30. Hain ang 2014 Oliver Bienkowski

Mayo 01 - Mayo 30, 2014

Pag-tukod sa AlphaTest Hardware alang sa Africa sa Düsseldorf; Paggamit sa Rasberry Pi nga mga kompyuter nga adunay mini camera ug solar backpack ug solar battery bank.

Alpha