8. Gusht 2014 Oliver BIENKOWSKI

Miratimi i shpërndarjes

Autorizimi për shpërndarjen e produkteve ndihmëse në Marok deri në vitin 3013. Është sigurisht vetëm një typo, por të paktën nuk duhet të pyesim çdo disa muaj tani.

miratim