15. Tetor 2014 Oliver BIENKOWSKI

Ruaj botën

Ruaj Kongresin Botëror, Bonn. Teatri Bonn organizoi një kongres artistike-shkencore në bashkëpunim me Festivalin Beethoven, Zyra e Jashtme dhe të organeve të ndryshme të Kombeve të Bashkuara dhe OJQ-të tjera në Bon. Nën titullin "shpëtuar botën - një ekspeditë utopike me ekspertë, artistë dhe shkencëtarë" duhet të merren nga qendra Konventës, auditore dhe laboratorët dhe bëri një përvojë ndijor në skenë për një publik më të gjerë për problemet globale të njerëzimit dhe kontekstet e tyre. PixelHELPER ishte në vend me kabinë informuese dhe i dha audiencës përshtypjen e parë të projektit PixelHELPER.

stw1stw2