30. می 2014 الیور Bienkowski

01 مه - 30 مه 2014

قبل از پیکربندی سخت افزار AlphaTest برای آفریقا در دوسلدورف؛ استفاده از رایانه های Rasberry Pi با دوربین های کوچک و کوله پشتی خورشیدی و بانک انرژی خورشیدی.

آلفا