7. مارس 2012 الیور Bienkowski

07. مارس 2012

با فلیپ های FPV به شکل بال، زمان پرواز بسیار طولانی می تواند در ترکیب با سلول های خورشیدی به دست آید. در حوادث فاجعه، مردم می توانند با توجه به قدرت ارسالی سیستم رادیویی، با این هواپیماهای بدون سرنشین بالغ، به 30-70 کیلومتر برسند و تا زمانی که بازسازی شوند، اینترنت را فراهم می کنند.