24. December 2014 Оливер Bienkowski

333 хүүхдүүд бэлэг уут

Хүүхдэд зориулсан 333 бэлэг уут

Христийн Мэндэлсний Баярын хувьд бид Маракехын ядуусын хорооллын туслагч уутыг тараасан. Энэхүү Христийн Мэндэлсний Баярын үйл ажиллагаа нь Христийн Мэндэлсний Баярын хуучин хуваарилалтын уламжлал юм. Учир нь Attac-ийн PixelHELPER-ийг үүсгэн байгуулагч "Өөрсдийн хувьсгалыг эхлүүлэх" шагналыг хүртсэн.

Christmas