30. Август 2014 Оливер Bienkowski

Дистрибуција на играчки и книги за вежби

Дистрибуција на играчки и книги за вежби на планините Атлас во близина на Маракеш. Заедно со фондацијата Абури, која работи таму, дистрибуиравме играчки и го отстранувавме ѓубрето.

atlas1atlas2