17. Август 2014 Оливер Bienkowski

Олеснување резерви за Маракеш

Дистрибуција на други помошни производи во планините на Маракеш. Ние редовно го вчитуваме нашиот автомобил и дистрибуираме повеќе олеснувања во селата околу Марракеш.

Маракеш