14. November 2014 Оливер Bienkowski

3D гар хиймэл эрхтэн үйлдвэрлэл

3D гар хиймэл эрхтэн үйлдвэрлэл

Бид Robohand-г өөрийн Ultimaker 3D хэвлэгч дээр хэвлэх боломжтой болсон. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр бид туршлага хуримтлуулж, Испани улсад мэргэжлийн хэвлэх компанид бүтээгдэхүүнээ шилжүүлснээр хүүхдүүд, насанд хүрэгчдийг хэмжиж үзсэний дараа гараа бүрэн угсарч гарлаа.

гар