Trenutne kampanje

Odabir kampanja

Projekti u kojima PixelHELPER radi na inauguraciji javnog interesa za relevantne zanemarene teme. Ovdje je potreban medijski fokus kako bi se postigla klasična i internetska komunikacija, virusni prijenos tih informacija. Svako dijeljenje kampanja za društveno umrežavanje pomaže i potiče se. Razgovarajte s našim krugom prijatelja o našim kampanjama i pokušajte nas podržati.