ჩვენი მოგება არ შეუძლია თქვენი შემოწირულების გარეშე? ?????????