15. اکتبر 2014 الیور Bienkowski

نجات جهان

کن کنفرانس جهانی، بن را نجات دهید. تئاتر بن کنگره هنری علمی در همکاری با جشنواره بتهوون، وزارت امور خارجه و نهادهای مختلف سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای غیردولتی در شهر بن برگزار می شود. تحت عنوان "نجات جهان - اکسپدیشن آرمانی با کارشناسان، هنرمندان و دانشمندان" باید از این کنوانسیون مراکز، سالن ها و آزمایشگاه های گرفته شده و یک تجربه حسی بر روی صحنه برای مردم گسترده تر مشکلات جهانی بشریت و زمینه های خود ساخته شده است. PixelHELPER در محل خود با غرفه اطلاعات خود قرار گرفت و اولین نتیجه را از پروژه PixelHELPER شنید.

stw1stw2