17. اوت 2014 الیور Bienkowski

امدادرسانی برای مراکش

توزیع سایر محصولات کمکی در کوه های مراکش. ما ماشین خود را به طور مرتب بارگذاری می کنیم و تسهیلات امدادی بیشتری را در روستاهای اطراف مراکش در اختیار می گذاریم.

مارکرش