אונדזער ניט-נוץ קענען ניט טאָן אָן דיין דאָוניישאַנז ??????????????????? ?????????