8. Август 2014 Оливер Bienkowski

Одобрение за дистрибуција

Овластување за дистрибуција на помошни производи во Мароко до годината 3013. Секако дека е само грешка, но барем не мораме да се прашуваме на секои неколку месеци.

одобрување