15. October 2014 Oliver Bienkowski

дүйнөнү сактоо

Дүйнөлүк конгрессин, Бонн сактоо. Театр Бонн Beethoven майрамында, тышкы иштер жана ар кандай Бириккен Улуттар Уюмунун жана башка бейөкмөт уюмдар Бонн шаарында органдар менен бирдикте көркөм-илимий конгрессин уюштурду. аталышы боюнча "дүйнөнү куткаруу - А утопиялык казатка эксперттер, сүрөтчүлөр жана окумуштуулар менен" жыйын борборлорду алып салуу керек, аудиториялар жана лабораторияларды жана адамзатка жана алардын контексттеги глобалдуу көйгөйлөрүнүн кененирээк коомдук сахнага бир сезүү тажрыйбасы жасады. Пиксел жардамчысы өз маалымат жерге тургузду жана аудитория пиксел жардамчысы долбоорунун биринчи таасир берет элек.

stw1stw2