29. నవంబర్ 9 ఆలివర్ Bienkowski

29. నవంబర్ 9

జర్మనీలోని నీస్లో థింక్ ట్యాంక్ పిక్సేల్హీపర్ ఇ.వి. యొక్క ఫౌండేషన్. ఈ పునాది ఆధారంగా, మేము పిక్సెల్ హెల్పెర్తో ప్రారంభం కావాలని నిర్ణయించుకున్నాము. ఆ సమయంలో, మేము స్లండాగ్ టైకూన్, ప్రత్యామ్నాయ రియాలిటీ గేమ్ ను మొదటి థింక్ ట్యాంక్ మరియు కలవరపరిచే సెషన్ల తర్వాత లైవ్ స్ట్రీం ప్రేక్షకుల వేదికగా మార్చాము.