Naše nepridobitne dejavnosti ne morejo storiti brez vaših darov? ?????????