2. ژوئیه 2014 الیور Bienkowski

02. ژوئیه 2014

شروع پروژه؛ تست اولیه تکنولوژی ابتدا باید بگوییم سرعت اینترنت در ابتدا بسیار بد بود. ما مجبور به تغییر زیادی شدیم و با آفریقا هماهنگ کردیم. در نهایت این کار به خوبی انجام شد و ما می توانیم تمام ویژگی هایی را که برنامه ریزی کرده ایم معرفی کنیم.

start1

start2start3