17. Август 2014 Оливър Bienkowski

Доставки за облекчение за Маракеш

Разпространение на други спомагателни продукти в планините на Маракеш. Редовно натоварваме колата и разпространяваме повече помощни материали в селата около Маракеш.

Маракеш