Pyllëzimi në vend i minierave të tokës kundër ndryshimit të klimës

Hedhja shigjetat e pemëve me fidanë të mbaruar dhe pleh

Pyllëzimi në vend të minave tokësore. Gazeta më e madhe në Marok raportoi sot mbi propozimin tonë në Parlamentin Australian për t'i kërkuar Mbretit Marok që të na japë një aeroplan minash toke Hercules-C130 në mënyrë që ta kthejmë atë për ripyllëzimin e pyjeve të Marokut dhe Australisë. Një fabrikë e vogël këtu në vendndodhjen tonë marokene supozohet të prodhojë shigjetat e pemës të cilat më pas hidhen. Por ne nuk mund të bëjmë asgjë pa ndihmën e mbretit të Marokut. Meqenëse ai nuk reagoi ndaj letrave tona të fundit, ne nuk parashikojmë ndonjë mundësi, por jemi të lumtur për surprizat pozitive. 

Shigjetat e pemëve nga printeri 3D

Jo-fitimprurëse ynë nuk mund të bëjë pa donacionet tuaja ??????????????????? ?????????