Pyllëzimi në vend i minierave të tokës kundër ndryshimit të klimës

Hedhja shigjetat e pemëve me fidanë të mbaruar dhe pleh

Pyllëzimi në vend i minierave të tokës. Gazeta më e madhe në Marok raporton sot mbi propozimin tonë në Parlamentin Australian për t'i kërkuar Mbretit Marok të na jepte një aeroplan të minave tokësore Hercules-C130, në mënyrë që ta shndërrojmë atë në pyjet e pyllit të Marokut dhe Australisë. Një fabrikë e vogël këtu në vendndodhjen tonë në Marok duhet të prodhojë shigjetat e pemëve të cilat hidhen më pas. Pa ndihmën e Mbretit të Marokut, nuk ka asgjë që mund të bëjmë. Meqenëse ai nuk iu përgjigj letrave tona të fundit, ne nuk po imagjinojmë ndonjë shans, por jemi të lumtur për surprizat pozitive.

Shigjetat e pemëve nga printeri 3D

Jo-fitimprurëse ynë nuk mund të bëjë pa donacionet tuaja ??????????????????? ?????????