11. Август 2014 Оливер Bienkowski

Тест за пренос на видео

Тест за пренос на видео во сиромашните земји со широкопојасен интернет со Ustream.

Ние брзо сфативме дека на температури над 40 степени хардверот треба да се олади. Овде можете да видите мобилна WLAN пристапна точка со батерија што се полни.

пренос на