15. Октомври 2014 Оливър Bienkowski

Спаси света

Спасете световния конгрес, Бон. Театърът Бон организиран художествен-научен конгрес в сътрудничество с фестивала Бетовен, Министерството на външните работи и различните органи на Организацията на обединените нации и други неправителствени организации в Бон. Под заглавие "спаси света - A утопична експедиция с експерти, хора на изкуството и учени" трябва да бъдат извадени от Конвенцията центрове, аудитории и лаборатории и направи сетивен опит на сцената за по-широка публика на глобалните проблеми на човечеството и техните контексти. PixelHELPER беше на място със собствен информационен щанд и даде на аудиторията първото впечатление от проекта PixelHELPER.

stw1stw2