE cov khoom. Lub sijhawm luv luv no qhia txog lub teeb ci, uas Oliver tau txhim kho nyob rau hauv lub tuam tsev ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Kev Tshawb Fawb Kev Ua Haujlwm hauv Berlin. Lub projection qhia tias "BMW es tsis txhob BND" tawm tsam tawm tsam kev soj ntsuam txoj kev siv los ntawm kev txawj ntse pab tiv thaiv cov pej xeem.

PixelHELPER nrog KimDotCom nyob hauv Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas. United Stasi ntawm Asmeskas. Luam tawm hauv SPIEGEL "DerPakt". Cov video hauv tsev neeg no tseem tuaj yeem ua yeeb yam rau tus Asmeskas Embassy hauv Berlin. Nyob ntawm cov phab ntsa: United Stas of America, tab sis tsuas yog txog thaum uas tub ceev xwm tuaj txog.

WDR Tam sim no teev txog Pixel Pab, BND thiab NSA.In no extract los ntawm WDR Tam sim no teev los ntawm 15.07.2013 lub journalist qhia rau ntawm lub teeb projection ntawm lub "United Stasi ntawm America" ​​logo, uas ib lub koom haum cov anonymous activists nyob rau American Xum.

Ob qhov projection LIVE hauv WDR Studio los ntawm Anke Engelke. Cov khoom siv hauv tsev ua yeeb yam no qhia tau hais tias cov slides tau txuas nrog lub "NSA hauv tsev" lub logo thiab npaj ua ntej pem hauv ntej ntawm UN lub tsev nyob rau hauv Bonn thiab Vienna.

Huab cua qhov project US Embassy Embassy, ​​lub nkoj caij nkoj ua raws li tub ceev xwm nkoj.Qhov video qhia tau hais tias Oliver thiab Sep nyob rau hauv ib thaj av zoo nkauj Austrian hu ua cov neeg Australian tawm tsam tawm tsam NSA hauv Vienna. Tom qab ntawd lawv nyob rau hauv Hamburg nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm US Consulate, uas lawv ncav cuag los ntawm nkoj. Lawv tes num Austrian chij, qhov twg NSA sawv ze ntawm lub logo. Qhov kev txiav txim siab zoo li txhua lwm yam: nrog tub ceev xwm.

Yog peb luam theej duab! Yeej tus Raab, Prosieben TV Prank.The video piav qhia txog seb Oliver thiab nws pab neeg tau ua kom lub cev muaj ib Jung ua ib qho yeeb yam hauv "Schlag den Raab" hauv Cologne. Nyob rau hauv lub cev motto "Yog peb spy" thiab Obama lub ntsej muag tau pleev xim rau. Qhov kev txiav txim yog hmoov tsis pom tam sim ntawd los ntawm kev ruaj ntseg.

Thov nco ntsoov, koj yuav tau txais kev pab hauv Facebook! Nws muaj ntau dua li cov cuab yeej cuab tam, tab sis yuav tsum tau muab cov khoom noj khoom haus rau cov tub ntxhais kawm ntawv hauv lub tsev kawm ntawv. Nrog rau cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj los ntawm cov nyiaj los ntawm lub ntiaj teb! Compartir nws cov meeno. Por txaus siab rau qhov chaw ua si truaja trabajo de caridad. Koj tseem tuaj yeem siv Paypal, Qhov Chaw Zoo Tshaj Plaws, Indiegogo los yog transferring clásico.

Cuenta para donaciones:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
Banco: Sparkasse Magdeburg
BIC: NOLADE21MDG
Titular: PixelHELPER Foundation non-profit GmbH

►Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Zoo qhov chaw
//

Muab daim ntawv pub dawb rau indiegogo:

Phiaj los nqis tes ua kev sib tham

Cov duab ntawm tsab xov xwm tsib nias
Tshaj tawm ntawm lub xov tooj cua thiab lub vis dis aus
Soutenez tsis yog campagne

"NSA nyob rau hauv da tsev» thiab «United Stasi ntawm America" ​​étaient sur les murs de l'ambassade américaine à Berlin thiab d'autres consulate américains en Allemagne, y compris Düsseldorf, Francfort thiab Hambourg. La raison yog l'espionnage éhonté de la NSA thiab des kev pab secrets américains.

La NSA ib défendu leur stratégie au besoin de keb soj ntsuam ncuav lutter contre le terrorisme. En outre, il se justifie en disant: "Si vous avez rien à cacher, vous avez à rien craindre". Malheureusement, la keb soj ntsuam de la NSA vam tshij au-delà de la lutte contre le terrorisme. Koj tham au xov tooj, Skype thiab Whatsapp peuvent être Contrôlées, meme si vous avez rien à Voir avec les terroristes, sur la puag du Principe "3rd Degree phooj ywg".

Ntxiv thiab, hom kev tshawb nrhiav, kev faib tawm 4 attaques ont été empêchés. Yog tias koj tsis tau txais kev pabcuam, koj yuavtsum yog txoj haujlwm? PixelHELPER qoob loo: tsis txhob rov qab los khawm qhov chaw ntawm lub tsev kawm ntawv. Cov premier zoo tshaj plaws 13 projection thiab grande couverture mediatique? Tshaj li cas ntxiv rau daim tawv nqaij noj qab zib nrog CIA en Allemagne.


Xov xwm kev pabcuam ntawm peb cov kev soj ntsuam xyuas

Vidéos de campagne et apparà à la télévision | ZDF 37Grad, ARTE Tracks, TED X Netherlands |


Oliver montre dans une nyob Tham dans les Them Bas, les projets sur lesquelles il s'est koom: Festival des lumières, activisme (par Piv txwv ntawm caricatures contre l'Arabie Saoudite, la NSA, etc., ou la tempête médiatique, ncuav donner visibilité au ntsiab des sans-abris, que sinon, serait las mees par les medias.

Dans un documentaire du kev pab cuam 37º de la Chaine de TV allemande ZDF, pixels Pab thiab Oliver zaus nqi xauj tsev saib ils ont organisé une projection dans l'ambassade américaine de Berlin. Koj retrait de tub projecteur dans un bunker à Düsseldorf, le Siab rendez-vous avec la Presse thiab, par finir, la projection des mots "NSA nyob rau hauv da tsev" jusqu'au arrivée de la tub ceev xwm.

PixelHELPER chez ARTE lem. Qhov kev tsim cov kev pab cuam secrets Berlin. Cette vidéo montre une attaque de lumières qu'Oliver ib organisés devant le bâtiment des kev pab secrets. La projection montre les mots "BMW au lieu de BND (Bundesnachrichtendienst, CA veut dire les cov kev pab cuam secrets)" ncuav protester contre les méthodes de keb soj ntsuam qu'ils utilisent contre le peuple.

PixelHELPER avec KimDotCom dance l'ambassade américaine. United Stasi ntawm Asmeskas. Publié sur le daim iav. Dance cette vidéo tsev-ua, tsis muaj kev sib deev nyob rau lub teb chaws txoj kev ntseeg. Tshaj tawm ntawm cov tub ceev xwm "United Stacy of America", maize seulement jusqu'à ce que la tub ceev xwm tuaj txog.

Le phau ntawv journal WDR parle de pixels Pab, cov kev pab secrets thiab NSA. Dans cet extrait du phau ntawv journal de 15 / 07 / 2013, le journaliste raconte la projection du logo "United Stasi ntawm America" ​​organisée par les activistes d'Anonymous devant le consulat américain.

Ob chav projection NYOB au studio de WDR de Anke Engelke. Cet autre vidéo tsev ua los ntawm cov chaw nres tsheb hauv lub lag luam "NSA nyob rau hauv lub tsev" ntawm lub tuam txhab thiab lub tsev kawm ua hauj lwm ntawm lub teb chaws Asmeskas Unice thiab Bonn.

Projection à l'ambassade américaine d'Hambourg, rendez-vous entre un pédalo thiab un bateau de la tub ceev xwm. La vidéo thiab montre Oliver nyob rau hauv lub Cuaj Hli Ntuj dans une ferme idyllique autrichienne, tandis qu'ils préparent les autrichiens à la tawm tsam contre la NSA à Vienne. En Siab, ils sont devant le consulat américain à Hambourg, que en ils atteindre pedal nkoj. Ils projettent un drapeau autrichien, avec le blason de l'Autriche thiab, autour, les mots "National Security Agency". L'opération kev sib txuas lus nrog cov tub ceev xwm.

«Tau peb ua tau! "Yeej tus Raab, Prosieben TV Prank. La vidéo explique saib Oliver thiab tus tub équipe ont peint le corps d'un garçon, ncuav une lag luam à l'événement "Schlag qhoc chaw nkaum Raab" à Cologne. Tom ntej no, peb muaj cov tub ntxhais kawm ntawv "Yes peb spy" thiab lub ntsej muag ntawm Obama. Malheureusement, l'lag luam ib été découverte immédiatement par la sécurité.


Koj yuav tau txais kev pab hauv Facebook thiab Twitter! Yog hais tias tsis muaj kev cuam tshuam, ua rau cov neeg tau txais kev pab cuam los ntawm cov chaw ua hauj lwm yuav tsum tau txais kev pab ntau dua. Même quelques euros pour faire une différence! Le ib feem ntawm l'entraide. S'il vous plaît soutenir notre travail de bienfaisance. Qhov zoo tshaj rau cov neeg siv Paypal, Qhov chaw zoo dua, Indiegogo los yog cov ntaub ntawv hloov.

Sau cov khoom noj khoom haus:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
Banque: Sparkasse Magdeburg
BIC: NOLADE21MDG
Détenteur du compte: PixelHELPER Foundation non-profit nyiaj txwv lub tuam txhab

►Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Formulaire pour les donations sur Betterplace
//

Muab daim ntawv pub dawb rau indiegogo:

L'amore tsis conosce confini

Le Nazioni Unite dovrebbero inviare dei sette caschi arcobaleno nei paesi nquab l'omosessualità è la morte punibile con, ib no fermare crimine contro l'umanità. Nyob rau hauv Iran, Nigeria, Arabia Saudita, e negli Emirati Arabi, essere omosessuale può portare alla Pena di morte. Al momento tsis c'è nessuno stato Islamico che riconosca ufficialmente le coppie omosessuali.
L'Amore tsis conosce sesso, colore o religione, nessun taus o thiab. L'amore non consce confini. Pixel Pab Sta iniziando una campagna ib l'Amore omosessuale, che è ancora un considerato crimine nyob rau hauv molti stati del mondo.

Yog hais tias koj muaj teeb meem, koj yuav tau txais kev txhim kho rau lub ntiaj teb no, Nws yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws. Nyob rau hauv lub tswv yim ntawm kuv tus kheej, koj yuav tsum ua li cas.
Pixel Pab trova folle che queste misure siano draconiane applicate su persone che cercano di amarsi liberations, nel 2016. Rimanendo fedeli al nostro lus hais tias "ua kev hlub, tsis muaj tsov rog", speriamo che questi stati cambino le loro politiche e la smettano di condannare l'omosessualità. Nyob rau hauv Ghana, che E un modello di considerato democrazia dalle potenze occidentali, kuv gay sono perseguitati, torturati e uccisi. Noi esortiamo la comunità internazionale, affinchè, finalmente, intervenga.

Koom Tes: Kev Hlub paub tsis muaj ciam teb

Sostenete la nostra campagna


Txaus siab rau cov neeg siv Facebook thiab Twitter! Yog tias koj tsis muaj kev noj qab haus huv, koj yuav tau txais kev pabcuam kev noj kev haus. Qhov tseeb yog qhov tseeb ntawm lub Euro! Kev sib koom tes yog tu. Sostenete il nostro lavoro non-profit. Tus nqi ntawm Paypal, Qhov Chaw Zoo Tshaj Plaws, Indiegogo yog ib qho zoo tshaj plaws.

Coordinate bancarie:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
Banca: Sparkasse Magdeburg
BIC: NOLADE21MDG
Kev tshawb fawb los ntawm: PixelHELPER Foundation non-profit GmbH

►Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Formulario los ntawm cov kev pab cuam zoo dua qub://

Campaña Tsis muaj teeb meem dab tsi

Yog tias tsis muaj kev cuam tshuam dab tsi, koj yuav tau txais kev pabcuam rau cov neeg ua haujlwm thiab cov kev pabcuam rau cov neeg ua haujlwm. Iran, Nigeria, Arabia Sau, thiab los ntawm Emirates Lub teb chaws As Mes Lis Kas, yog homosexual puede llevar a la muerte. Yog tias tsis muaj kev nyab xeeb, peb yuav tsum yog ib tus txiv neej nyiam poj niam txiv neej.
Tsis muaj kev tsis sib haum xeeb, xim nqaij tawv, kev cai dab qhuas ntawm tus kheej. Tus tswv yim tsis muaj kev sib ceg. PixelHELPER yog ib tus neeg pabcuam rau cov menyuam hauv tsev neeg tsis hais pojniam txivneej, tsis hais pojniam lossis txivneej, nws tsis paub tias nws yog leej twg.
Yog hais tias nws yog ib qho kev sib cav sib ceg, nws yuav tsum yog nws txoj kev sib tw nrog nws, nws yog ib qho uas nws yuav tsum tau ua. Las lub tswv yim hais txog kev sib tw, thiab kev ua si.
PixelHELPER yog qhov chaw ua hauj lwm los ntawm qhov chaw ua hauj lwm los ntawm cov neeg ua hauj lwm los ntawm cov neeg ua hauj lwm los ntawm kev tshawb fawb, thiab 2016. Qhov zoo tshaj plaws yog qhov "Ua Kev Hlub, Tsis Muaj Tsov Rog", yog tias koj tau txais kev cawmdim thiab kev txiav txim siab txog kev sib haum xeeb. En Ghana, nws yog suav hais tias yog ib tug qauv ntawm cov neeg thojnam txoj kev ntseeg los yog poderes occidentales, los yog gays tus tub perseguidos, torturados y matados. Nosotros cov tub ntxhais kawm ntawv tau ua hauj lwm nrog cov tub ntxhais kawm ntawv, ua tiav.

Txaus siab rau lub tsev kawm ntawv


kev sib tw tawm tsam kev ua tsov ua rog

Yeeb yaj duab ntawm lub tsev kawm ntawv thiab cov yeeb yaj duab | Deutsche Welle, RT |Thov nco ntsoov, koj yuav tau txais kev pab hauv Facebook! Si usted apoya Nuestra causa, tendríamos para cualquier donativo agradeceria que seguir podamos de Raug tas mus li nuestras Campañas. Nrog rau cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj los ntawm cov nyiaj los ntawm lub ntiaj teb! Compartir nws cov meeno. Por txaus siab rau qhov chaw ua si truaja trabajo de caridad. Koj tseem tuaj yeem siv Paypal, Qhov Chaw Zoo Tshaj Plaws, Indiegogo los yog transferring clásico

Cuenta para donaciones:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
Banco: Sparkasse Magdeburg
BIC: NOLADE21MDG
Titular: PixelHELPER Foundation non-profit GmbH

►Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Daim ntawv pub dawb zoo pub dawb
//

Muab daim ntawv pub dawb rau indiegogo:

L'amour yuav tsum tau muaj kev sib haum xeeb

L'ONU devrait immédiatement envoyer ntawm casques arc-en-ciel à 7 haiv neeg où l'yog homosexualité pénible avec la mort ncuav ce arrêter txhaum contre l'humanité. En Iran, Nigeria, Mauritania, Soudan, Yemen, Arabie Saoudite, thiab les Eau être peut homosexuel résulter en peine de mort. Yawg n'y ib tus pas ntawm cov haiv neeg islamiques oog les couples homosexual sont reconnues officiellement.

L'amour tsis tau muaj kev sib deev, kev sib tw, kev ntseeg, kev cai dab qhuas los sis hnub nyoog. L'amour yog ib qho chaw ua si. PixelHELPER pib ua ib qho chaw pw hauv tsev neeg, uas yog qhov tsis txaus siab rau kev ua txhaum kev cai dab qhuas.

Yog hais tias muaj kev tsis sib haum xeeb, yog qhov kev ua tau zoo tshaj plaws, yog qhov uas yuav tau muab coj los tso rau hauv cov neeg mob. Lub siab xav txawv ntawm lub tswv yim ntawm kev tsim txom.

Pixel Pab croit que c'est fou que ces Punitions draconiennes peuvent être à infligées quelles qui veulent aimer librement en 2016. D'après le cov lus hais tias "ua kev hlub, tsis tsov ua rog" rau ntawm espère que ces états changeront leurs politiques thiab arrêter de l'condamner homosexualité. S Ghana, qu'est considéré un modèle de démocratie par les états occidentales, les gays sont tsim txom, kev tsim txom, thiab toués. Nyob rau hauv kev sib tham nrog kev sib koom tes.

Koom Tes: Kev Hlub paub tsis muaj ciam teb

Soutenez tsis yog campagne


Koj yuav tau txais kev pab hauv Facebook thiab Twitter! Yog hais tias tsis muaj kev cuam tshuam, ua rau cov neeg tau txais kev pab cuam los ntawm cov chaw ua hauj lwm yuav tsum tau txais kev pab ntau dua. Même quelques euros pour faire une différence! Le ib feem ntawm l'entraide. S'il vous plaît soutenir notre travail de bienfaisance. Qhov zoo tshaj rau cov neeg siv Paypal, Qhov chaw zoo dua, Indiegogo los yog cov ntaub ntawv hloov.

Sau cov khoom noj khoom haus:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
Banque: Sparkasse Magdeburg
BIC: NOLADE21MDG
Détenteur du compte: PixelHELPER Foundation non-profit nyiaj txwv lub tuam txhab

►Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Formulaire pour les donations sur Betterplace
//

Mus pw tsaug zog los yog derechos humanos

31.05.2016 Proyección: "genocide nyob rau hauv lub tsev"

Justo en dawb lub sij hawm para la votación del parlamento inglés, pixels Pab ha proyectado las Ntsiab "genocide" y "Aghet", junto ib tug un tren que Otoman Deporta ib tug los armenios, simil ib tug las imágenes del Olocausto, dhau los del Palacio del gobierno alemán. Dado que la Turca embajada ahora lo como protegida Fort Knox, hemos decidido alumbrar el Palacio tsib la Cancillera.
Lo acción de protesta se refiere ib la ntiab tawm y el asesinato de hasta 1,5 millones de armenios, arameos, asirios y los llamados Griegos pónticos, que entonces el Imperio Vivian en otomano. Como sucesor del Imperio otomano, Turquía tiene que admitir que las atrocidades cometidas, Tsis obstante las repetidas negaciones, tus tub un genocidio. Erdogan y sus camaradas consideran que el utilizo del término genocidio es un ataque ib la Turquía de hoy.


Genocide tsoom fwv teb chaws Chancellery


Genocide nyob rau hauv lub tsev

29.05.2016 Projectección delante de la embajada turca

PixelHELPER qhia tawm los ntawm qhov kev sib tw ntawm lub rooj sib hais plaub los ntawm lub rooj sib tham ntawm lub nroog ntawm Boehmermann, uas yog cov thawj coj ntawm lub teb chaws. Para nosotros, #Erdogan raws li cov lus teb #Txawm hais tias nws rov qab los ua phem rau 1933. Los yog #dictadores zoo siab nrog cov neeg ua hauj lwm nrog cov neeg ua hauj lwm los ntawm cov neeg ua hauj lwm los ntawm cov neeg ua haujlwm.

Pensamos que es ua kom tiav cov kev cai lij choj los ntawm cov thawj tswj hwm DE Hitler, nrog cov neeg ua hauj lwm thiab cov neeg ua hauj lwm. Para nosotros, los yog lub teb chaws Saudi Arabia, Catar, Oman, EAU thiab Bahrain tus meej mom ntawm Hitler. Tag nrho cov me nyuam yuav tsum tau ua raws li cov lus teb rau "Kafala", los yog cov ntawv cuav los ntawm cov tub ntxhais kawm ntawm cov tub ntxhais kawm. Txawm li cas los xij, nws txwv tsis pub cov kev pom zoo los ntawm kev cog lus.

Nws li funcionan las monarquías absolutas nyob hauv lub Oriente Próximo. Ntsia cov khoom siv tag nrho, kev sib tham nrog kev ua neej. El Holocaust yog ib qho tseem ceeb los ntawm kev qhia txog kev ua neej nyob rau hauv cov ntaub ntawv nrog tib neeg. Kev txhaum embargo, las acciones por nuestros inhumanas cometidas llamados aliados en Arabia Saudi, Turquía y otro en lugares tub unas de las peores ntsoog Humanitarias que pasan en el lub ntiaj teb.

Nuestra campaña tiv thaiv kev sib ntaus sib tua thiab kev ua hauj lwm los ntawm cov neeg ua hauj lwm los ntawm cov neeg ua hauj lwm los yog kev tswj hwm. Yog hais tias nws tseem tsis tau muab cov ntaub ntawv tseem ceeb tshaj plaws, nws tseem tsis tau muaj kev sib txuas lus tsis muaj teeb meem.

Nuestra Proyección ha llamado la atención de los medios de comunicación internacionales y ha hecho que estas cuestiones Humanitarias muy importantes tsis muaj fueran olvidadas. Tshaj tawm ntawm kev sib tw ntawm Facebook! Si apoyas Nuestra causa, agradeceríamos Mucho recibir Donaciones, que Peb permitan de nuestras continuar Campañas. Muaj ntau tshaj Tus nqi txhiv tshaj tawm los ntawm kev sib tw! Thov nco ntsoov nuestro trabajo!

►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Cuenta para donaciones:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
BIC: NOLADE21MDG
Banco: Sparkasse Magdeburg
Titular: nonprofit PixelHELPER Foundation

Erdogan paj huam / paj huam

1,8 millones de "esclavos modernos" construyen los estadios para la Copa Mundial de Catar, la organización tsis muaj lucrativa pixels Pab quiere proyectar una caricatura de luces artísticas, en la puerta thawj xib fwb del Palacio tsib la embajada de Berlin, para que esas violaciones de los derechos humanos se conozcan. Posadero de la Copa Mundial, Qatar ha prometido que las condiciones de los trabajadores mejorará migrantes. Kev txhaum embargo, nada Cambio. En los dormitorios huele ib excrementos y los trabajadores de sus derechos tub deprivados.

El llamado "Sistema-kafala" permite que las empresas prohiben ib sus trabajadores que Cambien Trabajo o se ven del teb chaws. Los empleadores, ib tug menudo, retiran los pasaportes de sus empleados y se los devuelven solo después la terminacion del contrato. Los empresarios locales pueden transferir como los trabajadores en otras empresas quieran, kev txhaum su deber preguntar consenso. "Trabajadores Muchos, ib tug menudo, tsis muaj reciben ninguna compensación por muchos meses y tub obligados kev txhaum embargo ib trabajar bajo amenaza de la completa pérdida del sueldo o la deportación." Ha dicho la experta de Catar para Amnesty International en Alemania ib la revista "Lub lub sij hawm, "Regina Spöttl.

Según el ONU Catar tiene la tasa de trabajadores migrantes del lub ntiaj teb del lub ntiaj teb, de hecho, en función de la población tag nrho, el 88% de la población es de origen extranjera. Los trabajadores estranjeros, PRACTICAMENTE, desempeñan funciones manuales y todos los proyectos de construcción que fueron llevados ib cabo en el estado pequeño, incluyendo la construcción de los entera estadios para la Copa mundial 2022. El Trabajo práctico, en la Cultura catari, tsis muaj es visto con Buen ojo.

Koom Tes: Kev Hlub paub tsis muaj ciam teb

Txaus siab rau lub tsev kawm ntawv


Thov nco ntsoov, koj yuav tau txais kev pab hauv Facebook! Nws muaj ntau dua li cov cuab yeej cuab tam, tab sis yuav tsum tau muab cov khoom noj khoom haus rau cov tub ntxhais kawm ntawv hauv lub tsev kawm ntawv. Nrog rau cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj los ntawm cov nyiaj los ntawm lub ntiaj teb! Compartir nws cov meeno. Por txaus siab rau qhov chaw ua si truaja trabajo de caridad. Koj tseem tuaj yeem siv Paypal, Qhov Chaw Zoo Tshaj Plaws, Indiegogo los yog transferring clásico.

Cuenta para donaciones:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
Banco: Sparkasse Magdeburg
BIC: NOLADE21MDG
Titular: PixelHELPER Foundation non-profit GmbH

►Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Zoo qhov chaw
//

Campagna: lub hom phiaj ntawm kev ua si!

Yav tas los lub neej
Yees duab thiab mloog xov tooj cua
Sostenete la nostra campagna

Ib lo nres immediato tag nrho Esportazioni di carri armati verso l'Arabia Saudita, pixels Pab proietta, davanti al palazzo del governo e l'ambasciata dell'Arabia Saudita, il grido "Thanx tsis muaj tso tsheb hlau luam rau Saudi Arabia".

Kuv sauditi sono ancora tra i più dei clienti importanti produttori tedeschi di armi. Nel corso del primo semestre 2015, le Esportazioni di armi verso l'Arabia Saudita sono lub xeev cov kev ntsuam xyuas, Ana Vitoria ib un valore di quasi 180 milioni di euro (solo con la Gran Bretagna e Israele il volume d'affari era più grande).

Lub teb chaws Europe yog nyob hauv lub teb chaws Europe. Nyob rau hauv kev ua lag luam, kev ua haujlwm, kev ua haujlwm, kev sib tw ntawm Tebchaws Meskas, lub xeev cov kev pabcuam. Kev pom zoo ntawm kev tswj hwm los ntawm qhov kev txiav txim siab, ua rau cov tub rog thiab cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum tau tuaj rau lub teb chaws Asmelikas. Tam sim no tsis muaj kev txwv. Vogliamo tau txhim kho nws lub neej.


Phiaj los nqis tes rau Human Rights

Yeeb yaj duab della campagna e apparizioni televisive | Deutsche Welle |


Vim hais tias cov neeg ua hauj lwm tsis muaj kev tswj hwm, vim hais tias ntawm lub autobus ib piani vim.


Txaus siab rau cov neeg siv Facebook thiab Twitter! Yog tias koj tsis muaj kev noj qab haus huv, koj yuav tau txais kev pabcuam kev noj kev haus. Qhov tseeb yog qhov tseeb ntawm lub Euro! Kev sib koom tes yog tu. Sostenete il nostro lavoro non-profit. Tus nqi ntawm Paypal, Qhov Chaw Zoo Tshaj Plaws, Indiegogo yog ib qho zoo tshaj plaws.

Coordinate bancarie:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
Banca: Sparkasse Magdeburg
BIC: NOLADE21MDG
Kev tshawb fawb los ntawm: PixelHELPER Foundation non-profit GmbH

►Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Formulario los ntawm cov kev pab cuam zoo dua qub:

Campaña: Paub tias yuav ua li cas!

Las fotos los yog artículos de prensa
Qhia thiab sawv cev xov tooj cua thiab xov tooj cua
Txaus siab rau lub tsev kawm ntawv

El cese inmediato de las exportaciones de tanques ib Arabia Saudita pixeles ayudante proyectados junto con la protesta acción - detener el tráfico de armas, las Ntsiab "Tsaug tsis muaj hay tanques ib Saudi Arabia" en la Cancillería Federal y la Embajada de Arabia Saudita.

Los saudíes siguen estando entre los más importantes clientes de las empresas de armamento alemanas. En la primera mitad de 2015, las armas de exportaciones han sido aprobados Vale casi 180 millones de euros ib Saudi Arabia - Con Gran Bretaña e Ixayees eran más aún extensas operaciones.

Alemania es el campeón de Europa en la exportación de armas. Ib tug nivel mundial que lleva detrás de los EE.UU. y Rusia en el tercer lugar. Con la aprobación de las armas alemanas Gobierno Federal y equipo militar se suministran también ib tug las dictaduras y como regímenes autoritarios Arabia Saudita. Esto tsis muaj debe continuar. Queremos establecer las tiendas con el tis ntses de la muerte.


Phiaj los nqis tes rau Human Rights

Yeeb yaj duab ntawm lub tsev kawm ntawv thiab cov yeeb yaj duab nyob rau hauv Deutsche Welle |


Lub teeb lub teeb ntawm tsoom fwv teb chaws Chancellery los ntawm npav npav ob npaug


Thov nco ntsoov, koj yuav tau txais kev pab hauv Facebook! Si usted apoya Nuestra causa, tendríamos para cualquier donativo agradeceria que seguir podamos de Raug tas mus li nuestras Campañas. Nrog rau cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj los ntawm cov nyiaj los ntawm lub ntiaj teb! Compartir nws cov meeno. Por txaus siab rau qhov chaw ua si truaja trabajo de caridad. Koj tseem tuaj yeem siv Paypal, Qhov Chaw Zoo Tshaj Plaws, Indiegogo los yog transferring clásico

Cuenta para donaciones:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
Banco: Sparkasse Magdeburg
BIC: NOLADE21MDG
Titular: PixelHELPER Foundation non-profit GmbH

►Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Zoo qhov chaw

Mus pw ib ntus ntawm kuv tus kws lij choj

Yav tas los lub neej
Yees duab thiab mloog xov tooj cua
Sostenete la nostra campagna

La primavera araba dovrebbe portare ib una svolta e iniziare una Nuova epoca della democrazia. Tuttavia, kuv ribelli di un tempo sono kuv prigionieri politici di oggi. Le persone che hanno rischiato la loro stessa Vita nyob rau hauv stati che sono contrassegnati nyob rau hauv nero sulla scala della libertà di stampa di Amnesty International, sono tsis muaj nyob rau hauv Carcere e sono dimenticati dal mondo. Leej, pixels Pab entra nyob rau hauv gioco ib liberare kuv prigionieri politici.

La Nostra prima dimostrazione ha l'obiettivo di riportare alla Luce 13 persone che si trovano nyob rau hauv Carcere dal novembre 2011. Kuv "Bahrain 13" sono stati arrestati dopo gli Scontri del tuam di febbraio 2011 nella capitale del Bahrain, Manana, con l'accusa di aver complottato contro il governo. Molti Stati e organizzazioni tuaj Amnesty International, Human Rights Watch e continuano sottolineare la presenza di tsim txom. Kuv prigionieri erano visibilmente Feriti.

Le preoccupazioni non finiscono neanche per le famiglie. Tom qab cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum tau nrhiav kev pabcuam, thiab yuav tau txais kev pabcuam ntawm 5 anni fino a molti ergastoli. Yog li ntawd, koj yuav tsum paub txog qhov no. Tsis tas li ntawd, lub siab tawv tsis txhob txhawj txog kev ua yeeb yam, los ntawm kev xaiv tsa thiab lub teb chaws.


Campaigns tiv thaiv Islamist neeg ua phem cov koom haum

Video della campagna e pomzoo televisive | ZDF 37Grad, ARTE Tracks, TED X Netherlands |Txaus siab rau cov neeg siv Facebook thiab Twitter! Yog tias koj tsis muaj kev noj qab haus huv, koj yuav tau txais kev pabcuam kev noj kev haus. Qhov tseeb yog qhov tseeb ntawm lub Euro! Kev sib koom tes yog tu. Sostenete il nostro lavoro non-profit. Tus nqi ntawm Paypal, Qhov Chaw Zoo Tshaj Plaws, Indiegogo yog ib qho zoo tshaj plaws.

Coordinate bancarie:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
Banca: Sparkasse Magdeburg
BIC: NOLADE21MDG
Kev tshawb fawb los ntawm: PixelHELPER Foundation non-profit GmbH

►Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Formulario los ntawm cov kev pab cuam zoo dua qub:
//

Mus pw hav zoov los ntawm presets

Las fotos los yog artículos de prensa
Qhia thiab sawv cev xov tooj cua thiab xov tooj cua
Txaus siab rau lub tsev kawm ntawv

La primavera árabe debe llevar el avance y una Nueva comenzar época de la democracia. Pero los rebeldes de antaño tub los presos políticos en la actualidad. La gente ha risikiert que sus propias vidas en los Estados que están en marcadas negro en la escala de la libertad de prensa de Amnistía Internacional, se encuentran ahora en la cárcel y ser olvidados por el lub ntiaj teb. Aquí los pixeles ayudante vam ib tug intervenir y los presos políticos libres.

Nuestra primera acción traerá 13 personas que están en prisión desde noviembre de 2011, de Nuevo en la luz. El "Bahrain 13" fueron detenidos después de los disturbios de febrero de 2011 en la capital de Manana Bahrain, de haber instigado la acusación de la conspiración del gobierno. Muchos estados y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch también apuntan en varias ocasiones ib la tortura. Los prisioneros estaban pom hais angustiado.

Tsis muaj kev kawm txog kev tsis muaj nyiaj rau cov tsev neeg. Koj yuav tsum tau ua ib qho kev sib txuas lus, thiab koj yuav tau txais 5 ib lub tswv yim ntawm koj lub neej. Toda tus neeg yog ib qho yooj yim rau kev ua haujlwm. Tsis muaj kev nyab xeeb ntawm lub ntiaj teb no thiab yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws rau peb lub teb chaws txoj kev ywj pheej.


Campaigns tiv thaiv Islamist neeg ua phem cov koom haum

Yeeb yaj duab los ntawm cov tsev kawm ntawv thiab cov yeeb yaj duab | ZDF 37Grad, ARTE Tracks, TED X Netherlands |Thov nco ntsoov, koj yuav tau txais kev pab hauv Facebook! Si usted apoya Nuestra causa, tendríamos para cualquier donativo agradeceria que seguir podamos de Raug tas mus li nuestras Campañas. Nrog rau cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj los ntawm cov nyiaj los ntawm lub ntiaj teb! Compartir nws cov meeno. Por txaus siab rau qhov chaw ua si truaja trabajo de caridad. Koj tseem tuaj yeem siv Paypal, Qhov Chaw Zoo Tshaj Plaws, Indiegogo los yog transferring clásico

Cuenta para donaciones:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
Banco: Sparkasse Magdeburg
BIC: NOLADE21MDG
Titular: PixelHELPER Foundation non-profit GmbH

►Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Zoo qhov chaw
//

Campagna tiv thaiv l'ISIS

Yav tas los lub neej
Yees duab thiab mloog xov tooj cua
Sostenete la nostra campagna

Pixel Pab rau hauv qhov chaw ua hauj lwm rau cov neeg ua hauj lwm pab pawg neeg "stato islamico", Chiamato anche Daesh. Gli stati sostenitori, Arabia Sau qaum teb, devono, quindi, essere scoraggiati dal continuare financiare il terrorism. Yog tias koj tau txais kev pabcuam nyiaj txiag, koj yuav tau txais kev pabcuam nyiaj txiag nrog rau "Daesh Bank".

L'Arabia Saudita è lo stato considerato finanziatore dello Stato Islamico numero UNO al mondo. Con questa campagna vogliamo sostenere tutte le persone che, ib tug causa di no denaro, muoiono, vengono violentati o ridotti nyob rau hauv schiavitù. Pixel Pab vuole raggiungere anche i Combattenti dell'ISIS che hanno Imparato sulla loro pelleted cosa significa essere nyob rau hauv guerra ib il terrorismo, los ntawm invogliarli ib condividere le loro terribili esperienze con gli altri.

Nyob rau hauv daim ntawv thov, qhov tseeb ntawm qhov tseeb, tsis muaj dab tsi los tiv thaiv kev dag, kev kawm thiab kev sib tw ntawm lub ntiaj teb, yog ib qho tseem ceeb ntawm kev sib txuas lus. Nws yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws los ntawm cov khoom noj khoom haus, kev cog qoob loo.


Campaigns tiv thaiv Islamist neeg ua phem cov koom haum

Video della campagna e apparizioni televisive | Deutsche Welle, RT |


Yeeb duab yoj German:

Daim ntawv ceeb toom rau lub cajmeem ntawm lub nroog tau txais kev pabcuam kev noj qab haus huv los ntawm kev noj qab haus huv thiab kev noj qab haus huv


Txaus siab rau cov neeg siv Facebook thiab Twitter! Yog tias koj tsis muaj kev noj qab haus huv, koj yuav tau txais kev pabcuam kev noj kev haus. Qhov tseeb yog qhov tseeb ntawm lub Euro! Kev sib koom tes yog tu. Sostenete il nostro lavoro non-profit. Tus nqi ntawm Paypal, Qhov Chaw Zoo Tshaj Plaws, Indiegogo yog ib qho zoo tshaj plaws.

Coordinate bancarie:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
Banca: Sparkasse Magdeburg
BIC: NOLADE21MDG
Kev tshawb fawb los ntawm: PixelHELPER Foundation non-profit GmbH

►Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Formulario los ntawm cov kev pab cuam zoo dua qub:

Campaña tiv thaiv ISIS

Las fotos los yog artículos de prensa
Qhia thiab sawv cev xov tooj cua thiab xov tooj cua
Txaus siab rau lub tsev kawm ntawv

Pixel ayudante comenzará llamado una campaña contra los financieros del pawg terrorista "Estado islámico" o Daesh. Los ntawm Estados de Apoyo lub Saudi Arabia & amp; Qatar para el terrorismo puede prevenir con lo campaña para seguir financiando. El lanzamiento tsib Nuestra campaña era la luz de la Proyección de una bandera ES con las Ntsiab "Daesh Banco" y el indicador lo.

Sau lub ntiaj teb no yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws ntawm lub ntiaj teb no. Yog tias koj tau txais nyiaj los ntawm lub tsev kawm ntawv, koj yuav tau txais kev txhim kho koj tus kheej. Pixel yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws los ntawm kev ua lag luam los ntawm kev ua lag luam ntawm kev lag luam ntawm kev lag luam ntawm kev ua phem ntawm cov neeg ua phem.

Peb yuav tau txais kev pabcuam los ntawm kev tawm tsam los tiv thaiv kev cob qhia txog kev lag luam los yog kev ua lag luam, thiab kev ua lag luam yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Nws yog ib qho tseem ceeb ntawm kev ua neej nyob rau hauv kev ua lag luam, kev ua neej thiab kev ua neej.


Campaigns tiv thaiv Islamist neeg ua phem cov koom haum

Yeeb yaj duab ntawm lub tsev kawm ntawv thiab cov yeeb yaj duab | Deutsche Welle, RT |


Yeeb duab yoj German:

Lub teeb nrawm ntawm lub teb chaws Chancellery thiab Saudi Arabia embassy nrog ib tug biplane


Thov nco ntsoov, koj yuav tau txais kev pab hauv Facebook! Si usted apoya Nuestra causa, tendríamos para cualquier donativo agradeceria que seguir podamos de Raug tas mus li nuestras Campañas. Nrog rau cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj los ntawm cov nyiaj los ntawm lub ntiaj teb! Compartir nws cov meeno. Por txaus siab rau qhov chaw ua si truaja trabajo de caridad. Koj tseem tuaj yeem siv Paypal, Qhov Chaw Zoo Tshaj Plaws, Indiegogo los yog transferring clásico

Cuenta para donaciones:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
Banco: Sparkasse Magdeburg
BIC: NOLADE21MDG
Titular: PixelHELPER Foundation non-profit GmbH

►Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Zoo qhov chaw

Qhov kev pom zoo yuav tsum yog neeg txawv teb chaws

Tshaj tawm hauv xov tooj cua thiab TV
Sostenere la nostra campagna

"Molte piccole persone nyob rau hauv molti piccoli luoghi che fanno tante piccole cose, di fronte no mondo può cambiare." Questa è la Nostra visione di un mondo nyob rau hauv cui Tutti possono aiutare Tutti, anche se migliaia di chilometri e Confina con la gente separati. Internet offre tutte le possibilità ib aiutare le persone che hanno bisogno di nuove tecnologie. Il nostro è un medio app: Uniamo ib tug pixel Pab crowdfunding con nyob Streaming di assistenza ntiaj teb no. Con l'applicazione pixel Pab avere la streamer - che noi chiamiamo pixel avatar pab - oltre ad aiutare il buon lawm, una opportunità di reddito. Pixel Pab è molto importante che particolari avatar provenienti dai paesi nyob rau ntawm di sviluppo aiuterà anche le proprie indagini. L'avatar di pixel aiutante può anche entrate (vedere tuaj finanziamo noi stessi) sono nyob rau hauv esecuzione dal nws nyob kwj con altri ancora una volta avatar e quindi sostenere un progetto di aiuto. No darà loro tuaj gli avatar dei paesi più alto reddito industrializzati.

Kev Txhim Kho Nyiaj Los Ntawm Project
Yog tias nws tsis yog tsim los ntawm nws tus kheej, nws puas tau los ntawm kev ua kom zoo dua? Con pixel helper nyob kwj ntau tus neeg los ua ke kom nws ua tau qhov kev ua si. Inizia yog ib qhov kev pabcuam los ntawm cov thawjcoj thiab cov tub ntxhais kawm ntawv. Siete liberi di incassare raws li koj tau muab coj los siv rau hauv cov neeg coob coob.

Web + Hauv App
Con il pixel Pab Hauv si vuole ib tug või stessi di pixel aiutante avatar e nyob rau hauv grado di Kho kom raug neeg kuv progetti nyob rau hauv diretta di propria crowdfunding. Gli utenti della Nostra piattaforma allora si può sostenere la Nostra webapp e finanziare kuv vostri obiettivi di crowdfunding che si converte poi dal vivo. Con la webapp pixel Pab l'utente può seguire kuv Vari aiuti crowdfunding progetti dal vivo chattare direttamente con il pixel aiutante Avatar Nyob Streaming e sostegno da parte di piccole quantità il progetto Desiderato.

Lub xov tooj ntawm tes smartphone
Il nostro è quello di obiettivo consentere kuv pixel Pab App anche povere persone un'ulteriore Fonte di reddito. raccoglie pertanto pixel Pab vecchi smartphone Android ib twv ib tug questi di iscritti avatar pixel pab nei paesi nyob rau ntawm di sviluppo. Xav paub ntau ntxiv avviene pixel Helper. Anche un primo supporto ib l'acquisto finanziario di accesso ib tug Internet, si xav tias nei casi singoli.
Cov phiaj xwm yeeb yaj kiab thiab TV qhiaTxaus siab rau cov neeg siv Facebook thiab Twitter! Yog tias koj tsis muaj kev noj qab haus huv, koj yuav tau txais kev pabcuam kev noj kev haus. Qhov tseeb yog qhov tseeb ntawm lub Euro! Kev sib koom tes yog tu. Sostenete il nostro lavoro non-profit. Tus nqi ntawm Paypal, Qhov Chaw Zoo Tshaj Plaws, Indiegogo yog ib qho zoo tshaj plaws.

Coordinate bancarie:
IBAN: DEXTUMX 70 8105 3272 0641 0339
Banca: Sparkasse Magdeburg
BIC: NOLADE21MDG
Kev tshawb fawb los ntawm: PixelHELPER Foundation non-profit GmbH

►Betterplace https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►PayPal https://www.paypal.me/PixelHELPER

Formulario los ntawm cov kev pab cuam zoo dua qub:
//

Muab daim ntawv pub dawb rau indiegogo: