14. Ноември 2014 Оливер Bienkowski

3D производство на рачна протеза

3D производство на рачна протеза

Почнавме со печатење на Robohand на нашиот печатач Ultimaker 3D. Со текот на времето, стекнавме искуство и го префрлиме производството во Шпанија во професионална компанија за печатење, која ни овозможува да ги комплетираме рацете откако ги измеривме децата и возрасните.

рака