30. Lub yim hli ntuj 2014 Oliver Bienkowski

Kev faib khoom ntawm cov khoom ua si & cov ntawv qoj ib ce

Kev faib khoom ntawm cov khoom ua si thiab cov ntawv qoj ib ce hauv Atlas Toj siab ze Marrakech. Ua ke nrog Abury Foundation uas ua haujlwm nyob rau ntawd, peb tau faib cov khoom ua si thiab tshem cov khib nyiab pov tseg.

atlas1atlas2