2. ივლისი 2014 Oliver Bienkowski

02. ივლისი 2014

პროექტის დასაწყისი; ტექნოლოგიის წინასწარი გამოცდა. უპირველეს ყოვლისა, უნდა ითქვას, რომ ინტერნეტის სიჩქარე პირველ რიგში ცუდია. ჩვენ ბევრი რამ უნდა შევცვალოთ და აფრიკის მოწყობა გვქონდა. საბოლოო ჯამში იგი მუშაობდა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია წარმოვადგინოთ ყველა იმ თვისება, რაც ჩვენ გვქონდა დაგეგმილი.

დაწყებისას

დაწყებისასდაწყებისას