Манай ашгийн төлөө бусдад хандивгүйгээр хийж чадахгүй. ??????????????????? ?????????