1. Abril 2012 Oliver Bienkowski

01. Abril 2012

Ang drone sa sakyanan naghimo sa iyang mga rounds sa daan nga estasyon sa rocket sa NATO sa Neuss (Hombroich). Ngadto sa gamay nga drone aduna gihapoy mga drone sa sakyanan.