30. اوت 2014 الیور Bienkowski

Maroc Social Creative Startup

جام حذفی راه اندازی مجدد جام ملت های جام ملت های آسیا، 2. محل. مطمئنا مراكش يك تيم آلماني را به كپنهاگ براي جام جهاني جام جهاني خلاق ارسال نخواهد كرد. به همین دلیل ما مجبور بودیم با 2 کنار بیاییم. هیئت منصفه تحت تاثیر مفهوم crowdfunding زندگی ما تحت تاثیر قرار گرفت.

mscsc1