30. Agosto 2014 Oliver Bienkowski

Pag-apod-apod sa mga libro sa dulaan ug ehersisyo

Pagpang-apod-apod sa mga dulaan ug libro sa pag-ehersisyo sa Atlas Mountains duol sa Marrakech. Kauban ang Abury Foundation nga nagtrabaho didto, nanghatag kami og mga dulaan ug gikuha ang mga basura.

atlas1atlas2