11. Август 2014 Оливър Bienkowski

Тест за видео предаване

Тест за видео предаване в широколентови бедни страни с Ustream.

Ние бързо разбрахме, че при температури над 40 градуса хардуерът трябва да се охлади. Тук можете да видите мобилна точка за WLAN достъп с акумулаторна батерия.

поток