30. اوت 2014 الیور Bienkowski

توزیع اسباب بازی ها و کتاب های ورزشی

توزیع اسباب بازی ها و کتاب های ورزشی در کوههای اطلس در نزدیکی مراکش. ما به همراه بنیاد Abury که در آنجا کار می کند ، اسباب بازی ها را توزیع کردیم و زباله ها را خارج کردیم.

atlas1atlas2