30. Август 2014 Оливър Bienkowski

Разпространение на играчки и тетрадки

Разпространение на играчки и тетрадки в планината Атлас близо до Маракеш. Заедно с фондацията Abury, която работи там, разпространихме играчки и изнесохме боклука.

atlas1atlas2