15. Outubro 2014 Oliver Bienkowski

Salvar o mundo

Salve ao Congreso Mundial de Bonn. O Teatro Bonn organizado un congreso artístico-científica en colaboración co Festival Beethoven, o Foreign Office e varios órganos das Nacións Unidas e doutras ONG en Bonn. Baixo o título "salvar o mundo - Unha expedición utópica especialistas, artistas e científicos" debe ser retirado dos Centros de Convencións, auditorios e laboratorios e fixo unha experiencia sensorial no escenario para un público máis amplo os problemas globais da humanidade e os seus contextos. Pixel Helper tiña o seu propio stand de información no lugar e ten o público dá unha primeira impresión do proxecto Helper píxeles.

stw1stw2