1 දිනකට පෙර
P ไทย ถูก เกิด ราช สำนัก unch unch มือ มือ unch unch unch นี่ นี่ นี่ https://t.co/vLlmuKlbwh #ั ต #ั ตริ ย์ มี ไว้ https://t.co/UwVzUtkxd3 https://t.co/7ziYF81hJZ PixelHELPER ඡායාරූපය
1 දිනකට පෙර
P ไทย ถูก เกิด ราช สำนัก unch unch มือ มือ unch unch unch นี่ นี่ นี่ https://t.co/vLlmuKlbwh #ั ต #ั ตริ ย์ มี ไว้ https://t.co/UwVzUtkxd3 https://t.co/eJzoBI0CNv PixelHELPER ඡායාරූපය
1 දිනකට පෙර
තායි රජතුමා ගර්භාෂ ලොතරැයිය දිනුවා. ඔහු දෙවියෙක් නොවේ. ඔහු මිනිසුන්ට වධහිංසා පමුණුවයි. රජුගේ රූකඩයක් ගොඩනඟන්නේ කෙසේදැයි ඔබට දැක ගත හැකිය. තායි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආරක්ෂකයින්ගේ අරමුදලට පරිත්‍යාගයක් කරමින් අපගේ පන්ච් සහ ජූඩි ප්‍රදර්ශනයට සහාය වන්න https://t.co/vLlmuKlbwh #ั ตริ ย์ มี ไว้ https://t.co/W4bp3apOx6 PixelHELPER ඡායාරූපය
1 දිනකට පෙර
තායි රජතුමා ගර්භාෂ ලොතරැයිය දිනුවා. ඔහු දෙවියෙක් නොවේ. ඔහු මිනිසුන්ට වධහිංසා පමුණුවයි. රජුගේ රූකඩයක් ගොඩනඟන්නේ කෙසේදැයි ඔබට දැක ගත හැකිය. තායි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආරක්ෂකයින්ගේ අරමුදලට පරිත්‍යාගයක් කරමින් අපගේ පන්ච් සහ ජූඩි ප්‍රදර්ශනයට සහාය වන්න https://t.co/vLlmuKlbwh #ั ตริ ย์ มี ไว้ https://t.co/NgunYifJsP PixelHELPER ඡායාරූපය
1 දිනකට පෙර
P ไทย ถูก เกิด ราช สำนัก unch unch มือ มือ unch unch unch นี่ นี่ นี่ https://t.co/vLlmuKlbwh #ั ต #ั ตริ ย์ มี ไว้ https://t.co/UwVzUtkxd3 PixelHELPER ඡායාරූපය
1 දිනකට පෙර
තායි රජතුමා ගර්භාෂ ලොතරැයිය දිනුවා. ඔහු දෙවියෙක් නොවේ. ඔහු මිනිසුන්ට වධහිංසා පමුණුවයි. රජුගේ රූකඩයක් ගොඩනඟන්නේ කෙසේදැයි ඔබට දැක ගත හැකිය. තායි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආරක්ෂක අරමුදලට පරිත්‍යාගයක් කරමින් අපගේ පන්ච් සහ ජූඩි ප්‍රදර්ශනයට සහාය වන්න https://t.co/vLlmuKlbwh #ั ตริ ย์ มี ไว้ https://t.co/cfNQkLKgFv PixelHELPER ඡායාරූපය
2 මීට දින තුනකට පෙර
තායි මහේස්ත අපහාස පනත 112 වන වගන්තිය අහෝසි කළ යුතුය. තායික් ජාතිකයන් ඉවත් වී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණයක් සඳහා මාර්ගය පැහැදිලි කළ යුතුය. "ඔවුන් අපේ ජීවිත උදුරා ගනීවි, නමුත් ඔවුන් කිසි විටෙකත් අපගේ නිදහස උදුරා ගන්නේ නැත!" කිව්වා @Lightartist, නිර්මාතෘ @PixelHELPER අපට සහාය වන්න: https://t.co/KC20BMakED https://t.co/vPqUr8FbBE PixelHELPER ඡායාරූපය
2 මීට දින තුනකට පෙර
เรา ฉาย แสง การ์ตูน "คิง ถูก ฟ้าผ่า ตาย โถส้วม โถส้วม” พร้อม ข้อความ 112 ช่วย ชีวิต ประเทศไทย 112 XNUMX คือ กฎหมาย หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และ # 10 สนับสนุน https://t.co/vLlmuKlbwh #ั ตริ ย์ มี ไว้ https://t.co/ymDAxejPug PixelHELPER ඡායාරූපය
2 මීට දින තුනකට පෙර
: "กษัตริย์ กลัว คน ปลด เจ้า" เจ้า ฉาย ไป # 10 สนับสนุน https://t.co/vLlmuKlbwh #ั ตริ ย์ มี ไว้ https://t.co/BiKQjhoF1G PixelHELPER ඡායාරූපය
2 මීට දින තුනකට පෙර
: "กษัตริย์ กลัว คน ปลด พันธนาการ เจ้า" ถูก ฉาย ไป ยัง ประตูชัย #์ ลิ น เรา ขอ สนับสนุน ให้ คน ไทย # 10 สนับสนุน https://t.co/vLlmuKlbwh #ั ตริ ย์ มี ไว้ https://t.co/wSgA3IAqvZ PixelHELPER ඡායාරූපය
2 මීට දින තුනකට පෙර
เรา ฉาย แสง ไป บน ประตูชัย บ รัน เดน บู ร์ #์ ลิ น เรียก ให้ #ุ ก ขึ้น สู้ เพื่อ https://t.co/vLlmuKlbwh #ั ตริ ย์ มี ไว้ https://t.co/IOqkBb7fXu PixelHELPER ඡායාරූපය
2 මීට දින තුනකට පෙර
การ์ตูน: "กษัตริย์ กลัว คน ไทย ปลด พันธนาการ เจ้า" ถูก ฉาย ไป ที่ทำการ. ที่ #์ ลิ น เรา ขอ สนับสนุน ให้ คน ไทย # 10 https://t.co/vLlmuKlbwh #ั ตริ ย์ มี ไว้ https://t.co/WjO1tdLxg2 PixelHELPER ඡායාරූපය
2 මීට දින තුනකට පෙර
เรา ฉาย แสง การ์ตูน ข้อความ "“ คิง ถูก ฟ้าผ่า รัฐบาล โถส้วม ” # 10 https://t.co/vLlmuKlbwh #ั ตริ ย์ มี ไว้ https://t.co/HZs2xYfELQ PixelHELPER ඡායාරූපය
2 මීට දින තුනකට පෙර
සැහැල්ලු විකට රූපය: "තායි රජ තායි ජනතාවට බිය වෙයි. රාජකීය දම්වැල් කඩන්න" බ්‍රැන්ඩන්බර්ග් ගේට්ටුව මත බැබළෙයි #Berlin. රාජකීය හිංසනයට එරෙහිව පියවර ගන්නා ලෙස අපි තායි ජනතාව දිරිමත් කරමු #RamaX. අපගේ අරමුදලට සහාය වන්න: https://t.co/RutMPz4U74 https://t.co/RP6yPUtvpU PixelHELPER ඡායාරූපය
2 මීට දින තුනකට පෙර
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා කැරැල්ල බ්රැන්ඩන්බර්ග් ගේට්ටුව මත බබළයි #Berlin. රජු ජර්මනියෙන් පලවා හැරීමට පියවර ගන්නා ලෙස අපි ජර්මානු රජයෙන් ඉල්ලා සිටිමු. තායි ජනතාවට කැරලි ගැසීමට, රාජාණ්ඩුව අහෝසි කිරීමට හා නිදහස් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණයක් පැවැත්විය යුතුය. අපගේ අරමුදලට සහාය වන්න: https://t.co/RutMPz4U74 https://t.co/X9XICj99s7 PixelHELPER ඡායාරූපය
2 මීට දින තුනකට පෙර
අන්තර්ගතය සහිත සැහැල්ලු කලා කාටූනයක්: “රජ වැසිකිළියක වාඩි වී අකුණු සැර වැදී මිය යයි” බ්‍රැන්ඩන්බර්ග් ගේට්ටුව මත බබළයි. නොමැත. 112 යුරෝපයේ ජීවිත බේරා ගනී. තායිලන්තයේ, 112 යනු ලේස් මහිමාන්විත නීතිය වන අතර මිනිසුන් මරා දමයි #RamaX අපගේ අරමුදලට සහාය වන්න: https://t.co/RutMPz4U74 https://t.co/oqyCoG4kJc PixelHELPER ඡායාරූපය
2 මීට දින තුනකට පෙර
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා කැරැල්ල බැබළෙන්නේ එහි ෆෙඩරල් පාර්ලිමේන්තුව වන බුන්ඩෙස්ටැග් මත ය. රජු ජර්මනියෙන් පලවා හැරීමට පියවර ගන්නා ලෙස අපි ජර්මානු රජයෙන් ඉල්ලා සිටිමු. තායි ජනතාවට කැරලි ගැසීමට, රාජාණ්ඩුව අහෝසි කිරීමට හා නිදහස් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණයක් පැවැත්විය යුතුය. අපගේ අරමුදලට සහාය වන්න: https://t.co/RutMPz4U74 https://t.co/vzn5N6c6BW PixelHELPER ඡායාරූපය
2 මීට දින තුනකට පෙර
සැහැල්ලු විකට රූපය: "තායි රජ තායි ජනතාවට බිය වෙයි. රාජකීය දම්වැල් කඩන්න" එහි ෆෙඩරල් පාර්ලිමේන්තුවේ බුන්ඩෙස්ටැග් මත බබළයි #Berlin. රාජකීය හිංසනයට එරෙහිව පියවර ගන්නා ලෙස අපි තායි ජනතාව දිරිමත් කරමු #RamaX. අපගේ අරමුදලට සහාය වන්න: https://t.co/RutMPz4U74 https://t.co/xAnxq28vJS PixelHELPER ඡායාරූපය
2 මීට දින තුනකට පෙර
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා කැරැල්ල බැබළෙන්නේ එහි ෆෙඩරල් පාර්ලිමේන්තුව වන බුන්ඩෙස්ටැග් මත ය. රජු ජර්මනියෙන් පලවා හැරීමට පියවර ගන්නා ලෙස අපි ජර්මානු රජයෙන් ඉල්ලා සිටිමු. තායි ජනතාවට කැරලි ගැසීමට, රාජාණ්ඩුව අහෝසි කිරීමට හා නිදහස් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණයක් පැවැත්විය යුතුය. අපගේ අරමුදලට සහාය වන්න: https://t.co/RutMPz4U74 https://t.co/wExIdCtUD6 PixelHELPER ඡායාරූපය
2 මීට දින තුනකට පෙර
අන්තර්ගතය සහිත සැහැල්ලු කලා කාටූනයක්: “රජ වැසිකිළියක වාඩි වී අකුණු සැර වැදී මිය යයි” ජර්මානු බුන්ඩෙස්ටැග් මත බබළයි. නොමැත. 112 යුරෝපයේ ජීවිත බේරා ගනී. තායිලන්තයේ, 112 යනු ලේස් මහිමාන්විත නීතිය වන අතර මිනිසුන් මරා දමයි #RamaX අපගේ අරමුදලට සහාය වන්න: https://t.co/RutMPz4U74 https://t.co/6OyRMYPVUa PixelHELPER ඡායාරූපය
2 මීට දින තුනකට පෙර
සැහැල්ලු විකට රූපය: "තායි රජ තායි ජනතාවට බිය වෙයි. රාජකීය දම්වැල් කඩන්න" ෆෙඩරල් චාන්සලරි හි දී බැබළෙයි #Berlin. රාජකීය හිංසනයට එරෙහිව පියවර ගන්නා ලෙස අපි තායි ජනතාව දිරිමත් කරමු #RamaX. අපගේ අරමුදලට සහාය වන්න: https://t.co/RutMPz4U74 https://t.co/B1PoMXT2aA PixelHELPER ඡායාරූපය
2 මීට දින තුනකට පෙර
අන්තර්ගතය සහිත සැහැල්ලු කලා කාටූනයක්: “රජ වැසිකිළියක වාඩි වී අකුණු සැර වැදී මිය යයි” ෆෙඩරල් චාන්සලරි මත බබළයි. නොමැත. 112 යුරෝපයේ ජීවිත බේරා ගනී. තායිලන්තයේ, 112 යනු ලේස් මහිමාන්විත නීතිය වන අතර මිනිසුන් මරා දමයි #RamaX අපගේ අරමුදලට සහාය වන්න: https://t.co/RutMPz4U74 https://t.co/b7iY144Lnq PixelHELPER ඡායාරූපය
2 මීට දින තුනකට පෙර
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා කැරැල්ල බැබළෙන්නේ ෆෙඩරල් චාන්සලරි, ඇන්ජෙලා මර්කල්ස් ගොඩනැගිල්ල මත ය. රජු ජර්මනියෙන් පලවා හැරීමට පියවර ගන්නා ලෙස අපි චාන්සලර්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු. තායි ජනතාවට කැරලි ගැසීමට, රාජාණ්ඩුව අහෝසි කිරීමට හා නිදහස් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණයක් පැවැත්විය යුතුය. අපගේ අරමුදලට සහාය වන්න: https://t.co/RutMPz4U74 https://t.co/IpKxscIBCK PixelHELPER ඡායාරූපය
3 මීට දින තුනකට පෙර
ස්තූතියි 2 වන wnwwnews @PixelHELPER තායිකිං වලට එරෙහිව උද් campaign ෝෂනය කරන්න # තායිලන්තය ලෝකයේ මුල් යුගයේ රජවරු සිටියේ නැත. එහි ප්‍රති consequ ලය වූයේ යුද්ධ නොතිබීමයි. එය රජවරුන්ගේ ආඩම්බරයයි. එය මනුෂ්‍ය වර්ගයා ව්‍යාකූලත්වයට ඇද දමයි. නවත්වන්න #monarchy in හි https://t.co/7OX0kmctds
ඩීඩබ්ලිව් නිවුස් wnwwnews
අතර # COVID19 තායිලන්තයේ කෝපාවිෂ්ට වෙමින් පවතින අතර, එහි රජු ජර්මනියේ සුඛෝපභෝගී හෝටලයක නවාතැන් ගෙන සිටී. https://t.co/AyCfJ5fzKw
4 මීට දින තුනකට පෙර
หุ่น ติดตาม ดู ละคร หุ่น පන්ච් සහ ජූඩි ที่ จะ จัด แสดง ใน เรื่อง " #ั ตริ ย์ ไทย เรา ได้ มอบหมาย ให้ ศิลปิน @PixelHELPER ทำ หุ่น พระราม 10 โดย เรา จะ นำ ศิลปะ unch หุ่น පන්ච් සහ ජූඩි ไป แสดง ต่อ หน้าที่ ประทับ โรงแรม โรงแรม සොනෙන්බිච්ල් ร่วม สนับสนุน กิจกรรม https://t.co/vLlmuKlbwh https://t.co/50FaSKNohd PixelHELPER ඡායාරූපය