14. نوامبر 2014 الیور Bienkowski

تولید پروتز دست 3D

تولید پروتز دست 3D

ما شروع به چاپ Robohand در Ultimaker 3D چاپگر کردیم. با گذشت زمان، ما تجربه ای به دست آوردیم و تولید را به یک شرکت چاپی حرفه ای اسپانیا منتقل کردیم که پس از اندازه گیری کودکان و بزرگسالان، دست ما را به طور کامل مونتاژ می کنیم.

دست