4 일 전
การ สัมภาษณ์ กับ ผู้ ก่อตั้ง #PixelHELPER @Lightartist ถูก ปิด กั้น การ เข้าถึง ใน ประเทศไทย แต่ ดู จาก ประเทศ อื่น ๆ ได้ ทั่ว โลก เรา เรียก ร้อง ให้ กษัตริย์ ไทย สละ ราช สมบัติ และ เรียก ร้อง ให้ ICC นำ ตัว เขา ไป ขึ้น ศาล อาชญากรรม ต่อ มนุษยชาติ https://t.co/vLlmuKlbwh https://t.co/gde7eiSy4Z PixelHELPER 사진
4 일 전
와의 인터뷰 #PixelHELPER 설립자 @Lightartist 태국의 검열에 의해 차단 된 상태이지만 다른 국가에서도 여전히 구할 수 있습니다 태국 국왕은 사임을 요청하고 국제 형사 재판소를 소집하도록 요청합니다 # 라마 엑스 인류에 대한 그의 범죄 때문에 https://t.co/Ozbf82EhTC PixelHELPER 사진
4 일 전
คราว หน้า ถ้า กษัตริย์ # รา มา 10 ออก จาก โรงแรม และ ไป ขี่ จักรยาน เรา จะ ทำให้ เขา เปียก ด้วย น้ำ จาก หัว ฉีด รถ ดับ เพลิง มา เล่น เกม กับ รา มา เพราะว่า เขา สั่ง ให้ มี การ ทำร้าย ประชาชน ไทย ถ้า กลัว เขา มา ช่วย กัน ลงขัน ซื้อ รถ ดับ เพลิง ฉีด น้ำ น้ำ https://t.co/vLlmuKlbwh https://t.co/rUSMA26tG8 PixelHELPER 사진
4 일 전
다음에 왕 # 라마 엑스 자전거를 타기 위해 호텔을 떠난다 그는 태국 사람들을 고문하기 위해 라마와 함께 게임을하자. 그를 두려워, 차를 사 #gofundme https://t.co/vLlmuKlbwh https://t.co/rORhRDNuh2 PixelHELPER 사진
4 일 전
허구의 인식의 가벼운 예술 풍자 만화 #HongKong 연방 정부에 의해 독립적 인 국가로서. 우리는 홍콩에서 새로운 나라의 탄생을 경험하고 있습니까? 시 대통령이 생각하는 것처럼 민족은 민족적으로 구성되지 않고 시민권을 기반으로합니다. https://t.co/gpXx6WfKEq PixelHELPER 사진
5 일 전
เฮ ล โล # รา มา 10 คุณ ไม่ รู้จัก เรา แต่ เรา รู้จัก คุณ เรา มา เล่น เกม กัน นี่ คือ สิ่ง ที่ คุณ ควร ทำ คุณ จะ ต้อง ลา ออก จาก การ เป็น กษัตริย์ และ คืน ประเทศไทย ให้ กับ ประชาชน เพื่อ ที่ เขา จะ ได้ มี ประชาธิปไตย เสรี โดย ไม่มี เผด็จการ ไป ทหาร คุกคาม รอบ ตัว ซิ รา มา 10 คุณ จะ รู้ ว่า เรา ไม่ ได้ โกหก https://t.co/5iI3szSkz4 https://t.co/0Kv7kkJ3h4 PixelHELPER 사진
5 일 전
안녕하세요 # 라마 엑스 당신은 우리를 모르지만 우리는 당신을 알고 있습니다. 우리는 게임을하고 싶다. 상황은 다음과 같습니다. 당신은 왕으로 사임하고 사람들에게 군사 Junta없이 자유로운 민주주의에 살 수 있도록 태국을줍니다. RamaX를 둘러보십시오. 우리가 거짓말하고 있지 않다는 것을 알고 https://t.co/5iI3szSkz4 https://t.co/XiSIpaX7ZL PixelHELPER 사진
5 일 전
Rama X.가 미래에 비행 할 수있는 유일한 장소는 항상
#밤으로. 왕이 어디에 있든지 사람들은 그를 받아들이지 않을 것입니다. 그의 시간이 촉박합니다. 그는 태국이 마침내 현실을 얻을 수있는 길을 열었습니다. # 민주주의 ✊👉 https://t.co/RutMPz4U74 https://t.co/JZXmYCxxo6
PixelHELPER 사진
5 일 전
เมื่อ วาน นี้ คิง ไทย บิน สู่ จักรวาล อัน ไม่ สิ้นสุด เขา จำเป็น จะ ต้อง เรียน รุ้ ที่ จะ อยู่ กับ การ ถูก วิจารณ์ ไม่มี ที่สุด สุด ที่ ยุโรป ไม่ ว่า เขา จะ ไป ที่ ใด เรา ก็ จะ ติดตาม เขา ไป ยิ่ง เขา ใช้ เงิน เท่าใด ไป จำนวน เพื่อ กดขี่ ข่มเหง ผู้ คน ก็ จะ ยิ่ง มี คน ที่ ต้องการ โค่น บัลลังก์ มาก เท่านั้น ✊👉 https://t.co/vLlmuKlbwh https://t.co/FCC9hGPddi PixelHELPER 사진
5 일 전
어제 왕은 무한의 고리를 날았습니다. 그는 유럽에서 무한한 비판에 익숙해 져야한다. 그가 어디를 가든지 우리는 그를 따라갈 것이다. 왕이 고문과 압제에 더 많은 돈을 쓸수록, 더 많은 내부 고발자가 그를 전복시키고 싶어합니다. 👉✊🦇 https://t.co/vLlmuKlbwh https://t.co/Un6Upkir1v PixelHELPER 사진
6 일 전
설립자 Oliver Bienkowski와의 인터뷰 @Lightartist@PixelHELPER 태국 왕에 대한 캠페인에 대한 Jom Petchpradab # 라마 엑스. 검색 #whistleblowers 헤이그의 국제 형사 재판소에 라마를 두는 정보
https://t.co/N9HS2JZ6gP
6 일 전
Yom Petchpradab은 인터뷰를 원합니다 @Lightartist 운동가 그룹의 창시자 @PixelHELPER. #PixelHELPER Vajiralogkorn 왕에 대한 독일의 항의를 조직하십시오. 오늘 오후 5시에 시청할만한 가치가 있습니다. https://t.co/MS8ky4uSs6 -우리를 지원 # 기금 조성 https://t.co/RutMPz4U74 https://t.co/maFHLtuZkr
1 주 전
우리는 왕의 인형을 하인, 하렘, 경찰, 악마 및 기타 인형과 함께 사용하여 태국의 문제를 재미있는 비디오로 찾아냅니다. 예술은 독재자를 쓰러 뜨린다. 당신은 정권을 조롱하고 그것이 사람들에 의해 전복되기 전에 그 이름을 잘못 지정해야합니다! # 민주주의 https://t.co/McVgVrNUcJ PixelHELPER 사진
1 주 전
สนับสนุน เรา @PixelHELPER https://t.co/vLlmuKlbwh กษัตริย์ ชรา ผู้ ร่ำรวย จาก # ประเทศไทย ต้องการ ที่ จะ อาศัย อยู่ ใน ยุโรป เขา ไม่ใช่ คน ฉลาด เขา ได้ สะดุด ล้ม ท ริ ป นี้ มัน จบ แล้ว จง จับ ตัว เขา เขา ขโมย จาก คน ไทย เรา สู้ กับ ทร ราชย์ ที่ เหยียบย่ำ พวก คุณ ถ้า คุณ อยาก ใช้ ชีวิต อย่าง ให้ เสรี คุณ ได้ มา https://t.co/Yuaa4FcKdr PixelHELPER 사진
1 주 전
สนับสนุน เรา @PixelHELPER https://t.co/vLlmuKlbwh กษัตริย์ ชรา ผู้ ร่ำรวย จาก # ประเทศไทย ต้องการ ที่ จะ อาศัย อยู่ ใน ยุโรป เขา ไม่ใช่ คน ฉลาด เขา ได้ สะดุด ล้ม ท ริ ป นี้ มัน จบ แล้ว จง จับ ตัว เขา เขา ขโมย จาก คน ไทย เรา สู้ กับ ทร ราชย์ ที่ เหยียบย่ำ พวก คุณ ถ้า คุณ อยาก ใช้ ชีวิต อย่าง ให้ เสรี คุณ ได้ มา https://t.co/7V1LBhfute PixelHELPER 사진
1 주 전
지원 @PixelHELPER https://t.co/vLlmuKlbwh 오래되고 부유 한 왕 #Thailand 그는 영리하지 않았고, 밧줄을 넘어서 여행이 끝났습니다. 싸우기 위해서 https://t.co/PpVQ6o4vVm PixelHELPER 사진
1 주 전
지원 @PixelHELPER https://t.co/vLlmuKlbwh 오래되고 부유 한 왕 #Thailand 그는 영리하지 않았고, 밧줄을 넘어서 여행이 끝났습니다. 싸우기 위해서 https://t.co/l2qgCVg2EB PixelHELPER 사진
1 주 전
펀치와 쥬디 쇼. หุ่น มือ กษัตริย์ จะ ถูก นำ มา ใช้ เพื่อ ตี แสกหน้า ข้อเท็จจริง ที่ ไม่มี ใคร พูด ถึง มา ก่อน ใน 유튜브 ไม่ ว่า กษัตริย์ คน นี้ จะ ไป ที่ไหน ใน โลก นี้ หุ่น ตัว นี้ จะ ติดตาม เขา ไป ใน ทุก ที่ https://t.co/n4oCVdPSHw https://t.co/MpKgyn0Hoz PixelHELPER 사진
1 주 전
매너, 우리를 인간으로 만들어 저게 뭘 뜻하는지 아니? 우리는 왕에게 교훈을 가르 칠 것입니다. 하루 종일 트위터를하고 싶니? 아니면 우리는 Maha Vajiralongkorn와 싸우고 싶어 #의회 제도? 우리를 지원 #crowdfunding 지금 https://t.co/n4oCVdPSHw https://t.co/fakXSEVAeG PixelHELPER 사진
1 주 전
펀치와 쥬디 쇼. หุ่น มือ กษัตริย์ จะ ถูก นำ มา ใช้ เพื่อ ตี แสกหน้า ข้อเท็จจริง ที่ ไม่มี ใคร พูด ถึง มา ก่อน ใน 유튜브 ไม่ ว่า กษัตริย์ คน นี้ จะ ไป ที่ไหน ใน โลก นี้ หุ่น ตัว นี้ จะ ติดตาม เขา ไป ใน ทุก ที่ https://t.co/vLlmuKlbwh https://t.co/O4WXWm1JKE PixelHELPER 사진
1 주 전
태국에서의 삶은 조랑말 농장이 아니라 최고의 펀치와 주디 쇼입니다. 왕의 손 인형은 다른 누구도 YouTube 동영상에서 이야기 할 수없는 어려운 사실을 제시하는 데 사용됩니다. 왕이 세상 어디로가더라도 우리의 인형이 그를 따릅니다. 👉✊ https://t.co/n4oCVdPSHw https://t.co/1JaMhqR8FQ PixelHELPER 사진
1 주 전
กษัตริย์ ไทย ถูก หวย เพราะ เกิด ใน ราช สำนัก แต่ เขา ไม่ใช่ พระเจ้า เขา ทำร้าย ทรมาน ผู้ คน และ โยน ผู้หญิง ของ เขา เข้า คุก ติดตาม เรา มา ดู วิธี การ ทำ หุ่น กษัตริย์ ไทย กัน สนับสนุน คณะ ละคร หุ่น มือ 펀치와 주디 쇼 ได้ ที่ นี่ 기금 https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษั ต ร # ก ษั ตริ ย์ มี ไว้ ทำไม https://t.co/UwVzUtkxd3 https://t.co/7ziYF81hJZ PixelHELPER 사진
1 주 전
กษัตริย์ ไทย ถูก หวย เพราะ เกิด ใน ราช สำนัก แต่ เขา ไม่ใช่ พระเจ้า เขา ทำร้าย ทรมาน ผู้ คน และ โยน ผู้หญิง ของ เขา เข้า คุก ติดตาม เรา มา ดู วิธี การ ทำ หุ่น กษัตริย์ ไทย กัน สนับสนุน คณะ ละคร หุ่น มือ 펀치와 주디 쇼 ได้ ที่ นี่ 기금 https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษั ต ร # ก ษั ตริ ย์ มี ไว้ ทำไม https://t.co/UwVzUtkxd3 https://t.co/eJzoBI0CNv PixelHELPER 사진
1 주 전
태국 왕은 자궁 자궁 복권에서 당첨되었습니다. 그는 신이 아닙니다. 그는 사람들을 고문하고 여자들을 감옥에 던져 넣습니다. 왕 인형을 만드는 방법을 볼 수 있습니다. Thai Democracy Defenders Fund에 기부하여 Punch and Judy 쇼를 지원하십시오 https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษั ตริ ย์ มี ไว้ ทำไม https://t.co/W4bp3apOx6 PixelHELPER 사진
1 주 전
태국 왕은 자궁 자궁 복권에서 당첨되었습니다. 그는 신이 아닙니다. 그는 사람들을 고문하고 여자들을 감옥에 던져 넣습니다. 왕 인형을 만드는 방법을 볼 수 있습니다. Thai Democracy Defenders Fund에 기부하여 Punch and Judy 쇼를 지원하십시오 https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษั ตริ ย์ มี ไว้ ทำไม https://t.co/NgunYifJsP PixelHELPER 사진
1 주 전
กษัตริย์ ไทย ถูก หวย เพราะ เกิด ใน ราช สำนัก แต่ เขา ไม่ใช่ พระเจ้า เขา ทำร้าย ทรมาน ผู้ คน และ โยน ผู้หญิง ของ เขา เข้า คุก ติดตาม เรา มา ดู วิธี การ ทำ หุ่น กษัตริย์ ไทย กัน สนับสนุน คณะ ละคร หุ่น มือ 펀치와 주디 쇼 ได้ ที่ นี่ 기금 https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษั ต ร # ก ษั ตริ ย์ มี ไว้ ทำไม https://t.co/UwVzUtkxd3 PixelHELPER 사진
1 주 전
태국 왕은 자궁 자궁 복권에서 당첨되었습니다. 그는 신이 아닙니다. 그는 사람들을 고문하고 여자들을 감옥에 던져 넣습니다. 왕 인형을 만드는 방법을 볼 수 있습니다. Thai Democracy Defender Fund에 기부하여 Punch and Judy 쇼를 지원하십시오 https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษั ตริ ย์ มี ไว้ ทำไม https://t.co/cfNQkLKgFv PixelHELPER 사진
2 주 전
태국 폐하 모욕 법 제 112 조가 폐지되어야합니다. 타이 킹은 물러나서 민주 선거의 길을 개척해야합니다. "그들은 우리의 생명을 빼앗아 갈 수 있지만 그들은 결코 우리의 자유를 빼앗지 않을 것입니다!" 말했다 @Lightartist, 창업자 @PixelHELPER 우리를 지원하십시오 : https://t.co/KC20BMakED https://t.co/vPqUr8FbBE PixelHELPER 사진
2 주 전
เรา ฉาย แสง ไป ที่ ตึก รัฐสภา เรียก ร้อง ให้ รัฐบาล เยอรมัน เริ่ม กระบวนการ ขับ ไล กษัตริย์ ออก จาก เยอรมนี คน ไทย ต้อง ลุก ขึ้น สู้ ยกเลิก ระบอบ กษัตริย์ และ จัด เลือกตั้ง เสรี ตาม ระบอบ ประชาธิปไตย # ลุ ก ขึ้น # ลุ ก ขึ้น สู้ เพื่อ ประชาธิปไตย # พระราม 10 https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษั ตริ ย์ มี ไว้ ทำไม https://t.co/VRcLwXkHPg PixelHELPER 사진