8. აგვისტოს 2014 Oliver Bienkowski

განაწილების დამტკიცება

მაროკოში დამხმარე პროდუქციის განაწილების ავტორიზაცია წელიწადში 3013. ეს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ typo, მაგრამ მაინც ჩვენ არ უნდა ვთხოვო ყოველ რამდენიმე თვეში ახლა.

დამტკიცების