Trồng rừng thay vì khai thác đất chống biến đổi khí hậu

Thả phi tiêu bằng cây con và phân bón thành phẩm

Trồng rừng thay mìn. Tờ báo lớn nhất ở Ma-rốc hôm nay đưa tin về đề xuất của chúng tôi với Quốc hội Úc yêu cầu Quốc vương Ma-rốc trao cho chúng tôi một chiếc máy bay rải mìn Hercules-C130 để chúng tôi có thể chuyển đổi nó phục vụ cho việc trồng rừng ở Ma-rốc và rừng của Úc. Một nhà máy nhỏ ở đây tại địa điểm Ma-rốc của chúng tôi được cho là để sản xuất phi tiêu cây sau đó được thả xuống. Nhưng chúng tôi không thể làm gì nếu không có sự giúp đỡ của vua Maroc. Vì anh ấy không phản ứng với những lá thư cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi không hình dung ra bất kỳ cơ hội nào, nhưng chúng tôi rất vui vì những bất ngờ tích cực. 

Phi tiêu cây từ máy in 3D

???????????? có thể t `phi lợi nhuận của chúng tôi làm mà không có sự đóng góp của các bạn ???? Trong tên của khoan dung, chúng tôi shoulderstand claimsoft quyền không chịu đựng không dung nạp ??????? ?????????